Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store en in de Google Play Store. Zoek in de store op ‘Gulpen-Wittem’. Of download de app Over uw buurt. Deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
17 okt 2018Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Berghem 1, Gulpen”Staatscourant
10 okt 2018Vaststelling bestemmingsplan ‘Slenakerweg 5 te Gulpen’Staatscourant
 5 sep 2018Rectificatie kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Bommerigerweg 10 te MechelenStaatscourant
15 aug 2018Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Berghem 1 Gulpen"Staatscourant

Besluiten

DatumBekendmakingBron
27 sep 2018Besluit van de directeur van de Gemeenschappelijke Regling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent het aanwijzen van onbezoldigde belastingdeurwaarders/betekenaars ten behoeve van de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingenBlad gemeenschappelijke regeling
 7 sep 2018Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-WittemBlad gemeenschappelijke regeling
 5 sep 2018Mandaatbesluit, gewijzigde mandaatregeling aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 8 aug 2018Aanwijzingsbesluit toezichthouder, t.b.v. de heer E. Frieser, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 aug 2018Besluit van de directeur van BsGW houdende regels omtrent het aanstellen van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
 1 aug 2018Inspraak gemeentelijk beleid Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2018, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 okt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 22 april 2019, Paaswandeling 9 Bergentocht, SlenakenGemeenteblad
15 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 2 september 2018, Opke Dopke, StokhemGemeenteblad
15 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 27 januari 2019, Prinsenreceptie, Basisschool EysGemeenteblad
15 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 3 t/m 5 maart 2019, Carnaval, Basisschool EysGemeenteblad
15 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 17 maart 2019, Heuvelland marathon, DiversenGemeenteblad
15 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 16 t/m 18 november 2018, Prinsenproclamaties, Basisschool EysGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 2 september 2018, Nazomerwandeling, EpenGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 1 september 2018, Öpke Döpke, Stokhem, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 27 januari 2019, Prinsenreceptie, Basisschool Eys, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 16 t/m 18 november 2018, Proclamatieweekend, Stokhem, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 3 maart 2019, Carnavalsoptocht, Kern EysGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 3 t/m 6 maart 2019, Carnaval, Basisschool Eys, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
26 sep 2018Aanvraag evenementenvergunning, Hubertusmarkt, 3 november 2018, Kern GulpenGemeenteblad
26 sep 2018Aanvraag evenementenvergunning, Halloweentocht, 27 oktober 2018, Diversen GulpenGemeenteblad
 8 aug 2018Mandaatbesluit, beschermd Wonen, conform de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, omtrent besluitvorming in bezwaar en beroepsfase, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
17 okt 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M.F. SchrijverGemeenteblad
19 sep 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), N.S. Schab, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
19 sep 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), P.F.T. Laeven, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
19 sep 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), N.E. Pruchnik, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
19 sep 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), K.H.M. Roijen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), J. Rieteco, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), P. Theunissen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M. Wauben, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M. Schwab, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van 6 bomen, Kadastraal bekend Gulpen, sectie E, nr. 420 (Provincialeweg in Reijmerstok), Gulpen-WittemGemeenteblad
18 sep 2018Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW, Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling
 1 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van werk of werkzaamheden (verschralen en plaggen), Gulpen-WittemGemeenteblad
10 okt 2018Ontwerp-verkeersbesluit opheffing parkeerschijfzone Wielderdorpsstraat WijlreStaatscourant
10 okt 2018ONTWERP-Verkeersbesluit Voetgangersoversteekplaats Elkenraderweg WijlreStaatscourant
10 okt 2018ONTWERP-verkeersbesluit Parkeerschijfzone Parkeerplaats Dorpsstraat SlenakenStaatscourant
 6 sep 2018Ontwerp Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Looierstraat 48Staatscourant
24 jul 2018Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaar RUD Zuid-Limburg 24 juli 2018Blad gemeenschappelijke regeling

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
15 okt 2018Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent archiefbescheiden Archiefverordening BsGWBlad gemeenschappelijke regeling
 7 sep 2018Verordening klachtenbehandeling 2014 RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
17 okt 2018Exploitatievergunning, Provincialeweg 1, ReijmerstokGemeenteblad
10 okt 2018Verleende evenementenvergunning, 23 november 2018, Carnavalszitting, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
10 okt 2018Verleende evenementenvergunning, 8 februari 2019, Prinsenreceptie, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
10 okt 2018Verleende evenementenvergunning, 25 november 2018, Jeugdzitting, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
10 okt 2018Verleende evenementenvergunning, 15 t/m 17 februari 2019, Carnavalsactiviteiten, Oude Baan 36, WittemGemeenteblad
22 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 24 en 25 november 2018, Carnavalszittingen, Voormalig Sophianum NijswillerGemeenteblad
15 aug 2018Verleende evenementenvergunning, 3 februari 2019, Koning van Spanje Wintertrail, Landsraderweg, GulpenGemeenteblad
15 aug 2018Incidentele festiviteiten, Grensweg 9, 6277 NA, SlenakenGemeenteblad
15 aug 2018Incidentele festiviteiten, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
15 aug 2018Incidentele festiviteiten, Hoofdstraat 57, 6281 BB, MechelenGemeenteblad
15 aug 2018Incidentele festiviteiten, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
17 okt 2018Ontwerp omgevingsvergunning, realiseren van 5 woningen, Kadastraal bekend Wittem, sectie B, nrs. 5517 en 6826, WittemGemeenteblad
17 okt 2018Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Crapoel 7, 6271 NW, GulpenGemeenteblad
17 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis , Crapoel 7, 6271 NW GulpenGemeenteblad
17 okt 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis met een 3e bouwlaag, Grachtstraat 16, 6287 AG, EysGemeenteblad
 3 okt 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, Givelderweg 2a, 6276 PB, HeijenrathGemeenteblad
19 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, verhogen van het dak, aanbrengen van gevelisolatie en het plaatsen van een vaste trap zolder, Eyserbosweg 15, 6287 NA EysGemeenteblad
19 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Crapoel 7, 6271 NW GulpenGemeenteblad
12 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, aanbrengen van nieuwe gevelreclame, Looierstraat 20, 6271 BB GulpenGemeenteblad
12 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, veranderen van de gevel, Hilleshagerweg 22, 6281 AE MechelenGemeenteblad
 5 sep 2018Activiteit afwijken bestemmingsplan, uitbreiden woonhuis met een derde bouwlaag, Grachtstraat 16, 6287 AG EysGemeenteblad
 5 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van 6 woningen, Van Cosselaerstraat 37, 39, 41, 43, 45 en 47, 6286 AT WittemGemeenteblad
 5 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Spetsesweide 5-308, 6281 BV MechelenGemeenteblad
 5 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, plaatsen van een dakkapel, Eyserweg 3, 6287 ND EysGemeenteblad
29 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verhogen van het dak, aanbrengen van gevelisolatie en het plaatsen van een vaste trap zolder, Eyserbosweg 15, 6287 NA EysGemeenteblad
22 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een houten schuur, Hommerig 1, 6271 NJ GulpenGemeenteblad
22 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Spetsesweide 5 308, 6281 BV, MechelenGemeenteblad
22 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbouwen ter plaatse van een inpandig terras, Overgeul 13, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
22 aug 2018Verlengen beslistermijn, wijzigen gevel en interne verbouwing t.b.v. nieuw brouwhuis, Rijksweg 16, 6271 AE GulpenGemeenteblad
22 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuistot 6 luxe suites, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
22 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, Gedeelte achtergevel bekleden met natuursteen, Mr. Dr. Froweinweg 52, 6287 CD EysGemeenteblad
22 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van hoeve Beusdalshof tot hotel, bedrijfswoning, galerie en atelier, Lemmensstraat 71-73, 6273 NB IngberGemeenteblad
15 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, Pastoor Maessenstraat 12, 6321 BV, WijlreGemeenteblad
15 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een terrasoverkapping, Grensweg 1, 6277 NA, SlenakenGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een tuinkamer, Eyserheide 37, 6287 NB, EysGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Vossenstraat 15A, 6286 BW, WittemGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Schweibergerweg 56, 6281 NH, MechelenGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van 5 woningen, Oude Baan 34, 6286 BE, WahlwillerGemeenteblad
25 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis, Grachtstraat 16, 6287 AG, EysGemeenteblad
25 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Eyserweg 3, 6287 ND, EysGemeenteblad
17 okt 2018Ontheffing stookverbod, stookontheffing perceel GPN00 sectie F nummer 239 t.p.v. Oude Luikerweg ong. Reijmerstok, Haagstraat 45, 6274 NT, ReijmerstokGemeenteblad
10 okt 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 18 populieren, Kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie K, nr. 585 (Plaatweg ong. in Epen)Gemeenteblad
 3 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Kapelaan Pendersplein ongenummerd, nabij aansluiting Ingbergrachtweg, naast huisnummer 5, GulpenGemeenteblad
12 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, kappen van een boom, Eyserbosweg 27, 6287 NA EysGemeenteblad
 5 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 6 bomen, Provincialeweg ongenummerd te Reijmerstok (kadastraal bekend Gulpen, sectie E, nummer 420)Gemeenteblad
 5 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Riehagervoetpad 6, 6271 PL GulpenGemeenteblad
 5 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van een boom, President J.F. Kennedystraat 2, 6286 BG WittemGemeenteblad
15 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van een boom, Eyserbosweg 27, 6287 NA, EysGemeenteblad
25 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van een boom, Partijerweg 6, 6286 AL, WittemGemeenteblad
 3 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, uitbreiden oefenfaciliteit en kappen van 3 bomen, Aubelsweg 1, 6281 PC MechelenGemeenteblad
26 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, onderzoeksboring Einstein Telescoop, Kadastraal bekend Wittem, sectie K, nummer 338 (Terzieterweg te Epen)Gemeenteblad
17 okt 2018Verleende drank- en horecavergunning, Provincialeweg 1, ReijmerstokGemeenteblad
10 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor hotel Terpoorten, Terpoorterweg 1A, 6285 NH EpenGemeenteblad
29 aug 2018Ontwerp omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van het pand, Oude Heirbaan 7, 6286 AM WittemGemeenteblad
22 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 25 november 2018, Jeugdzitting, ‘t Patronaat, EpenGemeenteblad
22 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor gezondheidszorgfunctie en bijeenkomstfunctie, Oude Heirbaan 7, 6286 AM WittemGemeenteblad
22 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 8 februari 2019, Prinsenreceptie, ‘t Patronaat, EpenGemeenteblad
 8 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik voor groepsaccomodatie, Overgeul 13, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor de groepsaccommodatie, Overgeul 13, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
17 okt 2018Incidentele festiviteiten, Hoofdstraat 16, 6281 BD, MechelenGemeenteblad
17 okt 2018Incidentele festiviteiten, Wittemerweg 29, 6287 AA, EysGemeenteblad
17 okt 2018Incidentele festiviteiten, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
17 okt 2018Incidentele festiviteiten, Hoofdstraat 57, 6281 BB MechelenGemeenteblad
17 okt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 4 november 2018, Herfstwandeling, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
17 okt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 24 november 2018, Galaconcert, Kanariestraat 1, EysGemeenteblad
17 okt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 16 december 2018, Kerst in het Geuldal, Patronaatsplein 1 te EpenGemeenteblad
26 sep 2018Aanvraag evenementenvergunning, Bondsschuttersfeest, 10 t/m 12 mei 2019, Wilhelminastraat EpenGemeenteblad
26 sep 2018Aanvraag evenementenvergunning, MTB en Cyclocross Schweiberg, 2 december 2018, Schweibergerweg, MechelenGemeenteblad
12 sep 2018Incidentele festiviteiten, Rijksweg 20, 6271 AE GulpenGemeenteblad
29 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 15 t/m 17 februari 2019, Carnavalsactiviteiten, Oude Baan WittemGemeenteblad
22 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 5 maart 2019, Lempkesoptocht, PartijGemeenteblad
22 aug 2018Incidentele festiviteiten, Rijksweg 19A, 6271 AB GulpenGemeenteblad
22 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 30 september 2018, Herfstwandeling, MechelenGemeenteblad
22 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 23 november 2018, Proclamatie, ‘t Patronaat, EpenGemeenteblad
22 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 15 en 16 juni 2019, Partijer kermis, Partijerweg (weiland)Gemeenteblad
 8 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 24 en 25 november 2018, Carnavalszitting, Sophianum, NijswillerGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvraag evenementenvergunning, 3 februari 2019, Koning van Spanje Wintertrail, Parkeerplaats Landsraderweg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 5 sep 2018Ontwerp omgevingsvergunning, herpublicatie van het ontwerpbesluit t.b.v. het verbouwen en uitbreiden van een hotel, het realiseren en verharden van parkeerplaatsen en het brandveilig gebruiken van het pand, Bommerigerweg 10, 6281 BS MechelenGemeenteblad
17 okt 2018Rectificatie Vaststelling bestemmingsplan, verbouwen van de bestaande recreatie-/opslagruimte in twee zorgvakantiewoningen en een nieuwe stal voor de stalling van paarden en de opslag van materialen en gereedschappen, Slenakerweg 5, 6271 PE, GulpenGemeenteblad
17 okt 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiding stacaravans, vermindering seizoenskampeerplekken, Berghem 1, 6271 NP GulpenGemeenteblad
17 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van toeristenkerk in een Brede Maatschappelijke Voorziening, Kadastraal bekend Gulpen, sectie A, nummers 5088, 5031, 3805 en 3806, GulpenGemeenteblad
10 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, wijzigen indeling toegangsdeur winkelpand, Dorpsstraat 24, 6271 BL, GulpenGemeenteblad
10 okt 2018Vaststelling bestemmingsplan, verbouwen van de bestaande recreatie-/opslagruimte in twee zorgvakantiewoningen en een nieuwe stal voor de stalling van paarden en de opslag van materialen en gereedschappen, Eyserbosweg ong., EysGemeenteblad
10 okt 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, realiseren van een overkapping ter plaatse van een deel van het terras, Grensweg 1, 6277 NA, SlenakenGemeenteblad
 3 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, Realiseren van een zwembad, Oude Akerweg 31, 6271 NB, GulpenGemeenteblad
 3 okt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van hoeve Jaspershof tot restaurant met woonhuis en 4 suites, Reijmerstokkerdorpsstraat 143, 6274 NK, ReijmerstokGemeenteblad
26 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, vervangen en dieper leggen van de gasleiding, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummer 101 (Wittemer Allee ongenummerd te Wittem)Gemeenteblad
19 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een barrel sauna, Hurpescherweg 4, 6281 NL MechelenGemeenteblad
19 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een zwembad, Oude Akerweg 31, 6271 NB GulpenGemeenteblad
12 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woning en restaurant tot woning en vakantiewoning, Oude Baan 1, 6286 BD WittemGemeenteblad
12 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van de kapel en kerk en splitsen van het klooster, Wittemer Allee 34, 6286 AB WittemGemeenteblad
 5 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 44 zonnepanelen, Oude Heirbaan 4 A, 6286 AM WittemGemeenteblad
 5 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van een barrel sauna, Hurpescherweg 4, 6281 NL MechelenGemeenteblad
 5 sep 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen, Leienhuisweg 1 b en c, 6321 AV WijlreGemeenteblad
 5 sep 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een toegangspoort, Eperweg 8, 6281 NA MechelenGemeenteblad
29 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van gevelreclame, Oude Maastrichterweg 39, 6271 EA GulpenGemeenteblad
29 aug 2018Verlengen beslistermijn, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Grachtstraat 16, 6287 AG EysGemeenteblad
22 aug 2018Verlengen beslistermijn, bouwen van een leidingbrug, Rijksweg 16, 6271 AE GulpenGemeenteblad
15 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, aanbrengen van gevelreclame, Oude Maastrichterweg 39, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
15 aug 2018Ontwerp omgevingsvergunning, Ontheffing bestemmingsplan herschikking kampeermiddelen, (uitbreiding stacaravans, vermindering seizoenskampeerplekken “bestaande kampeerplekken blijft gelijk”), Berghem 1, 6271 NP, GulpenGemeenteblad
15 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van een opslagcontainer, In de Beemden 3, 6321 AC, WijlreGemeenteblad
15 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk wijzigen in gebruik (max 3 maanden) van wonen en praktijk tot logies, Dorpsstraat 1F en 1G, 6277 NC, SlenakenGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, aanleggen van een halfdoorlatende verharding, Sint Agathastraat 3, 6287 AJ, EysGemeenteblad
 8 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, wijziging in gebruik van wonen en praktijk tot logies en recreatie, Dorpsstraat 1F en 1G, 6277 NC, SlenakenGemeenteblad
 8 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van 44 zonnepanelen, Oude Heirbaan 4A, 6286 AM, WittemGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, restaureren van de Volmolen, Plaatweg 1, 6285 NK, EpenGemeenteblad
 8 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een bedrijfspand, Oude Heirbaan 7, 6286 AM, WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, splitsen van klooster en kerk Wittem, Wittemer Allee 32, 6286 AB, WittemGemeenteblad
 1 aug 2018Verleende omgevingsvergunning, reconstructie van de Looierstraat, GulpenGemeenteblad
 1 aug 2018Aanvragen omgevingsvergunning, gedeelte achtergevel bekleden met natuursteen, Mr. Dr. Froweinweg 52, 6287 CD, EysGemeenteblad
25 jul 2018Aanvragen omgevingsvergunning, bouwen van een leidingbrug, Rijksweg 16, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
10 okt 2018Verleende omgevingsvergunning, uitvoeren van een onderzoeksboring en het plaatsen van een ondergrondse breedband seismometer t.b.v. de Einstein Telescoop, Kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie K, nr. 338 (Terzieterweg 17 in Epen)Gemeenteblad
17 okt 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, melding activiteitenbesluit milieubeheer t.b.v. opslag propaangas (1,8 m3) voor het verwarmen van een woonhuis, Elkenrade 28, 6289 NB, ElkenradeGemeenteblad
10 okt 2018Ontwerp verkeersbesluit, het invoeren van een parkeerschijfzone op het voorste gedeelte van het parkeerterrein, Dorpsstraat, Parkeerterrein 'Ankerplaats', SlenakenGemeenteblad
10 okt 2018Ontwerp verkeersbesluit, aanleggen van een voetgangersoversteek-plaats op de Elkenraderweg ter hoogte van de Piet van Breemenstraat, Elkenraderweg, WijlreGemeenteblad
10 okt 2018Ontwerp verkeersbesluit, opheffen van een parkeerschijfzone tegenover de huisnummers 22-30, Wielderdorpsstraat 22-30, WijlreGemeenteblad
 5 sep 2018Ontwerp verkeersbesluit, omzetten van een parkeerplaats in een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Looierstraat 48, GulpemGemeenteblad
 5 sep 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 8 september 2018 van 08.30 uur tot 22.00 uur, afsluiten van het van WachtendonckpleinGemeenteblad
 5 sep 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 12 september 2018 van 08.30 uur tot 12.30 uur, afsluiten van de Goerschenweg, MechelenGemeenteblad
22 aug 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, 27 augustus 2018 van 18.00 uur tot 24.00 uur, Afsluiten van de hoek Wilhelminastraat / Julianastraat, EpenGemeenteblad
 8 aug 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, instellen van een stopverbod in de Nieuwstraat en de Prof. Cobbenhagenstraat., GulpenGemeenteblad
 8 aug 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Dorpsstraat vanaf hoek Looierstraat/Dorpsstraat tot aan Joods monument, GulpenGemeenteblad
 8 aug 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Looierstraat vanaf de brug tot aan de Dorpsstraat, Dorpsstraat, Markt, Marktstraat, Rosstraat, GulpenGemeenteblad
25 jul 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, instellen van eenrichtingsverkeer op de Capucijnenweg vanaf de Rijksweg tot aan de Partijerweg, de Lantaarnvaart vanaf de Rijksweg tot aan de Oude Baan, Oude Baan vanaf de Lantaarnvaart, Engergats, Einderstraat vanaf de Engergats richting Botterweck, Botterweck tot aan de vijfsprong, Zwartebrugweg vanaf de vijfsprong, WahlwillerGemeenteblad
25 jul 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, instellen van een parkeerverbod op de Capucijnenweg vanaf het klooster tot aan de Rijksweg, Botterweck, Lanteernvaart, Oude Baan Engergats, Einderstraat, WahlwillerGemeenteblad
25 jul 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Oude Baan van het kerkepad tot aan de Kennedystraat 20 t/m 26, WahlwillerGemeenteblad
25 jul 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Hoofdstraat, MechelenGemeenteblad
25 jul 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Oude Baan ter hoogte van de Kruisweg, de Einderstraat ter hoogte van de Engergats, de Beeklaan ter hoogte van de Einderstraat en de Engergats ter hoogte van de Oude Baan, WahlwillerGemeenteblad
25 jul 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, instellen van een stopverbod op de Kruisweg en de Oude Baan, WahlwillerGemeenteblad
 5 okt 2018Eerste wijziging IKB-regeling RUD Zuid-Limburg 2017Blad gemeenschappelijke regeling

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken