Bekendmakingen Gulpen-Wittem

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
DatumBekendmakingBron
 9 apr 2021Vaststelling aangepast bestemmingsplan Dorpsstraat 1-B, C, F en G te SlenakenStaatscourant
12 mrt 2021Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-WittemStaatscourant

Besluiten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Besluiten
DatumBekendmakingBron
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspasGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Aanvragen van een vervangende stempasGemeenteblad
16 mrt 2021Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent inkomstenvrijlating voor personen jonger dan 27 jaarGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzing van de collectieve dagen voor 2021Gemeenteblad
23 mrt 2021Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzenGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - ten behoeve van het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van In der Bend 13, EysStaatscourant

Regelgeving

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Regelgeving
DatumBekendmakingBron
 9 apr 2021Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het verlenen, afwijzen, vaststellen en intrekken van een subsidie (Algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
 7 apr 2021Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) Maastricht Heuvelland)Gemeenteblad
 6 apr 2021Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
 8 mrt 2021Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de beslistermijn schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.)Gemeenteblad
15 jan 2021Rectificatie: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
 9 mrt 2021Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent woningbouwplannenGemeenteblad
 9 mrt 2021Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent armoedeGemeenteblad

Overige bekendmakingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Overige bekendmakingen
DatumBekendmakingBron
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht-HeuvellandGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aawijzingsbesluit toezichthouder (BOA)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - beleidsplan Armoede 2021-2025 gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - intrekken beleidsregel Tijdelijke Versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en bijbehorende actualisatie beleidsregel financiële compensatie kleine woningbouwinitiatievenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening op de Rekenkamer Gulpen-WittemGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening onroerende zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening rioolheffing Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening Toeristenbelasting Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening forensenbelasting Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Legesverordening Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Jan van Houtemstraat 6 WijlreGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen tijdelijke woonunit - Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 164 Kerkdelstraat, SlenakenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Forest Cottage Statement - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Marchierstraat 28, WijlreGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik voor de vakantiewoning - Schulsbergweg 30, WittemGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning - Oude Baan 10, WittemGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Landscape Cottage Statement - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Rond Cottage Statement - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een kapsalon in de bestaande garage - Schuttersveld 8, GulpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - schuilgelegenheid voor vee - Kadastraal bekend Wittem, sectie N, nrs. 387, 396, 404, 412 en 413 Hilleshagerweg ongenummerd, MechelenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Schulsbergerweg 21, WittemGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - Vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Wittemer Allee 5, WittemGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Roodweg 2, EpenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom - Mesweg 6, EysGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van seismisch onderzoek (SCAN) - Diverse locaties binnen de gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Diependalsweg 5, EpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Spetsesweide 5 A, MechelenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening vergunning - Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Julianastraat 26, EpenGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - permanente stookontheffing - Kadastraal bekend Gulpen, sectie E, nummer 272 nabij het adres De Hut 12a, IngberGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Partijerweg 35, WittemGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Julianastraat 26, EpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - activiteit afwijken bestemmingsplan - sloop van oude bedrijfshallen en herbouw loods voor stalling kampeermiddelen - Ingberdorpsstraat 24, IngberGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Partijerweg 35, WittemGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - veranderen van de inrichting de verandering betreft ingebruikname en opslag met opslag Adblue-tank - Rijksweg 4A, Wittem (BP Vissers Wittem)Gemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp omgevingsvergunning - brandveilig gebruik voor de vakantiewoning - Schulsbergweg 30, WittemGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aangepast bestemmingsplan - tekstuele correctie plantoelichting - Dorpsstraat 1-B, C, F en G, SlenakenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen op de schuur - Reijmerstokkerdorpsstraat 77, ReijmerstokGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom - Mesweg 6, EysGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Leijenhof 12, WittemGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - renoveren van een brug - Bij Dorpsstraat 55, SlenakenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - renoveren van een brug - Bij Beutenaken 1, BeutenakenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een notenboom - Pesaken 15, GulpenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk (max. 10 jaar) realiseren van een kleinschalige winkel voor verkoop van tweedehands merkkleding - Rijksweg 103, GulpenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijke gebruikswijziging - Plaatweg 6-1, EpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen schuur naar woonruimte en appartement toevoegen - Kiebeukel 18, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - uitbreiden van de bestaande garage - Pres. J.F. Kennedystraat 20, WittemGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - overname kleinschalige winkel voor verkoop tweedehands merkkleding - Rijksweg 103, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - vaststellen van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming - voor de kom MechelenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van constructie t.b.v. bestaande linden - Wezelderweg 30, EysGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - afgraven van met fosfaat verrijkte bovengrond - Kadastraal bekend Wittem sectie R nummers 94, 98, 100, 398, 412, 413, 436, 371, 373, 423 en 157 (Eys)Gemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - realiseren van een aanbouw - Maretak 1, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbouw van een serre/tuinkamer - Eyserheide 11a, EysGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - weigering aanvraag ontheffing verbod vuurstoken in de open lucht - Kadastraal bekend, WRE, sectie E, nummer 2003 ligt bij Stockhem 51, WijlreGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bestaand kozijn veranderen en plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel - Vossenstraat 20, WittemGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de bruggen/kunstwerken - Spetsesweide ong., MechelenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw - Maretak 1, GulpenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamezuil - Rijksweg 11, WittemGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de bruggen/kunstwerken - Piepertweg ong., Eys (aan de beek)Gemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 11 bomen - Langs Vijf Bundersweg, WijlreGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw tot mantelzorgwoning met kelder - Julianastraat 41A, EpenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een brug - Bij Dorpsstraat 55, SlenakenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een betonnen keerwand in de achtertuin (legalisatie) - Leijenhof 15, WittemGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een brug - Bij Beutenaken 1, BeutenakenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bestaand raam vervangen door een deur - Hilleshagerweg 19, MechelenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Spetsesweide 3, MechelenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de bestaande garage - Pres. J.F. Kennedystraat 20, WittemGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis en plaatsen garage - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - slopen van oude bedrijfsgebouwen en het herbouwen van een loods voor de stalling van kampeermiddelen - Ingberdorpsstraat 24, Ingber (kadastraal bekend Gulpen, sectie E, nummer 379)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een sectionaal poort - Burgemeester Teheuxweg 37, GulpenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een zwembad - Burgemeester Teheuxweg 10, GulpenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen schuin dak tot loggia - Mr. Dr. Froweinweg 19, EysGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbouw spoelkeuken - Reijmerstokkerdorpsstraat 143, ReijmerstokGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen hybride warmtepomp (legalisatie) - Anderdelstraat 10, SlenakenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een grondwal - Provincialeweg 2, ReijmerstokGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - permanente ontheffing verbod vuurstoken voor het verbranden van snoeiafval - Kadastraal bekend WTM00,sectie F, nummer 95 (achter Beutenaken 3a)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van schuilgelegenheden voor vee - Hilleshagerweg ongenummerd in Mechelen (nabij 47 A)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - groot onderhoud Burggravervoetpad en het half verharden van het Cartilservoet- / fietspad - Kadastraal bekend Gulpen, sectie A, nrs. 4750, 5052, 5098, 5103, 5127, 5129, 5130, 5131 en Wittem, sectie B, nrs. 6869 en 6873Gemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 6 vlaggenmasten t.b.v. resort Qurios - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549 en 6777 bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen op de schuur - Reijmerstokkerdorpsstraat 77, ReijmerstokGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de stallen en opslagruimtes - Kuttingerweg 6-8, EpenGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van nieuwe houten kozijnen in de voor- en zijgevels van het hoofdgebouw - Maastrichterweg 9, SlenakenGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - realiseren van een vrij liggende fietsverbinding vanuit het Heuvelland naar Parkstad (en vice versa), gecombineerd met het klimaatbestendiger inrichten van de omgeving van de fietsverbinding, o.a. door de aanleg van hemelwaterbuffers - Tracé is gelegen aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg tot aan de RibbelheidewegGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - vernieuwen van de entreepoort met penanten en het realiseren van een carport - Schweibergerweg 41, MechelenGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - beleidsregel ruim baan voor goede woningbouwplannen Zuid-LimburgGemeenteblad
12 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verwijderen van een pinautomaat, de sparing dichtmetselen en een deur vervangen door een raam - Julianastraat 15, EpenGemeenteblad
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 3 bomen - Kadastraal bekend Wijlre, sectie E, nummer 2624 (langs de visvijver gelegen bij de visvereniging de Springende Beekforel)Gemeenteblad
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - toevoegen van 1 appartement - Rijksweg 206, GulpenGemeenteblad
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem – omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Euverem kavel 2 (Oude Trambrug), Landgoed Euverem, te EuveremStaatscourant
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit - verplaatsen van het bouwvlak - Euverem kavel 2, Landgoed Euverem, gemeente Gulpen, sectie B, perceelnummer 06833Gemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bestaand kozijn veranderen en plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel - Vossenstraat 20, WittemGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een carport en vernieuwen penanten en poort - Schweibergerweg 41, MechelenGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verhogen dak van garage - Valkenburgerweg 43, WijlreGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Leijenhof kavel 345, WittemGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een notenboom - Pesaken 15, GulpenGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Oude Maastrichterweg ongenummerd te Gulpen (Hoogh Gullepe, kavel 20) kadastraal bekend Gulpen, sectie A, nummer 5021Gemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijziging op reeds eerder verleende vergunning - Commandeurstraat 38, MechelenGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamezuil - Rijksweg 11, WittemGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. aanpak wateroverlast Gulp in de kern van Slenaken en het kappen van 2 knotwilgen - In de kern Slenaken (Heijenratherweg, Waterstraat en Dorpsstraat) kadastraal bekend Wittem sectie E, nummers 1, 12, 11, 45, 51, 52, 57, 76 en 328 en sectie H nummer 305Gemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - toevoegen van 1 appartement - Rijksweg 206, GulpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen van de binnenruimtes - Hilleshagerweg 16, MechelenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Leijenhof 9, WittemGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een eikenboom - Roodweg ongenummerd, EpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een zwembad - Burgemeester Teheuxweg 10, GulpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - toevoegen nieuwe inrit - Valkenburgerweg 110, WijlreGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 3 bomen - Kadastraal bekend Wijlre, sectie E, nummer 2624 (langs de visvijver bij visclub de Springende Beekforel)Gemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - gedeeltelijk vervangen en uitbreiden van het woonhuis - Flabberweg 1, HeijenrathGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een stalling van kampeermiddelen - Ingberdorpsstraat 24, IngberGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verhogen dak van garage - Valkenburgerweg 43, WijlreGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 6 vlaggenmasten t.b.v. resort Qurios te Gulpen - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549 en 6777 bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - afgraven van met fosfaat verrijkte bovengrond - Kadastraal bekend Wittem, sectie R, nummers 94, 98, 100, 398, 412, 413, 436, 371, 373, 423 en 157Gemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Schweibergerweg 80 te MechelenStaatscourant
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bestaande raam vervangen door een deur - Hilleshagerweg 19, MechelenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden woonhuis en plaatsen garage - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een woonunit voor de duur van 2 jaar - Kerkdelstraat 36-1, Slenaken (kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 164)Gemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Eyserweg 18 A, EysGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van bijgebouw t.b.v. opslag, schuilgelegenheid en stalling landbouwmaterieel en het geven van cursussen en workshops - Schweibergerweg 80, MechelenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van nieuwe, houten kozijnen in de voor- en zijgevels van het hoofdgebouw - Maastrichterweg 9, SlenakenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - activiteit afwijken bestemmingsplan - verbouwen en uitbreiden woonhuis en plaatsen garage - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiding van de bestaande woning door een gehele verbouwing van de bestaande aangrenzende schuur - De Hut 14, IngberGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Dorpsstraat 16, SlenakenGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren kleinschalige toeristische horeca (tijdelijke vergunning voor de duur van 5 jaar en start bij opening van het restaurant) - Givelderweg 4, HeijenrathGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleg grondwal - Provincialeweg 2, Reijmerstok (kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 253)Gemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - slopen van de veestal, tractorstalling en constructieve binnenwanden - Tuinstraat 13, Wijlre (Rijksmonument)Gemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - gedeeltelijke verandering gebruik - Elkenrade 11, 6289 NB Elkenrade (kadastraal bekend Wijlre, sectie J, nummer 455)Gemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van de gevel- Julianastraat 15, EpenGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - ophogen van het perceel (legalisatie) - De Hut 7, IngberGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een sectionaal poort - Burgemeester Teheuxweg 37, GulpenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummer 345 (Leijenhof ongenummerd in Wittem)Gemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - gedeeltelijk slopen van het pand - Tuinstraat 13, WijlreGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een fiets-servicepunt annex berging - Spetsesweide 5 A, MechelenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van de boerderij - Tuinstraat 13, WijlreGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een pad/voetpad - Kadastraal bekend Wittem, sectie K, nr. 491 hoek Plaatweg en Smidsberg, EpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakterras op het plat dak van de aanbouw aan de achterzijde van het pand - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik naar een stalling voor kampeermiddelen en het wijzigen van de dakbedekking en de gevels - Morgensweg 3, EpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van de toegang tot de kerk - Wittemer Allee 34, WittemGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van diverse gevelwijzigingen - Gulperbergweg 4, GulpenGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluiten - plaatsen van een bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) van het RVV 1990 met onderbord voorzien van kenteken - In der Bend 13, EysGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken