Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
11 okt 2019Vaststelling Bestemmingsplan Recreatiepark EuveremStaatscourant
11 okt 2019Bestemmingsplan, aanpassing bestemmingsplan vanwege een andere stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van het bungalowpark en naastgelegen weiland, Euverem 52 te Euverem/GulpenGemeenteblad

Besluiten

DatumBekendmakingBron
19 sep 2019Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar gemeente Beek (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek 2019)Blad gemeenschappelijke regeling
19 sep 2019Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat heffingsambtenaar gemeente Beek (Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Beek 2019)Blad gemeenschappelijke regeling
 5 sep 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent uitvoering van VTH-taken Uitvoeringsstrategieën VTH-takenGemeenteblad
26 jul 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg informatieplicht energiebesparing gemeente BeekBlad gemeenschappelijke regeling
26 jul 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg informatieplicht energiebesparing gemeente SteinBlad gemeenschappelijke regeling
 5 sep 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving Beleidskader voor uitvoering van de VTH-taken fysieke omgevingGemeenteblad
 4 sep 2019Definitief verkeersbesluit verplaatsing voetgangersoversteekplaats Pastoor RuttenstraatStaatscourant
 4 sep 2019Ontwerp-verkeersbesluit Bommerigerweg, MechelenStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
14 okt 2019Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent tijdelijke versoepeling van de compensatiesystemathiek sturctuurvisie wonen Zuid-LimburgGemeenteblad
25 jul 2019Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeervergunningGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
11 okt 2019Overige besluiten, Aanwijzingsbesluit toezichthouder Gulpen-WittemGemeenteblad
11 okt 2019Overige besluiten, beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, Gulpen-WittemGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, ERRC the Netherlands, 11 t/m 13 september 2020, Grote Bosweg, HeijenrathGemeenteblad
 7 aug 2019Rectificatie: Incidentele festiviteiten, Reijmerstokkerdorpsstraat 165, 6274 NN, ReijmerstokGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gulpener Specialized MTB Tocht, 17 november 2019, DiversenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, Vrijmarkt, 15 september 2019, Schuttersweide Hoofdstraat MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Incidentele festiviteit, Rijksweg 19A, 6271 AB, GulpenGemeenteblad
17 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Kermisconcert, 26 augustus 2019, Wilhelminastraat, EpenGemeenteblad
21 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een minibrouwerij met daarbij een proeflokaal en ondergeschikte detailhandel met merchandise en het veranderen van de inrichting, Brouwerijstraat 2, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
17 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een schuur tot woonhuis, Eyserbosweg 4, 6287 NA, EysGemeenteblad
31 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M.F.Z.A. Eijkenboom, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Steinbach, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Voerman, Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Kovalenko D.V., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Quodbach I.A.S., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Franken M.A.C.H., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Kovalenko A., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Spulber B.I., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Heckmans M.J.W., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Kalken van D.S.F.S., Gulpen-WittemGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van twee eiken, Tegenover de woningen Burgemeester Baron van Hövellstraat 23 en 35, Wijlre (in gemeenteplantsoen)Gemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Elzeterweg ongenummerd, Mechelen (talud naast de woning Mechelbeeklaan 1)Gemeenteblad
 4 okt 2019Geweigerde omgevingsvergunningen, kappen van 2 bomen, Heerenhofweg 9, 6281 AR, MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 20 bomen, Eyserheide 14, 6287 NC, EysGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van vijf bomen, Tussen de Deken Hennissenstraat 2 en de Dokter Schepelstraat 18, GulpenGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 9 bomen, Parkeerplaats nabij aansluiting Schoolstraat op de Wilhelminastraat, EpenGemeenteblad
25 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Emile Hupperetzstraat 8, 6271 CX, GulpenGemeenteblad
25 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een tamme kastanje, Kadastraal bekend Wittem, sectie A, nr. 6086, Pastoor Duckweilerstraat ongenummerd, EysGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 9 bomen, Schoolstraat te Epen (parkeerplaats)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Burg. Baron van Hövellstraat ongenummerd te Wijlre (tegenover huisnummers 23 en 35 in gemeenteplantsoen)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Elzeterweg ongenummerd te Mechelen (talud naast de woning Mechelbeeklaan 1)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Taan-Del ongenummerd te Eys (in parkeerstrook tussen Taan-Del 1 en 17)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Groenstrook tussen Deken Hennissenstraat en Dokter Delissenstraat te GulpenGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 kastanjeboom, Oude Heirbaan 7, 6286 AM WittemGemeenteblad
11 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 kersenbomen, Provincialeweg 4, 6274 ND, Reijmerstok (kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 16)Gemeenteblad
11 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Emile Hupperetzstraat 8, 6271 CX, GulpenGemeenteblad
28 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van drainage, Diverse locaties Bommerig, Hurpesch, Cottessen, Nijswiller, Stokhem en TerzietGemeenteblad
28 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 20 bomen, Eyserheide 14, 6287 NC, EysGemeenteblad
28 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van keerwanden, buffervaten en realiseren van een berging, Beutenaken 3a, 6278 NA, BeutenakenGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een tamme kastanje, Kadastraal bekend Wittem, sectie A, nr. 6086 (talud – oever van de Eijserbeek), WittemGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Plaggen t.b.v. natuurontwikkeling, Kadastraal bekend Wittem, sectie L, nr. 763, Schweibergerweg, MechelenGemeenteblad
14 aug 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen dieraantallen en huisvesting, Kiewegracht 4, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 fruitbomen, Kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 16 en plaatselijk bekend Provincialeweg 4, 6274 ND ReijmerstokGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van keerwanden, Beutenaken 3a, 6278 NA, BeutenakenGemeenteblad
17 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, aansluiten oude Geulmeander te Gulpen en het kappen van 24 bomen, sectie C, nummers 3562, 3659, 3660, 3576, 3664, 3663, 3661, 3662, 3516, 3633, 3666 en 3369, GulpenGemeenteblad
11 okt 2019Incidentele festiviteiten, Incidentele festiviteiten, Hilleshagerweg 32, 6281 AE, MechelenGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Sophianum Trailrun, 1 november 2019, Molenweg, GulpenGemeenteblad
11 okt 2019Ontwerp omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 23 februari 2020, Kern EysGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, 16 en 17 november 2019, 26 januari 2020, 21 t/m 25 februari 2020, Carnavalsactiviteiten, Kanariestraat 1, EysGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, MTB en Cyclocross, 10 november 2019, Schweibergerweg, MechelenGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, KZG Treffen, 16 november 2019, Carnavalszitting, 22 november 2019, Jeugdzitting, 24 november 2019, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 24 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kinderoptocht, 23 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 22 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalszitting, 23 t/m 25 november 2019, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik, Kampsweg 2, 6271 PD, GulpenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Receptie en Prinsenbal, 5 januari 2020, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
28 aug 2019Incidentele festiviteit, Incidentele festiviteit, Elkenraderweg 8, 6321 BL, WijlreGemeenteblad
21 aug 2019Verleende evenementenvergunning, 100 jarig jubileum Zwart-Wit, 13 t/m 15 september 2019, Voetbalterrein Hanzon, Hoebigerweg, EysGemeenteblad
21 aug 2019Ontheffing stookverbod, weigering stookontheffing voor het verbranden van snoeiafval, Kadastraal bekend WTM00, sectie A, nr. 5078, Gulpen-WittemGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 25 februari 2020, Kern PartijGemeenteblad
14 aug 2019Verleende evenementenvergunning, Kleeberg Cross, 31 augustus 2019 en 1 september 2019, Spetsesweide, MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het stoken van vuur (Snoeiafval),Kadastraal bekend WTM00, sectie N, nummer 524 (bij Schulsbergweg 30), WittemGemeenteblad
24 jul 2019Incidentele festiviteiten, Reijmerstokkerdorpsstraat 167, 6274 NN, ReijmerstokGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bevrijdingsfeest, 14 september 2019, Schuttersweide MechelenGemeenteblad
24 jul 2019Incidentele festiviteiten, Hoofdstraat 57, 6281 AN, MechelenGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Öpke Döpke, 31 en 1 september 2019, StokhemGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, Remember september 1944, 25 t/m 26 april 2020, Voetbalveld NijswillerGemeenteblad
24 jul 2019Verleende drank- en horecavergunning, ’t Koffiestulpke, Beutenaken 56, BeutenakenGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Straatfeest, 7 september 2019, Van Cosselaerstraat PartijGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Kermisconcert, 26 augustus 2019, Wilhelminastraat/Julianastraat EpenGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Den Driesch Loop, 1 september 2019, Diversen wegen in WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Verleende verklaring van geen bezwaar, Valkenburg Klimclassic, 18 augustus 2019, Diverse locaties Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Voornemen maatwerkvoorschriften, ter voorkoming van geluidsoverlast en het beperken van hinder voor de omgeving, Biesweg ong., NijswillerGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een hekwerk, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een kelder onder de garage, Rijksweg 68, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Hoebigerweg 8, 6287 AT, EysGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden en verbouwen van het restaurant, Wittemerweg 29, 6287 AA, EysGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een loggia, Van Breijlstraat 10, 6287 BP, EysGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kerkdelstraat ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne verbouwing, Burgemeester Van Laarstraat 20, 6321 CW, WijlreGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Flabberweg 1, 6276 PA, HeijenrathGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van garagedeur door kozijn, Engelsdalstraat 35, 6277 NG, SlenakenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het woonhuis, Maastrichterweg 9, 6277 NW, SlenakenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Oude Maastrichterweg ongenummerd (kavel 23), GulpenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Bommerigerweg 6 A, 6281 BS, MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen in de tuin, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een berging, Hilleshagerweg 116, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis met garage, Valkenburgerweg 30a, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
25 sep 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, verandering in het aantal stuks vee, Slenakerweg 14, 6271 PE, GulpenGemeenteblad
25 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen (max. 2 jaar) van een woonunit, De Reijmer 5 toevoeging 1, 6277 NB, kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6706, ReijmerstokGemeenteblad
25 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden varkensbedrijf, Schilberg 8, 3790, België tegenover Planckerweg 21, 6277 NV, SlenakenGemeenteblad
25 sep 2019Besluit Maatwerkvoorschriften, voor aangeven van omvang modelvlieginrichting, Biesweg ong. bekend als Modelvliegsportvereniging Aero ’79, NijswillerGemeenteblad
25 sep 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, het renoveren en uitbreiden van een vakantiewoning, Hurpescherweg 4, 6281 NL MechelenGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Hoofdstraat 83, 6281 BC MechelenGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Valkenburgerweg 30, 6321 GG Wijlre (kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 3305)Gemeenteblad
18 sep 2019Verlengen beslistermijn, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG WijlreGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Cartils 1, 6286 NA WittemGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een hekwerk, Rijksweg 60, 6286 AH WittemGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Julianastraat 22, 6285 AJ, EpenGemeenteblad
11 sep 2019Verlengen beslistermijn, renoveren en intern verbouwen vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6286 NE, EpenGemeenteblad
11 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bestaande aanbouw, Mr. dr. Froweinweg 3, 6287 CA, EysGemeenteblad
11 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods voor aardappelen, Berghof 1, 6321 PC, WijlreGemeenteblad
11 sep 2019Verlengen beslistermijn, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, MechelenGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten park Kasteel Wittem, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een gedenkteken op hardstenen zuil, Grensweg 3, 6277 NA, SlenakenGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen en vergroten van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Valkenburgerweg 30a, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6706Gemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tijdelijke woonunit, Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6706Gemeenteblad
 4 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, intern constructief wijzigen, Heimansstraat 5, 6285 AM, EpenGemeenteblad
 4 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een garage, Gulpenerweg 1, 6321 PS, WijlreGemeenteblad
 4 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een warmte buffertank, Rijksweg 36, 6286 AG, WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een garage met dakterras, Heimansstraat 1, 6285 AM, EpenGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, herinrichten van kasteeltuin en het plaatsen van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een carport, Dr. Fransesstraat 15, 6321 CN, WijlreGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een kinderdagverblijf (wijziging bestemming), Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een gedenkteken op hardstenen zuil, Grensweg 3, 6277 NA, SlenakenGemeenteblad
28 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne constructieve wijziging, Heimansstraat 5, 6285 AM, EpenGemeenteblad
28 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een garage, Gulpenerweg 1, 6321 PS, GulpenGemeenteblad
28 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis (interne constructiewijziging woonhuis), Rijksweg 52, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, wijziging op reeds verleende vergunning nummer 20170244 voor het bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 165, Kerkdelstraat kavel 4, SlenakenGemeenteblad
21 aug 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, het veranderen van een inrichting, te weten het installeren van een luchtwasser., Kromhagerweg ong. Kadastraal bekend Wittem, sectie R, Nr. 95, WittemGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis, Cartils 1, 6286 NA, WittemGemeenteblad
21 aug 2019Ontwerp omgevingsvergunning, oprichting onbemand tankstation in nabijheid van kwetsbaar object, Rijksweg 70, 6271 AG, Gulpen (LUKOIL tankstation)Gemeenteblad
21 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Stokhem 59, 6321 PE, WijlreGemeenteblad
21 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis en het realiseren van een overkapping, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
14 aug 2019Verlengen beslistermijn, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Terzieterweg 28, 6285 NE, EpenGemeenteblad
14 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, realiseren van een aparte voordeur in de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
14 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van gevelisolatie en het vervangen van een luifel, Van Wachtendonckplein 1A, 6321 BE, WijlreGemeenteblad
14 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Bosrank 5, 6271 EG, GulpenGemeenteblad
14 aug 2019Ontwerp omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Terzieterweg 28, 6285 NE, EpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, MechelenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een aparte voordeur in de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie en interne verbouwing van een vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6285 NE, EpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een warmtebuffertank, Rijksweg 36, 6286 AG, WittemGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw en garage, Schuttersveld 7, 6271 CV, GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een luchtwasser, Kromhagerweg ongenummerd, 6287 BV Eys, Kadastraal bekend als Wittem, sectie R, nummer 95Gemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een loggia, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nr. 375Gemeenteblad
 7 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een tuinkast, Partijerweg 18, 6286 AL, WittemGemeenteblad
31 jul 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een opslagloods voor graan en mais en het milieuneutraal veranderen van vergunde activiteiten , Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouw vervangende nieuwbouwwoning, Hoofdstraat 83, 6281 BC, MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne constructiewijziging van de woning, Rijksweg 52, 6271 AG GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de weg op de Parallelweg, WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijziging op reeds verleende vergunning nr. 20170244 voor het bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 165 en plaatselijk bekend Kerkdelstraat 38, 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, bouwen van een berging, keerwanden met vloerafscheidingen, erfafscheidingsmuur en hekwerk met poort, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Leijenhof 4, 6286 DC, WittemGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 3726 en plaatselijk bekend Valkenburgerweg 30a, 6321 GG WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verbouwen van loods voor autohandel/verhuur en realiseren van parkeerplaatsen, Kadastraal bekend Gulpen, sectie D, nummers 158 en 159 en plaatselijk bekend De Hut 5-7, 6273 NA, IngberGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Bosrank 5, 6271 EG, GulpenGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, isoleren van de woning, Van Wachtendonckplein 1a, 6321 BE, WijlreGemeenteblad
17 jul 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van de inrichting, slopen van de oude aardappelopslagloods en bouwen van een nieuwe aardappelopslagloods, Berghof 1, 6321 PC, WijlreGemeenteblad
11 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Nachtegaalstraat, Hoebigerweg, Taan-Del, Hanzonstraat, Leeuwerikstraat, In d’r Bend., EysGemeenteblad
11 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod in de Nachtegaalstraat, Hoebigerweg, Hanzonstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat., EysGemeenteblad
11 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van eenrichtingsverkeer in de Nachtegaalstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat., EysGemeenteblad
 4 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten gedeelte Willem Alexanderplein, GulpenGemeenteblad
 4 sep 2019Verkeersbesluiten, verplaatsen van een voetgangersoversteekplaats (zebrapad), Pastoor Ruttenstraat, MechelenGemeenteblad
 4 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de van Cosselaerstraat , WittemGemeenteblad
 4 sep 2019Ontwerp verkeersbesluiten, instellen van een snelheidsregime van 30km/uur tussen Spetsesweide en de bebouwde komgrens, Bommerigerweg, MechelenGemeenteblad
 4 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat, ReijmerstokGemeenteblad
21 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de hoek Julianastraat / Wilhelminastraat, EpenGemeenteblad
 7 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Looierstraat (vanaf brug tot aan de Dorpsstraat), Dorpsstraat, Markt, Marktstraat, Rosstraat (tot toeristenkerk), GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Dorpsstraat vanaf VVV kantoor tot aan het Joods monument, GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod in de Nieuwstraat en de Professor Cobbenhagenstraat, GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod op de Capucijnenweg, Botterweck, Lantveernvaart, Oude Baan, Engergats, Einderstraat, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Oude Baan, Einderstraat, Beeklaan, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een eenrichtingsverkeer op de Capucijnenweg, Oude Baan, Einderstraat, Botterweck, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Leienhuisweg, Knipstraat, Brouwerijstraat Holegracht, Wielderdorpstraat, Elkenraderweg, WijlreGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod op de Kruisweg en de Oude Baan, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Hoofdstraat, MechelenGemeenteblad
24 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Maastrichterweg, Schilbergerweg, Kerkdel, SlenakenGemeenteblad
24 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod in de Berghemerweg, GulpenGemeenteblad
17 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten Wachtendonckplein, Piet van Bremenstraat, Stationsweg, WijlreGemeenteblad
17 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod op de Dorpsstraat (tussen Looierstraat en Kiebeukel) , GulpenGemeenteblad
17 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Dorpsstraat (tussen Looierstraat en Kiebeukel), GulpenGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken