Bekendmakingen Gulpen-Wittem

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
DatumBekendmakingBron
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerpbestemmingsplan Brede Hoolstraat 7 te ReijmerstokStaatscourant
 9 apr 2021Vaststelling aangepast bestemmingsplan Dorpsstraat 1-B, C, F en G te SlenakenStaatscourant

Besluiten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Besluiten
DatumBekendmakingBron
 6 mei 2021Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling gemeente Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
16 mrt 2021Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent inkomstenvrijlating voor personen jonger dan 27 jaarGemeenteblad
23 mrt 2021Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzenGemeenteblad

Regelgeving

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Regelgeving
DatumBekendmakingBron
 9 apr 2021Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het verlenen, afwijzen, vaststellen en intrekken van een subsidie (Algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
 7 apr 2021Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) Maastricht Heuvelland)Gemeenteblad
 6 apr 2021Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
14 apr 2021Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent buitenplanse afwijkingsmogelijkheden (Beleidsregel Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden, Gemeente Gulpen-Wittem 2015)Gemeenteblad

Overige bekendmakingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Overige bekendmakingen
DatumBekendmakingBron
 7 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - NEN-normen - t.b.v. de berekening van de bouwkostenGemeenteblad
 7 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit toezichthouders - diverse toezichthouders t.b.v. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19Gemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit toezichthouderGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - legesverordening 2021 Gulpen-WittemGemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Addendum bij de Beleidsregel Buitenplanse Afwijkingsmogelijkheden Gemeente Gulpen-Wittem 2015Gemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke inkomstenvrijlating COVID-19 parttime werkzaamheden Participatiewet Maastricht-HeuvellandGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aawijzingsbesluit toezichthouder (BOA)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gulpen-Wittem 2021 e.v.Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - beleidsplan Armoede 2021-2025 gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 7 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - Uitbreiden van het woonhuis - Maretak 1, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Jan van Houtemstraat 6 WijlreGemeenteblad
 7 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - Kappen van een esdoorn - Schweibergerweg 35A, MechelenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervangende nieuwbouw t.b.v. caravanstalling - Ingberdorpstraat 28, IngberGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - oprichten van een restaurant met terras - Van Plettenbergweg 7,  WittemGemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Eyserweg 18A, EysGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Schulsbergerweg 21, WittemGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - Vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Wittemer Allee 5, WittemGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Roodweg 2, EpenGemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Markt 5, GulpenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag drank- en horecavergunningen - Markt 5, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening vergunning - Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Julianastraat 26, EpenGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Schweibergerweg 12, MechelenGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een mantelzorgwoning - Botterweck 3, WittemGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een tuinkamer - Beversbergweg 2, GulpenGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit (max. 2 jaar) - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - besluit inzake ingebruikname opslag en afgiftepunt Adblue, t.b.v. tankstation voor het wegverkeer - Rijksweg 4a, WittemGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een karakteristieke schuur tot 2 vakantieappartementen - valkenburgerweg 110, WijlreGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - logeerruimte op verdieping wijzigen in een mantelzorg woning - Givelderweg 4, HeijenrathGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een carport naast de woning - Rijksweg 86 A, WittemGemeenteblad
 4 jun 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van de voorgevel en het plaatsen van keermuren - Marchierstraat 28, WijlreGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een verharding t.b.v. terras en parkeerplaats en het realiseren van een zwembad - Kleebergerweg 2, MechelenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van erfafscheiding en plaatsen van een poort - Kiebeukel 1, GulpenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiding van bestaande dakkapel - Julianastraat 41b, EpenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een horecabedrijf met ondergeschikt verkoop van brocante en het geven van coaching (max 10 personen) - Julianastraat 26, EpenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen raam in de voorgevel - Schoolstraat 1, EpenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw pand t.b.v. 6 zorgunits - Rijksweg 12, WittemGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanbouwen van een serre/tuinkamer - Eyserheide 11A, EysGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - tijdelijk realiseren van een extra bedrijfswoning - Plaatweg 6, EpenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Beatrixweg 12, EpenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw veldschuur voor agrarisch gebruik - Overgeul 2A, MechelenGemeenteblad
28 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bekleden van de loods met lariks houten planken - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een constructie t.b.v. bestaande linden - Wezelderweg 30, EysGemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van bestaande berging - Flabberweg 1, HeijenrathGemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen - Piepertweg 10, EysGemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een speeltoren - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549 en 6777 (bij Euverem 52, Gulpen)Gemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van een woonhuis - Kiebeukel 18, GulpenGemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 6 vlaggenmasten t.p.v. de hoofdentree t.b.v. resort Qurios te Gulpen - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6549 (bij Euverem 52, Gulpen)Gemeenteblad
21 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen schuin dak tot loggia - Mr. Dr. Froweinweg 19, EysGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van de voorgevel aan de straatkant - Mesweg 18, EysGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verwijderen van draagmuur in woonkamer, maken van trapgat naar zolder en verwijderen van draagmuur restant in badkamer - Pastoor Ruttenstraat 18, MechelenGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van een kleinschalig terras - Berghof 1, WijlreGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 11 bomen - Langs Vijf Bundersweg in Wijlre (kadastraal bekend Wijlre, perceelnummers. 339 en 51)Gemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - functiewijziging van bedrijfswoning naar woning - Eyserweg 11 en 11a, EysGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het pand en slopen en herbouwen van een werktuigenstalling - Landsraderweg 7, HeijenrathGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen bestemming van bedrijf naar wonen - Piepertweg 10, EysGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom (Acacia) - Ringweg 55, GulpenGemeenteblad
14 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vestigen van een kantoor t.b.v. bedrijfsvoering (transportbedrijf) - Valkenburgerweg 34, WijlreGemeenteblad
12 mei 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 12 zonnepanelen - Kampsweg 76, GulpenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijziging bestemming van bedrijf naar wonen - Piepertweg 10, EysGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Jan van Houtemstraat 6, WijlreGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Maretak 1, GulpenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van bestaande dakkapel - Julianastraat 41B, EpenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp bestemmingsplan - verplaatsen van het bouwvlak - Tussen Brede Hoolstraat 5 en 9, ReijmerstokGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een poort - Terzieterweg 13A, EpenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Heijenratherweg 12, HeijenrathGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 6 vlaggenmasten - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6549 (bij Euverem 52 te Gulpen)Gemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een mantelzorgwoning - Botterweck 3, WittemGemeenteblad
30 apr 2021Weigering omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Piepertweg ongenummerd te Eys"Staatscourant
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een nieuwbouwwoning - Parallelweg ongenummerd, WijlreGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Leijenhof 9, WittemGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - weigering omgevingsvergunning - Bouwen van een woonhuis - Piepertweg ongen. te Eys, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie A, nummer 5185.Gemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen draagmuur in woonkamer, maken trapgat naar zolder en verwijderen van draagmuur restant in badkamer - Pastoor Ruttenstraat 18, MechelenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de woning naar woning en vakantiewoning - Hoofdstraat 75, MechelenGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen bestemming van bedrijf naar wonen - Piepertweg 10, EysGemeenteblad
30 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - brandveilig gebruik voor de vakantiewoning - Schulsbergweg 30, WittemGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning hardheidsclausule - realiseren van een erfafscheiding en toegangspoort - Kiebeukel 1, GulpenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 12 zonnepanelen - Kampsweg 76, GulpenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen erfafscheiding en plaatsen van een poort - Kiebeukel 1, GulpenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van een luchtwasser - Kromhagerweg 19, EysGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een speeltoren - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549 en 6777Gemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van de stal tot woning (legalisatie) - Cartils 12, WittemGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen hybride warmtepomp (legalisatie) - Anderdelstraat 10, SlenakenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijziging brandcompartimentering - Passage 1, GulpenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - groot onderhoud Burggravervoetpad en het halfverharden van het Cartilservoet-/fietspad - Gulpen, sectie A, nummers 5127, 5129, 5130, 5052, 5098, 5103 en 4750 en Wittem, sectie B, nummers 6869 en 6873Gemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakterras op het plat dak van de aanbouw aan de achterzijde van het pand (legalisatie) - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen verharding t.b.v. terras en parkeerplaats en realiseren van een zwembad - Kleebergerweg 2, MechelenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vestiging nieuw bedrijf (horeca/brocante) en coaching ca. 10 personen - Julianastraat 26, EpenGemeenteblad
23 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renovatie en functiewijziging woonhuis - Bommerigerweg 32, MechelenGemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanbouw spoelkeuken - Reijmerstokkerdorpsstraat 143, ReijmerstokGemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - renoveren van bruggen/kunstwerken - Spetsesweide ongenummerd, MechelenGemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - renoveren van bruggen/kunstwerken - Piepertweg ongenummerd, Eys (aan de beek)Gemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Beatrixweg 12, EpenGemeenteblad
16 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een eikenboom - Roodweg ongenummerd in Epen (kadastraal bekend Wittem, sectie D, nr. 5546)Gemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen op de schuur - Reijmerstokkerdorpsstraat 77, ReijmerstokGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Leijenhof 12, WittemGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - renoveren van een brug - Bij Beutenaken 1, BeutenakenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aangepast bestemmingsplan - tekstuele correctie plantoelichting - Dorpsstraat 1-B, C, F en G, SlenakenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom - Mesweg 6, EysGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijke gebruikswijziging - Plaatweg 6-1, EpenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk (max. 10 jaar) realiseren van een kleinschalige winkel voor verkoop van tweedehands merkkleding - Rijksweg 103, GulpenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een notenboom - Pesaken 15, GulpenGemeenteblad
 9 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - renoveren van een brug - Bij Dorpsstraat 55, SlenakenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - realiseren van een aanbouw - Maretak 1, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbouw van een serre/tuinkamer - Eyserheide 11a, EysGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - overname kleinschalige winkel voor verkoop tweedehands merkkleding - Rijksweg 103, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen schuur naar woonruimte en appartement toevoegen - Kiebeukel 18, GulpenGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken - uitbreiden van de bestaande garage - Pres. J.F. Kennedystraat 20, WittemGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van constructie t.b.v. bestaande linden - Wezelderweg 30, EysGemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - afgraven van met fosfaat verrijkte bovengrond - Kadastraal bekend Wittem sectie R nummers 94, 98, 100, 398, 412, 413, 436, 371, 373, 423 en 157 (Eys)Gemeenteblad
 2 apr 2021Gemeente Gulpen-Wittem - vaststellen van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming - voor de kom MechelenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bestaand kozijn veranderen en plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel - Vossenstraat 20, WittemGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de bruggen/kunstwerken - Piepertweg ong., Eys (aan de beek)Gemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een brug - Bij Beutenaken 1, BeutenakenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bestaand raam vervangen door een deur - Hilleshagerweg 19, MechelenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een betonnen keerwand in de achtertuin (legalisatie) - Leijenhof 15, WittemGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - weigering aanvraag ontheffing verbod vuurstoken in de open lucht - Kadastraal bekend, WRE, sectie E, nummer 2003 ligt bij Stockhem 51, WijlreGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van een brug - Bij Dorpsstraat 55, SlenakenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw - Maretak 1, GulpenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamezuil - Rijksweg 11, WittemGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 11 bomen - Langs Vijf Bundersweg, WijlreGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw tot mantelzorgwoning met kelder - Julianastraat 41A, EpenGemeenteblad
26 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de bruggen/kunstwerken - Spetsesweide ong., MechelenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbouw spoelkeuken - Reijmerstokkerdorpsstraat 143, ReijmerstokGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen schuin dak tot loggia - Mr. Dr. Froweinweg 19, EysGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een zwembad - Burgemeester Teheuxweg 10, GulpenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een sectionaal poort - Burgemeester Teheuxweg 37, GulpenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een grondwal - Provincialeweg 2, ReijmerstokGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen hybride warmtepomp (legalisatie) - Anderdelstraat 10, SlenakenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - vervanging bestaand gasstation i.v.m. preventief onderhoud - Spetsesweide 3, MechelenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de bestaande garage - Pres. J.F. Kennedystraat 20, WittemGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - slopen van oude bedrijfsgebouwen en het herbouwen van een loods voor de stalling van kampeermiddelen - Ingberdorpsstraat 24, Ingber (kadastraal bekend Gulpen, sectie E, nummer 379)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis en plaatsen garage - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - permanente ontheffing verbod vuurstoken voor het verbranden van snoeiafval - Kadastraal bekend WTM00,sectie F, nummer 95 (achter Beutenaken 3a)Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - groot onderhoud Burggravervoetpad en het half verharden van het Cartilservoet- / fietspad - Kadastraal bekend Gulpen, sectie A, nrs. 4750, 5052, 5098, 5103, 5127, 5129, 5130, 5131 en Wittem, sectie B, nrs. 6869 en 6873Gemeenteblad
19 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van schuilgelegenheden voor vee - Hilleshagerweg ongenummerd in Mechelen (nabij 47 A)Gemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken