Nieuwsoverzicht

 • Subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak

  Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein.

  Lees verder

 • 75 jaar Bevrijding Gulpen-Wittem

  In 2019 en 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In onze gemeente zijn initiatiefnemers uit verschillende kernen aan de slag gegaan om activiteiten te ontwikkelen rondom dit thema. 'Wij gaan activiteiten ontwikkelen rondom het herdenken van 75 jaar bevrijding en leggen daarbij ook de link naar het heden'.

  Lees verder

 • Gemeentelijke onkruidbestrijding en snoei- en maaiwerkzaamheden

  De zomer heeft inmiddels haar intrede gedaan. Zon en regen wisselen elkaar af waardoor hagen en bermen vol in de groei en bloei staan. Ook het onkruid laat zich weer gelden. Tijd om aan de slag te gaan met onkruidbestrijding en snoei- en maaiwerkzaamheden in onze gemeente.

  Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken