Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
17 jan 2020Ontwerp-wijzigingsplan Elzeterweg 5 MechelenStaatscourant
 8 nov 2019Ontwerp-omgevingsvergunning “In der Bend ong. te Eys" (projectafwijkingsbesluit)Staatscourant

Besluiten

DatumBekendmakingBron
13 dec 2019Bekendmaking mandaatbesluit, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
22 nov 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg informatieplicht energiebesparing gemeente SimpelveldBlad gemeenschappelijke regeling
20 nov 2019Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2020Blad gemeenschappelijke regeling
20 nov 2019Bestuursbesluit tweede wijziging CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
29 okt 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent toeristische visie Gulpen-Wittem middenin het HeuvellandGemeenteblad
23 jan 2020Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van BsGW houdende regels omtrent Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling
10 dec 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025Gemeenteblad
 7 nov 2019Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Uitvoeringsbeleid gemeente Gulpen-Wittem Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheidGemeenteblad
27 dec 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan en WaterplanGemeenteblad
 1 nov 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-LimburgGemeenteblad
11 dec 2019Verkeersbesluit, intrekken gehandicaptenparkeerplaats, Kerkstraat, NijswillerStaatscourant
11 dec 2019Verkeersbesluit, verplaatsen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen, Hilleshagerweg, MechelenStaatscourant
11 dec 2019Verkeerbesluit, instellen van een snelheidsbeperkende maatregel van 30-km/uur, Bommerigerweg, MechelenStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent digitale kennisgevingen (Verordening digitale kennisgeving gemeente Gulpen-Wittem)Gemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent werkgeverscommissie griffie (Verordening werkgeverscommissie griffie Gulpen-Wittem 2012)Gemeenteblad
29 okt 2019Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de visie kwaliteitsverbetering GulperbergGemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020)Gemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2020)Gemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van forensenbelasting (Verordening forensenbelasting Gulpen-Wittem 2020)Gemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2020)Gemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen (Verordening onroerendezaakbelastingen Gulpen-Wittem 2020)Gemeenteblad
24 dec 2019Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Gulpen-Wittem 2020)Gemeenteblad
 9 jan 2020Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021Gemeenteblad
 2 jan 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent buitenplanse afwijkingsmogelijkheden (Beleidsregel Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden, Gemeente Gulpen-Wittem 2015)Gemeenteblad
20 jan 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouderds van gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Handboek Kabels & LeidingenGemeenteblad
20 jan 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent ondergrondse infrastructuren (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019 gemeente Gulpen-Wittem)Gemeenteblad
29 nov 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeernormen en parkeerfondsGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
27 dec 2019Verordening digitale kennisgeving, Gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
27 dec 2019Intrekkingsbesluit, voor de percelen gelegen in ‘Mechelen-Oost”, kadastraal bekend gemeente Wittem, M 411, M 540 en M 541, Mechelen-OostGemeenteblad
 6 dec 2019Bekendmaking besluit volmachten WNRA , gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
29 nov 2019Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), Gulpen-WittemGemeenteblad
29 nov 2019Uitvoeringsbeleid gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
22 nov 2019Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Landmarkt, 18 december 2019, Groene Hart te MechelenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Bronk, 26 juli 2020, Kern SlenakenGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Heuvelland Marathon, 15 maart 2020, Diverse locaties, Gulpen-WittemGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Prinsenreceptie, 31 januari 2020, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Ontvangst Blauw Sjuut, 20 februari 2020, Kern Gulpen, GulpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Bronk, 14 juni 2020, Kern NijswillerGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 23 februari 2020, Kern GulpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Pleinfeest, 20 en 21 mei 2020, A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 24 februari 2020, Kern EpenGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Burck Breane, 1 maart 2020, Julianastraat, EpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Kindermiddag, 25 februari 2020, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Halfvasten optocht, 18 december 2019, Kern EpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Legesverordening Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening rioolheffing Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening forensenbelasting Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening onroerende zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Verbouwen van het woonhuis, Marchierstraat 21, 6321 AK, WijlreGemeenteblad
27 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, Verbouwen van het woonhuis, Schweibergerweg 4, 6281 NG MechelenGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Aanbouw woonhuis, renoveren en verbouwen van de schuur, In de Broekenweg 10, 6281 NK, MechelenGemeenteblad
 6 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, geven van workshops (bloemschikken), Malleziep 1, 6281 NP, MechelenGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen café met zaal en bovenwoning tot gemeenschappelijke ruimte met 6 vakantie-appartementen en bovenwoning, Kerkstraat 17 en 17A, 6286 CA, WittemGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - vertrokken met onbekende bestemming - H.A.P.J. LoorGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen hagen, bomen en struiken t.b.v. afscherming parkeerplaatsen - Hurpescherweg 4, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van drainage - Kadastraal bekend, sectie L, nummers 126, 169, 251 en sectie G, nummer 118 (boven Geul- en Gulpdal), WittemGemeenteblad
27 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, Kappen van 14 bomen, Anderdelstraat en Kerkdelstraat ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 14 bomen, Anderdelstraat en Kerkdelstraat ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een populier , Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 4119. Achter de woning Valkenburgerweg 32, WijlreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 4119Gemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Oude Heirbaan 9, 6286 AM, WittemGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 4119Gemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Julemontstraat ongenummerd, PartijGemeenteblad
 8 nov 2019Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het stoken van vuur, Capucijnenweg 9, 6286 BA, Wittem (kadastraal bekend WTM00, sectie N, nummer 229)Gemeenteblad
 8 nov 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, plaatsen van een watertank, Rijksweg 36, 6286 AG, Wittem (Houtindustrie Pelzer)Gemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bronk, 26 juli 2020, Kern SlenakenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kleeberg Challenge - 2 mei 2020 - Kleeberg, MechelenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Toertocht Volta Limburg Classic - 5 april 2020 - DiversenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - 100 jaar RKMVC - 22 t/m 24 mei 2020 - A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Inhalen en opzetten juniden - 13 juni 2020 - Hamerstraat, TrintelenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Partijer kermis - 6 en 7 juni 2020 - Oude Heirbaan, PartijGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Local Party - 24 januari 2020 - Oude Heirbaan 9, WittemGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Steven Rooks Challenge - 25 april 2020 - DiversenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Hel van Voerendaal - 2 augustus 2020 - ElkenradeGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - 14 en 15 februari 2020 - Hoofdstraat 57, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - 250 jaar kerkwijding H. Agatha - 21 juni 2020 - Welzelderweg, EysGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Vastelaoves Finale - 25 februari 2020 - Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning -Volta Limburg Classic - 4 april 2020 - DiversenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - communie - 31 mei 2020 - Kern MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - carnavalsoptocht - 23 februari 2020 carnavalsoptocht - Kern WijlreGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - processie - 21 juni 2020 - Kern MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Brand Beer Bok Boetegewoon Bedanke (BBBBB) - 24 februari 2020 - Van Wachtendonckplein, WijlreGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - processie - 15 mei 2020 - Hamerstraat, TrintelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - carnaval - 22 en 23 februari 2020 - A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - 18 januari 2020 en 1 februari 2020 - Rijksweg 20, GulpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Brut 172, Reijmerstokkerdropsstraat 143, ReijmerstokGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Brandveilig gebruik, Kampsweg 2, 6271 PD, GulpenGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, B&B Brasserie Village, Wielderdorpstraat 18, WijlreGemeenteblad
27 dec 2019Ontheffing stookverbod, Permanente ontheffing voor het stoken van vuur, Kadastraal bekend als WTM00, sectie L, nummer 938 en 956 en WTM00, sectie N, nummer 426Gemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik voor gemeenschappelijke ruimte met 6 vakantieappartementen en ongewijzigde bovenwoning, Kerkstraat 17-17A, 6286 CA, WittemGemeenteblad
24 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Carnaval, 21 t/m 26 februari 2020, Hofstraat 14, WittemGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 24 februari 2020, Kern EpenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Toerversie Amstel Gold Race, 18 april 2020, Diverse locaties, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
24 dec 2019Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Gasterij A gen Kirk, Oude Baan 24, WittemGemeenteblad
24 dec 2019Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Saillant hotel Brull, Hoofdstraat 26, MechelenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Halfvasten optocht, 21 maart 2020, Kern EpenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Prinsenreceptie, 31 januari 2020, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
24 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Polar Bear, 18 en 19 januari 2020, Givelderweg, HeijenrathGemeenteblad
24 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Carnvalsoptocht, 23 februari 2020, Kern NijswillerGemeenteblad
24 dec 2019Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Saillant hotel Gulpenerland, Oude Rijksweg 20, GulpenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bronk, 14 juni 2020, Kern NijswillerGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsmiddag voor kinderen, 25 februari 2020, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Local Party, 24 januari 2020, Oude Heirbaan 9, WittemGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, State of Nature, 19 en 20 september 2020, Gulpenerberg, GulpenGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 23 februari 2020, Kern GulpenGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Ontvangst Blauw Sjuut, 20 februari 2020, Kern GulpenGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Pleinfeest, 20 en 21 mei 2020, A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
 6 dec 2019Verleende vergunningen, Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Dorpstraat 2, SlenakenGemeenteblad
 6 dec 2019Verleende evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 23 februari 2020, Kern ReijmerstokGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag evenementenvergunning, Landmarkt, 14 juni 2020, Groene Hart, MechelenGemeenteblad
 6 dec 2019Incidentele festiviteit, Hoofdstraat 57, 6281 BB MechelenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Schapenwandeling naar de stal, 8 december 2019, DiversenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Galaconcert, 23 november 2019, Kanariestraat 1, EysGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Polar Bear, 18 januari 2020, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 23 februari 2020, Kern NijswillerGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, laatste schooldag, 10 april 2020, Landsraderweg, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Koningsdag, 26 april 2020, Kern GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag voor een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Oude Baan 24, WittemGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Avond4daagse, 26 t/m 29 mei 2020, Willem Vliegenstraat, GulpenGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor gemeenschappelijke ruimte met 6 vakantie-appartementen en bovenwoning, Kerkstraat 17 en 17A, 6286 CA, WittemGemeenteblad
22 nov 2019Incidentele festiviteit , 15 en 30 november 2019, Rijksweg 20, 6271 AE GulpenGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Reijmerstokkerdorpsstraat 43, Gulpen-WittemGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Santa’s Run, 14 december 2019, DiversenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, geven van workshops, Malleziep 1, 6281 NP, MechelenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, kerstevenement, 21 december 2019, Kerkstraat, NijswillerGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Schapenwandeling, 8 december 2019, Julianastraat, EpenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Avondvierdaagse, 26 t/m 29 mei 2020, Willem Vliegenstraat, GulpenGemeenteblad
 1 nov 2019Incidentele festiviteiten, 2 en 8 november 2019, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Square Cottage) - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van een draagmuur - Landsraderweg 4, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Tower Cottage) - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - interne verbouwing pand woonvorm Radar - Marchierstraat 21, WijlreGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Forrest Cottage) - bij Euverem 52, 6271 PK GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Round Cottage) - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - kadastraal bekend Wittem, sectie N, nrs. 519, 203 en 204 (Kersenweide in Nijswiller)Gemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Hill Cottage) - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Landscape Cottage) - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis - Bergstraat 11, EysGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - interne constructieve wijzigingen - Partijerweg 37, WittemGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - interne constructieve wijzigingen - Partijerweg 37, WittemGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van het huidige zonnescherm door een groter scherm - Markt 1, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp wijzigingsplan - realiseren van een nieuwe zelfstandige woning in het karakteristieke bijgebouw - Elzeterweg 5, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - oprichting tankstation (onbemand en bemand) - Rijksweg 70, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning (20180076) - Eyserheide 1, EysGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Kadastraal bekend Landgoed Euverem, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het pand en realiseren vakantiewoning - Pesaken 26, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “In der Bend ong. te Eys"Staatscourant
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen hoofdgebouw Qurios Resort Gulpen - Euverem 52, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - projectafwijkingsbesluit ten behoeve van uitbreiden woonhuis - Prinses Ireneweg 24, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van twee (senioren)woningen - In der Bend Eys, WittemGemeenteblad
17 jan 2020Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Prinses Ireneweg 24 te GulpenStaatscourant
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - het versterken van balkons - Dr. Poelsstraat 48-94 en In het Diepe Broek 2-72, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - legalisatie van een uitbouw en overkapping t.p.v. bestaande berging en tuinkamer - Maastrichterweg 6, SlenakenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - ophogen en afgraven van perceel - Kadastraal bekend, sectie A, nummer 4269, GulpenGemeenteblad
27 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, Verwijderen van drainage, Verschillende locaties in het GeuldalGemeenteblad
27 dec 2019Intrekken van een bouwvergunning, Bouwen van een overkapping/stallingsruimte, werktuigenberging en opslag- en bewaarloods, Lemmensstraat 49, 6273 NB, IngberGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Versterken van balkons, In het Diepe Broek 2-72 en Dr. Poelsstraat 48-94, GulpenGemeenteblad
27 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Realiseren van een balkon, Nieuwstraat 48, 6271 AZ, GulpenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, slopen van het bestaande bouwwerk en oprichten van een nieuwe woning, Flabberweg 1, 6276 PA, HeijenrathGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van grond op eigen perceel, Schweibergerweg 49, 6281 NE, MechelenGemeenteblad
24 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen in afwijking van reeds eerder verleende vergunning nr. 20180178 voor het bouwen van een houten schuur (legalisatie), Hommerig 1, 6271 NJ, GulpenGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, aanleggen of veranderen van inritconstructie, De Hut 5-7, 6273 NA, IngberGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijziging op reeds eerder verleende vergunning nr. 20190225 (verbouwen woonhuis), Stokhem 59, 6321 PE, WijlreGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen gebruik (wooneenheden), Oude Baan 45, 6286 BD, WittemGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een evenemententerrein, Kadastraal bekend Wittem, sectie C nummer 10043 (Oude Heirbaan in Wittem)Gemeenteblad
24 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een tuinberging, Taan-Del 12, 6287 BM, EysGemeenteblad
24 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een stallingsgarage, Rijckerveld 30, 6271 CM, GulpenGemeenteblad
24 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Hoebigerweg 8, 6287 AT, EysGemeenteblad
19 dec 2019Bekendmaking Intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in Mechelen OostStaatscourant
19 dec 2019Bekendmaking Intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in Mechelen OostGemeenteblad
13 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, realiseren van een schuurtje, Euverem 10, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
13 dec 2019Aanvragen omgevingsvergunning, wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning nr. 20180076, Eyserheide 1, 6287 NB, EysGemeenteblad
13 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 3, 6287 CA, EysGemeenteblad
13 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van nieuwe kozijnen en verplaatsen van de deuringang, Mr. Dr. Froweinweg 4A, 6287 CC, EysGemeenteblad
13 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het restaurant, Wittemerweg 29, 6287 AA, EysGemeenteblad
13 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van vijf bomen, Pesaken 26, 6271 PB, GulpenGemeenteblad
13 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 1A, 6287 CA, EysGemeenteblad
13 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een nieuwe jongveestal , Kiewegracht 4, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
13 dec 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Kerkstraat, NijswillerGemeenteblad
 6 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
 6 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van opslagruimtes voor hooi-stro en balen, Julianastraat 41B, 6285 AH, EpenGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van drainage, Verschillende locaties in GeuldalGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een schuurtje, Euverem 10, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, slopen van bestaand woonhuis, Lookerplei 1, 6271 NX, GulpenGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van bemand naar bemand en onbemand tankstation, Rijksweg 70, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
 6 dec 2019Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen nieuwe gevelreclame, Parallelweg 7, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
 6 dec 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Pesaken 26, 6271 PB, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een woonhuis, Flabberweg 1, 6276 PA, HeijenrathGemeenteblad
29 nov 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een woonhuis met garage, Kerkdelstraat ong., 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van bestaand woonhuis , Lookerplei 1, 6271 NX, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, gewijzigd uitvoeren van reeds eerder verleende vergunning nr. 20180178 voor het bouwen van een houten schuur (legalisatie), Hommerig 1, 6271 NJ, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verandering naar onbemand tankstation, Rijksweg 70, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van garage, isoleren gehele woning en ingraven buffer t.b.v. hemelwaterafvoer, Scheyffart van Merodelaan 16, 6321 AW, WijlreGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een drietal ondergrondse afvalcontainers, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Tienbundersweg 26, 6321 CR, WijlreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Lookerplei 1, 6271 NX, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Julianastraat 17A, 6285 AH, EpenGemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Oude Maastrichterweg ongenummerd, GulpenGemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Julemontstraat ongenummerd, PartijGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Schweibergerweg 4, 6281 NG, MechelenGemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, herinrichten van het kasteelpark met het realiseren van parkeerplaatsen, een entreepoort en nieuwe verlichting (voor de duur van 3 jaar), Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Bergstraat 11, 6287 AK, EysGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, interne wijzigingen van opslagloods gemeentewerf, Landsraderweg 1, 6271 NT, GulpenGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Parallelweg 3, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, Bommerigerweg 6A, 6281 BS, MechelenGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnaval, 21 t/m 27 februari 2020, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen uitrit en inrit, De Hut 5-7, 6273 NA, IngberGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een tuinberging, Taan-Del 12, 6287 BM, EysGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 2 prefab garage’s, St. Cunibertusstraat ongenummerd in WahlwillerGemeenteblad
 8 nov 2019Ontwerp omgevingsvergunning, bouwen van 2 woningen, In der Bend ong., Eys (kadastraal bekend Wittem, sectie A, nummers 5961 en 5376)Gemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, constructieve aanpassing t.b.v. interne verbouwing, Burgemeester Van Laarstraat 20, 6321 CW, WijlreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verwijderen van drainage, diverse locaties (Bommerig, Hurpesch, Cottessen, Nijswiller, Stokhem en Terziet)Gemeenteblad
 8 nov 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, realiseren van aanbouw, Mr. Dr. Froweinweg 3, 6287 CY, EysGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het woonhuis, Maastrichterweg 9, 6277 NW, SlenakenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, MechelenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nieuwe kozijnen en verplaatsen van de deuringang, Mr. Dr. Froweinweg 4A, 6287 CC, EysGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Tienbundersweg 26, 6321 CR, WijlreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne wijzigingen opslagloods gemeentewerf, Landsraderweg 1, 6271 NT, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw en een garage, Schuttersveld 7, 6271 CV, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 1A, 6287 CA, EysGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie van de bestaande woning, Julianastraat 17A, 6285 AH, EpenGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een drietal ondergrondse afvalcontainers, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Parallelweg 3, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
 1 nov 2019Verlengen beslistermijn, uitbreiden woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 3, 6287 CA, EysGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een berging en aanleggen van een betonplaat, Hilleshagerweg 116, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van garagedeur door een kozijn, Engelsdalstraat 35, 6277 NG, SlenakenGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en renoveren van een vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6285 NE, EpenGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag kleinschalige toeristische horeca, Givelderweg 4, 6276 PB, HeijenrathGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen in de tuin, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen gevelreclame, Parallelweg 7, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
 1 nov 2019Verlengen beslistermijn, bouwen nieuwe jongveestal , Kiewegracht 4, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een luxe vakantiewoning in een oude koestal en het constructief wijzigen van een schuur, Schulsbergweg 30, 6286 BM, WittemGemeenteblad
 6 dec 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, verplaatsen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen, Hilleshagerweg, MechelenGemeenteblad
 6 dec 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, intrekken van een belanghebbende gehandicaptenparkeerplaats met onderbord, Kerkstraat, NijswillerGemeenteblad
 6 dec 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, het instellen van een snelheidsregime van 30km/uur tussen Spetsesweide en de bebouwde komgrens, Bommerigerweg, MechelenGemeenteblad
 1 nov 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Schweibergerweg tussen de Beatrixweg en de Julianastraat, MechelenGemeenteblad
 1 nov 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van eenrichtingsverkeer in de Beatrixweg vanaf de Schweibergerweg richting de Julianastraat, MechelenGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken