Nieuwsoverzicht

 • Binnenkort valt de aanslag van de BsGW weer ‘op de mat’

  In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van de BsGW, in opdracht van de gemeente.

  Lees verder

 • Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in, wat betekent dit voor u?

  Deze wet gaat over de ruimte waar we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving De omgevingswet bundelt alle huidige wetten en regels (Wabo, Woningwet, Erfgoedwet, Wet Natuurbescherming enzovoort) in een nieuw wettelijk stelsel. U kunt hierdoor in één oogopslag informatie inzien over de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

  Lees verder

 • Aanvragen energietoeslag 2023

  Krijgt uw huishouden de energietoeslag niet automatisch? Vanaf dinsdag 5 december 2023 kunt u zelf een aanvraag doen met DigiD.

  Lees verder

 • Ondersteuning van de Heuvellandse VvE’s bij verduurzaming

  Wanneer u uw eigen woning wilt verduurzamen bepaalt u zelf hoe u dat doet. Maar bent u eigenaar van een appartement, dan is het een ander verhaal! Dan is het aan de vereniging van eigenaren (VvE) om een duurzaamheidsplan te maken. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met ieders wensen. Hoe pak je dat aan als VvE? VvE-balie Energiek Heuvelland ondersteunt daarin met cursussen, tips en advies.

  Lees verder

 • De Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

  Naar verwachting gaat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in. Deze wet is gericht op de fysieke leefomgeving en zorgt voor veel veranderingen in de wijze waarop initiatieven/plannen kunnen worden ontwikkeld. Met name procedureel veranderen er een aantal zaken in de diverse verguntrajecten en omgevings/bestemmingsplanwijzigingen.

  Lees verder

 • Einstein Telescope: blijf op de hoogte via de nieuwsbrief!

  Wordt de Einstein Telescope in de grensregio van Zuid-Limburg met Wallonië, Vlaanderen en de Duitse regio Aken gebouwd? De Einstein Telescope wordt een meetinstrument van wereldklasse om zwaartekrachtsgolven te detecteren. Het projectbureau Einstein Telescope EMR wilt u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

  Lees verder

 • Moeite met lezen en schrijven? Er is hulp voor iedereen!

  De krant lezen. Een brief van de overheid snappen. Of online nieuwe kleren kopen. Veel mensen doen dit elke dag. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben ze ook moeite met een computer of een smartphone. In de gemeente Gulpen-Wittem gaat het om bijna 3.000 mensen.

  Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken