Nieuwsoverzicht

 • De gemeenteraad vergadert op 27 juni 2019

  De vergadering van de gemeenteraad start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Gulpen. U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren.

  Lees verder

 • Opgelet fietsers....

  Alle leden van de gemeenteraad krijgen de kans om middels een column over het werk als gemeenteraadslid en over zichzelf iets te vertellen. Als eerste Jack Cremers aan het woord.

  Lees verder

 • Terugblik startbijeenkomst Centrumplan Gulpen fase 2

  Op 11 juni 2019 vond een startbijeenkomst plaats, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden werden gevraagd mee te denken over de inrichting van de Dorpsstraat, Markt, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel. De bijeenkomst werd door ca. 30 belanghebbenden bezocht en als zeer positief ervaren.

  Lees verder

 • 18 juni: informatieavond reconstructie Looierstraat en Gulp

  Deze zomer gaat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp van start. De gemeente Gulpen-Wittem heeft deze opdracht verleend aan KWS/Den Ouden. Half augustus 2019 starten de werkzaamheden. KWS/Den Ouden organiseert ter voorbereiding samen met de gemeente Gulpen-Wittem een informatieavond voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbende partijen in de Looierstraat.

  Lees verder

 • Vrijwilligersdag

  Vrijdag 28 juni 2019 van 18.00 tot 21.30 uur is er een gezellige vrijwilligersmiddag en/of -avond met humor, zang en heerlijk eten voor alle vrijwilligers van de gemeente Gulpen-Wittem in het Wielderhoes te Wijlre.

  Lees verder

 • Inloopavond trambaanfietsroute Maastricht - Aken

  De gemeenten Eijsden-Margaten en Gulpen-Wittem organiseren twee inloopavonden over het project Trambaanfietsroute. U bent van harte welkom om de plannen en de voorgestelde route te komen bekijken en vragen te stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken