Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store en in de Google Play Store. Zoek in de store op ‘Gulpen-Wittem’. Of download de app Over uw buurt. Deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
19 jun 2019Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Rijksweg 16 en 19 te Gulpen"Staatscourant
 5 jun 2019Vaststelling bestemmingsplan, slopen bestaande pand en verplaatsen van het aanwezige bouwvlak voor de realisatie van een nieuwe woning, Valkenburgerweg 30, WijlreGemeenteblad
 5 jun 2019Vaststelling bestemmingsplan ‘Valkenburgerweg 30, Wijlre’Staatscourant
28 mei 2019Ontwerp-bestemmingsplan Recreatiepark EuveremStaatscourant
 3 apr 2019Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) , “Rijksweg 16 en 19 te Gulpen"Staatscourant

Besluiten

DatumBekendmakingBron
12 jun 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent praten in plaats van procederen 2019Gemeenteblad
 5 jun 2019Mandaatbesluit hemelwater, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
23 mei 2019Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Zuid-Limburg 2019Blad gemeenschappelijke regeling
15 mei 2019Hoorzitting bezwaarschriftencommissie, Gulpen-WittemGemeenteblad
13 mei 2019Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg 2019Blad gemeenschappelijke regeling
13 mei 2019Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019Blad gemeenschappelijke regeling
12 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bokkebaggertocht, 20 oktober 2019, diverse locaties, Gulpen-WittemGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Eroica Limburg, 29 juni 2019, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
15 mei 2019Verleende verklaring van Geen Bezwaar, ZLM Tour, 22 juni 2019, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
 8 mei 2019Incidentele festiviteit, Biesweg ongenummerd, NijswillerGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gulpener Bierfeesten, 16 t/m 18 augustus 2019, GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Pinksterwandeling, 10 juni 2019, MechelenGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Hubertusmarkt, 9 november 2019, Kern Gulpen, Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Top Cauberg Challenge, 17 en 18 augustus 2019, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Landmarkt, 16 juni 2019, Groen Hart Mechelen, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Verleende evenementenvergunning, Mergelheuvelland Tweedaagse, 21 en 22 september 2019, diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Tour de Dumoulin, Tour de Dumoulin, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Verleende verklaring van Geen Bezwaar, zijspanrit voor ouderen, 9 juni 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Verleende evenementenvergunning, Luikse Marktfeesten, 3 en 4 augustus 2019, kern WahlwillerGemeenteblad
 3 apr 2019Verleende evenementenvergunning, voorjaarswandeling, 7 april 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Mergelheuvelland2Daagse, 21 en 22 september 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, 30 juni 2019, Dorpsproeverij, kern WahlwillerGemeenteblad
 3 apr 2019Verleende verklaring van Geen Bezwaar, Mei den inhalen, 11 mei 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Heuvellandrit, 22 en 23 juni 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, 25 augustus 2019, Grote Bronk, kern EpenGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Wielerfestival Cauberg, 7 september 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, ODS Classic, 31 augustus 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Duchenne Heroe, 12 en 13 september 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
16 apr 2019Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent proceskosten bestuursrecht Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2019Blad gemeenschappelijke regeling
12 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, verlaging maaiveld in verband met omvormen landbouwgrond in natuur, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummer 6 en gedeeltelijk nummer 21 (Doeveberg Eys)Gemeenteblad
22 mei 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), N.E. FaiyadGemeenteblad
27 mrt 2019Vertrokken met onbekende bestemming, Przybylek B.M., Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Vertrokken met onbekende bestemming, De Winter F.J.D.J., Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Vertrokken met onbekende bestemming, Dalm F., Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Vertrokken met onbekende bestemming, Kroczek A., Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Vertrokken met onbekende bestemming, Müller C.C., Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Vertrokken met onbekende bestemming, Vinken J.A.M., Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aansluiten van oude Geulmeander en het kappen van 24 bomen, Kadastraal bekend Gulpen, sectie C, nummers 3652, 3369, 3659, 3660, 3576, 3663, 3664, 3661, 3662, 3516, 3633 en 3666, GulpenGemeenteblad
15 mei 2019Ontheffing stookverbod, stoken van vuur, Kadastraal bekend Gulpen, sectie E, nummer 396, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Verleende verklaring van Geen Bezwaar, Heuvellandrit, 22 juni 2019, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
19 jun 2019Verlengen beslistermijn, het aansluiten op de oude Geulmeander te Gulpen, Kadastraal bekend, sectie C, nummers 3562, 3369, 3659, 3660, 3576, 3664, 3663, 3661, 3662, 3516, 3633 en 3666, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Eroica Limburg, 29 juni 2019, diverse locaties, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 3305Gemeenteblad
19 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de gehele kern, NijswillerGemeenteblad
15 mei 2019Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Willem Vliegenstraat, 23 mei 2019 van 17.30 uur tot 22.30 uur, Gulpen, Gulpen-WittemGemeenteblad
 4 apr 2019[Definitief verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Ankerplaats, Slenaken.]Staatscourant
 4 apr 2019Definitief-verkeersbesluit opheffing parkeerschijfzone Wielderdorpsstraat WijlreStaatscourant
 4 apr 2019Definitief-Verkeersbesluit Voetgangersoversteekplaats Elkenraderweg WijlreStaatscourant

Regelgeving

Er zijn geen bekendmakingen.

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
12 jun 2019Incidentele festiviteit, 14 juni 2019, Rijksweg 20, 6271 AE GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Wahlwiller Wijnfeesten, 28 en 29 september 2019,  Bornbergerweg Wahwliller, Gulpen-WittemGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Steenbergfeest, 22 september 2019, Steenbergerweg EpenGemeenteblad
29 mei 2019Bestemmingsplan, geldende bestemmingsplan wordt aangepast omdat de nieuwe eigenaar het park op een andere manier wil inrichten (andere typen en aantallen huisjes) met bijbehorende landschappelijke inpassing, Euverem 52, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gaffelhangen, 19 juli 2019, Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gulpener Koningsvogelschieten, 10 juni 2019, Deken Schneidersstraat, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Trekker Trek, 26 t/m 28 juli 2019, Dikkenberg Bosweg, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Nacht van Gulpen, 15 en 16 juni 2019, Kern GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Pinksterwandeling, 10 juni 2019, Kern MechelenGemeenteblad
15 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Bondsschuttersfeest, 6 t/m 12 augustus 2019, Parallelweg, WijlreGemeenteblad
15 mei 2019Incidentele festiviteit, Hoofdstraat 16, 6281 BD, MechelenGemeenteblad
 8 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Nationale straatspeeldag, 12 juni 2019, Looierstraat, Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Koning van Spanje Trail, 3 t/m 5 mei 2019, Landsraderweg, Gulpen-WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Koning van Spanje Trail, 3 t/m 5 mei 2019, Op de Kamp 1, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kindervakantiewerk Gulpen, 8 t/m 12 juli 2019, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Verleende evenementenvergunning, Korenwolfwandeltocht, 21 juli 2019, Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad
24 apr 2019Verleende verklaring van Geen Bezwaar, Hel van Voerendaal, 4 augustus 2019, Vrakelbergerweg, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Straatspeeldag, 12 juni 2019, Looierstraat, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2019Ingetrokken aanvraag evenementenvergunning, Apina Festival, 27 juni 2020, Bennetweg, EpenGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Koning van Spanje Trail, 3 t/m 5 mei 2019, Landsraderweg, Gulpen-WittemGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gulpener Hopfestival, 7 t/m 10 september 2019, Reijmerstokkerdorpsstraat, Gulpen-WittemGemeenteblad
10 apr 2019Verleende evenementenvergunning, Pleinfeest, 29 en 30 mei 2019, A gen VogelstangGemeenteblad
10 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Trekker Trek, 26 en 27 juli 2019, Dikkenberg Bosweg, Gulpen-WittemGemeenteblad
10 apr 2019Verleende evenementenvergunning, Dorpsproeverij, 30 juni 2019, Kern WahlwillerGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Campina Open Boerderijdagen, 10 juni 2019, Slenakerweg 23, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bevrijdingsvuur, 5 mei 2019, Willem Vliegenstraat 12, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, State of Nature, 22 en 23 juni 2019, Hoogcruts, Gulpen-WittemGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag evenementenvergunning, ‘t Weike, 23 juni 2019, Tienbundersweg, Gulpen-WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bondsschuttersfeest, 9 t/m 11 augustus 2019, Parallelweg, WijlreGemeenteblad
27 mrt 2019Incidentele festiviteit, Oude Heirbaan 7, 6286 AM, WittemGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een levensloopbestendige woning, Oude Akerweg 6, 6271 ND, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, veranderen van deurkozijn naar raamkozijn in de voorgevel, Dokter Haackstraat 8, 6271 GC, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van 2 kozijnen, Julianastraat 15, 6285 AG, EpenGemeenteblad
22 mei 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, verbouwen en uitbreiden van de woning, Hilleshagerweg 118, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
15 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, Scheyffart van Merodelaan 7, 6321 AW, WijlreGemeenteblad
 8 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een huiszwaluwtil, Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6777, plaatselijk bekend Euverem 52 (Bungalowpark Euverem), GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van deurkozijn naar raamkozijn in de voorgevel, Dokter Haackstraat 8, 6271 GC, GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, Kiebeukel 14, 6271 BJ, GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van 2 woningen naar 1 woning, Sint Dyonisiusweg 3, 6286 CC, WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, Vervangen van een handelsreclame, Julianastraat 15, 6285 AG, EpenGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis, Gulpenerweg 1, 6321 PS, WijlreGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, Bouwen van een woonhuis met garage inclusief kelder, overkapping, keerwanden en erfafscheiding, Van Cosselaerstraat 48, 6286 AT, WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling stellen, verbouwen van een schuur tot woning, Eyserbosweg ongenummerd (kadastraal bekend Wittem, sectie A, nrs. 6232 en 6312), EysGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, Heerstraat 9, 6285 AN, EpenGemeenteblad
17 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden/plaatsen van een overkapping, Sint Cunibertusstraat 3, 6286 BH, WittemGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, Kiebeukel 14, 6271 BJ, GulpenGemeenteblad
17 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Gulpen, sectie A, nummer 5025 (Oude Maastrichterweg ongenummerd), GulpenGemeenteblad
10 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Scheyffart van Merodelaan 7, 6321 AW, WijlreGemeenteblad
10 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Burg. Baron van Hövellstraat 19, 6321 DB, WijlreGemeenteblad
10 apr 2019Verlengen beslistermijn, verbouwen van het woonhuis en het bouwen van een garage, Gulpenerweg 1, 6321 PS, WijlreGemeenteblad
10 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 2 woningen, Kadastraal bekend Wittem, sectie A, nummers 5961 en 5376 (In der Bend te Eys)Gemeenteblad
10 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een woonhuis, Lodewijk XIV straat 18, 6287 CK, EysGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis aan de achterzijde, Heerstraat 9, 6285 AN, EpenGemeenteblad
 3 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van een raam in de achtergevel in een buitendeur, Wittemer Allee 3a, 6286 AA, WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van een oprit, Wittemer Allee 28, 6286 AB, WittemGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van twee kozijnen, Julianastraat 15, 6285 AG, EpenGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Burgemeester Baron van Hövellstraat 19, 6321 DB, WijlreGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis en aanleggen van een verharding, Hilleshagerweg 118, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Rosstraat 6, 6271 BG, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, herstellen van de riolering en het kappen van 1 boom, van Wachtendonckplein 1A, 6321 BE WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Kappen van meerdere bomen, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummers 3 en 4Gemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Kappen van een boom, Burg. Petersstraat 6, 6321 DD WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, Kappen van 5 bomen, Van Wachtendonckplein 1B, 6321 BE WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een keerwand, Industrieweg 5, 6321 BP WijlreGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 40 bomen (fase 2), Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549, 5969, 5724 en 6777 en plaatselijk bekend Euverem 52, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, Kappen van een berkenboom, Oude Akerweg 61, 6271 NC, GulpenGemeenteblad
15 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen in sleufsilo, Kapolder 14, 6321 PV, WijlreGemeenteblad
15 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van twee bomen, Witteweg 9, 6271 CE, GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een kronkelwilg, Sint Dyonisiusweg 17, 6286 CC, WittemGemeenteblad
 8 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 100 houtopstanden, Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549, 5969, 5724 en 6777, plaatselijk bekend Euverem 52 (Bungalowpark Euverem), GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Heerenhofweg 9, 6281 AR, MechelenGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Julianastraat 41B, 6285 AH, EpenGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een kronkelwilg, Sint Dyonisiusweg 17, 6286 CC, WittemGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 berkenboom, Rosstraat 6, 6271 BG, GulpenGemeenteblad
17 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Langs de Lodewijk XIV-straat, (kadastraal bekend Wittem, sectie A, nr. 6101), EysGemeenteblad
17 apr 2019Verlengen beslistermijn, kappen van 100 houtopstanden, Kadastraal bekend, sectie B, nummers 6549, 5969, 5724 en 6777 (Bungalowpark Euverem), GulpenGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, kappen van twee bomen, Cartils 12, 6286 NA, WittemGemeenteblad
17 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, van Wachtendonckplein 1B, 6321 BE, WijlreGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een loofboom, Oude Akerweg 139, 6271 NC, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kermis, 28 juli 2019, Ankerplein SlenakenGemeenteblad
19 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kleeberg Cross, 31 augustus 2019, Spetsesweide, MechelenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik, Wielderdorpstraat 16, 6321 AD, WijlreGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik, Rijksweg 12, 6286 AG, WittemGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, bouwen van een garage, Knipstraat 13, 6321 AM, WijlreGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik, Rijksweg 12, 6286 AG, WittemGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik, Wielderdorpstraat 16, 6321 AD, WijlreGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik, Kampsweg 2, 6271 PD, GulpenGemeenteblad
17 apr 2019Overige besluiten, Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Schweibergerweg 49, MechelenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit), bouwen van een bovengrondse leidingenbrug, Rijksweg 16 en 19, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Beversbergweg 2, 6271 BX, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen op het dak, Aan het Veld 4, 6271 JH, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Gaffelhangen, 19 juli 2019, Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Plaatsen van een houten tuinhuis, Wederik 7, 6271 EE GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een pand tot woonhuis, Eyserbosweg ongenummerd, EysGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een tijdelijke woonunit, Schweibergerweg 56 toevoeging 1, 6281 NH, MechelenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten van kasteeltuin en het plaatsen van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
29 mei 2019Gewijzigde omgevingsvergunningen, gewijzigde toegang tot parkeerterrein vanaf Bommerigerweg en vervallen geplande bedrijfsafvalvoorziening, Bommerigerweg 10, 6281 BS, MechelenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, ontheffing bestemmingsplan inzake Zuid Limburgs Federatiefeest 2020, Grachtstraat 31, 6287 AE, EysGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een opbouw op garage, Groeneweg 31, 6271 BR, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, oprichten van Schenkerij Belge, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, oprichten van restaurant en hotel, Schweibergerweg 49, 6281 NE, MechelenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een buitenunit voor de warmtepompinstallatie, Wielderdorpstraat 18, 6321 AD, WijlreGemeenteblad
15 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een transformatorruimte inclusief toebehoren, Rijksweg 16, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
15 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Leijenhof ongenummerd, WittemGemeenteblad
15 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, aanleggen van een tweede oprit, Brouwerijstraat 3, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verandering naar onbemand tankstation, Rijksweg 70, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een garage, Knipstraat 13, 6321 AM, WijlreGemeenteblad
 8 mei 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van de inrichtingsgrens, Biesweg ong., Nijswiller (Aero ’79)Gemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van loods voor autohandel/verhuur en realiseren van parkeerplaatsen, De Hut-5-7, 6273 NA, Ingber (kadastraal bekend Gulpen, sectie D, nummers 158 en 159)Gemeenteblad
 8 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen op het dak, Aan het Veld 4, 6271 JH, GulpenGemeenteblad
 8 mei 2019Meldingen i.k.h.v. het activiteitenbesluit, verbouwen van bestaande toeristenkerk tot brede maatschappelijke voorziening, Rosstraat 5, 6271 BG, GulpenGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods voor aardappelen, Berghof 1, 6321 PC, WijlreGemeenteblad
 1 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een berging/overkapping (wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning), Diependalsweg 12, 6285 NG, EpenGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, ’t Veld 3, 6285 NM, EpenGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen een levensloopbestendige woning, Oude Akerweg 6, 6271 ND, GulpenGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van 2 woningen naar 1 woning, Sint Dyonisiusweg 3 en 3A, 6286 CC, WittemGemeenteblad
 1 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Beversbergweg 2, 6271 BX, GulpenGemeenteblad
24 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van het gebruik, Valkenburgerweg 104-1, 6321 GH, WijlreGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een tweede oprit, Brouwerijstraat 3, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
24 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, verplaatsen van een schuilstal, Kadastraal bekend Wittem, sectie C, nummer 11367 (gelegen achter De Goerschenweg 26, MechelenGemeenteblad
24 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een tijdelijke woonunit, Schweibergerweg 56, 6281 NH, MechelenGemeenteblad
17 apr 2019Verleende vergunning, inwerking hebben van een onbemand tankstation, Valkenburgerweg 34, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
10 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een inpandige transformatorruimte, inclusief toebehoren, Rijksweg 16, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
10 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van de handelsreclame, Hoofdstraat 16, 6281 BD, MechelenGemeenteblad
 3 apr 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van de bestaande Toeristenkerk tot een Brede Maatschappelijke Voorziening, Rosstraat 5, 6271 BG, GulpenGemeenteblad
 3 apr 2019Ontwerp omgevingsvergunning, bouwen van een bovengrondse leidingenbrug, ter hoogte van zijgevel van het pand Rijksweg 16, overspant de Rijksweg en sluit aan op de bebouwing behorende bij Rijksweg 19, GulpenGemeenteblad
 3 apr 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen in sleufsilo, Kapolder 14, 6321 PV, WijlreGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van een handelsreclame, Julianastraat 15, 6285 AG, EpenGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods, aanleggen van een infiltratiegreppel en het milieuneutraal veranderen, Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
27 mrt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een huiszwaluwtil, Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6777, plaatselijk bekend Euverem 52, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Tienbundersweg, WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Bergweg, Dr. L. Pinckersweg, Burg. Teheuxweg, Prinses Ireneweg, Deken, 15 juni 2019 21.00 uur tot 16 juni 2019 18.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Landsraderweg, dr. L. Pinckers-weg, Burg. Teheuxweg, Oude Akerweg, Tevent-weg, 16 juni 2019 10.00 uur tot 15.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Dorpsstraat, Rosstraat, Marktstraat en de Markt, 15 juni 2019 17.00 uur 16 juni 2019 22.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Instellen van een verbod tot stilstaan aan beide zijden van de Ingbergrachtweg gelegen tussen de Wesselderstraat en de Witteweg, 15 juni 2019 12.00 uur tot 16 juni 2019 22.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Afsluiten Prinses Ireneweg, Deken Schneiderstraat en de Kiebeukel, 16 juni 2019 09.00 uur tot 22.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Afsluiten van de Dorpsstraat tussen de Rijksweg en de Kiebeukel, 15 juni 2019 17.00 uur tot 19 juni 2019 12.00 uur, GulpenGemeenteblad
 5 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Looierstraat vanaf de brug tot aan de Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad
17 apr 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Krekelstraat en de Wilhelminastraat (vanaf de kruising Wilhelminastraat/Julianastraat tot aan de kruising Wilhelminastraat/Heerstraat), EpenGemeenteblad
17 apr 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod in de Heimansstraat en Heerstraat, EpenGemeenteblad
17 apr 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Markt, Dorpsstraat, Looierstraat, GulpenGemeenteblad
 3 apr 2019Verkeersbesluit, instellen van een voetgangersoversteekplaats (reeds uitgevoerd), Elkenraderweg, WijlreGemeenteblad
 3 apr 2019Verkeersbesluit, instellen van een parkeerschijfzone op de eerste 6 parkeerplaatsen aldaar, Ankerplaats, SlenakenGemeenteblad
 3 apr 2019Verkeersbesluit, opheffen van de parkeerschijfzone ter hoogte van huisnummer 28, Wielderdorpstraat, WijlreGemeenteblad
 3 apr 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Landsraderweg en Molenweg, 12 april 2019 van 15.30 uur tot 21.30 uur, GulpenGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken