Nieuwsoverzicht

 • Enquête gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

  Bereikbaarheid, mobiliteit en een goede doorstroming van het verkeer zijn thema’s die doorlopend aandacht verdienen. Hoe dit geregeld is, ligt vast in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (oftewel: het GVVP). Het GVVP wordt dit jaar vernieuwd. We vinden het belangrijk om inwoners hierbij te betrekken en daarom ontvangt u in de week van 25 maart een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête.

  Lees verder

 • Zaaien om te kunnen oogsten

  LLTB informeert! Het merendeel van de landbouwgewassen moet je eerst zaaien om ze later te kunnen oogsten. In de herfst hadden we al de wintergranen gezaaid en in het voorjaar zaaien we de zomervruchten. Vanaf half maart tot in mei is bij ons de zaaitijd.

  Lees verder

 • Aankondiging bijeenkomst Dorpsbouwmeester: 28 maart 2019

  De volgende bijeenkomst van de Dorpsbouwmeester vindt plaats op donderdag 28 maart 2019. Raadpleeg vanaf maandag 25 maart de agenda op onze website.

  Lees verder

 • Promotie rondom verkiezingen

  Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen van de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. De gemeente constateert dat er campagnemateriaal buiten de aangewezen plekken is aangebracht, bijvoorbeeld op een aantal plekken in het landschap of aan lantaarnpalen. Dit is niet toegestaan!

  Lees verder

 • Burgemeester steekt handen uit de mouwen tijdens NL Doet

  Vandaag stak burgemeester Nicole Ramaekers wederom vrijwillig haar handen uit de mouwen. Dit keer in het kader van NL Doet! Samen met stichting Zij-Actief Mechelen zette zij voor en met zo’n 65 ouderen de bloemetjes buiten.

  Lees verder

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Limburg

  Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats van de Provinciale Staten en van Waterschap Limburg. Op de verkiezingswebsite 'Ik kies Limburg' vindt u informatie over de verkiezingen, Provinciale Staten, deelnemende partijen, kandidatenlijsten en een StemWijzer.

  Lees verder

 • Hulp bij belastingaangifte Trajekt Gulpen-Wittem

  Inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem met een minimuminkomen op bijstandsniveau kunnen dit jaar bij Welzijnsorganisatie Trajekt Heuvelland terecht voor hulp bij de belastingaangifte. Vanuit het Heuvelland bieden zij een tweetal dagen aan waarop inwoners zich kunnen inschrijven. Deelname is gratis.

  Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken