Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
19 jun 2019Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Rijksweg 16 en 19 te Gulpen"Staatscourant
 5 jun 2019Vaststelling bestemmingsplan ‘Valkenburgerweg 30, Wijlre’Staatscourant
 5 jun 2019Vaststelling bestemmingsplan, slopen bestaande pand en verplaatsen van het aanwezige bouwvlak voor de realisatie van een nieuwe woning, Valkenburgerweg 30, WijlreGemeenteblad
28 mei 2019Ontwerp-bestemmingsplan Recreatiepark EuveremStaatscourant

Besluiten

DatumBekendmakingBron
10 jul 2019Aanwijzingsbesluit, Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), Gulpen-WittemGemeenteblad
10 jul 2019Aanwijzingsbesluit, Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), Gulpen-WittemGemeenteblad
10 jul 2019Verordening, Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019Gemeenteblad
10 jul 2019Nadere regels, nadere regels en besluiten behorende bij afdeling 10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gulpen-Wittem 2019, op grond van het bepaalde in de artikelen en de artikelen 10.21 tot en met 10.29 van de Wet milieubeheer, Gulpen-WittemGemeenteblad
12 jun 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent praten in plaats van procederen 2019Gemeenteblad
 5 jun 2019Mandaatbesluit hemelwater, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
23 mei 2019Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Zuid-Limburg 2019Blad gemeenschappelijke regeling
12 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bokkebaggertocht, 20 oktober 2019, diverse locaties, Gulpen-WittemGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Eroica Limburg, 29 juni 2019, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
12 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, verlaging maaiveld in verband met omvormen landbouwgrond in natuur, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummer 6 en gedeeltelijk nummer 21 (Doeveberg Eys)Gemeenteblad
22 mei 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), N.E. FaiyadGemeenteblad
 9 jul 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent uitvoering afdeling 10 APV (Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Gulpen-Wittem 2019)Gemeenteblad
26 jun 2019Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het organiseren van een kampvuur, 21 juni 2019, Kadastraal bekend Wijlre 01, Sectie N, Nummer 4107 (Buurtvereniging ’t Wielderheukske), Gulpen-WittemGemeenteblad
26 jul 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg informatieplicht energiebesparing gemeente BeekBlad gemeenschappelijke regeling
26 jul 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg informatieplicht energiebesparing gemeente SteinBlad gemeenschappelijke regeling
26 jun 2019Aanwijzingsbesluit, gemeente Gulpen-Wittem wijst een tweetal toezichthouders aan, Gulpen-WittemGemeenteblad
19 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Eroica Limburg, 29 juni 2019, diverse locaties, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
19 jun 2019Verlengen beslistermijn, het aansluiten op de oude Geulmeander te Gulpen, Kadastraal bekend, sectie C, nummers 3562, 3369, 3659, 3660, 3576, 3664, 3663, 3661, 3662, 3516, 3633 en 3666, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 3305Gemeenteblad
10 jul 2019Ontwerp verkeersbesluit aanhangerverbod BergwegStaatscourant
10 jul 2019Ontwerp verkeersbesluit parkeerverbod Panoramaweg GulpenStaatscourant
19 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de gehele kern, NijswillerGemeenteblad

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
15 jul 2019Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen )Blad gemeenschappelijke regeling
15 jul 2019Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen)Blad gemeenschappelijke regeling
 9 jul 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent regels omtrent gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening gemeente Gulpen-Wittem 2019)Gemeenteblad
25 jul 2019Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeervergunningGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
 7 aug 2019Rectificatie: Incidentele festiviteiten, Reijmerstokkerdorpsstraat 165, 6274 NN, ReijmerstokGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gulpener Specialized MTB Tocht, 17 november 2019, DiversenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, Vrijmarkt, 15 september 2019, Schuttersweide Hoofdstraat MechelenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, ERRC the Netherlands, 11 t/m 13 september 2020, Grote Bosweg, HeijenrathGemeenteblad
31 jul 2019Incidentele festiviteit, Rijksweg 19A, 6271 AB, GulpenGemeenteblad
17 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Kermisconcert, 26 augustus 2019, Wilhelminastraat, EpenGemeenteblad
10 jul 2019Verleende evenementenvergunning, wandel4daagse, 8 t/m 11 augustus 2019, diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
10 jul 2019Verleende evenementenvergunning, gewijzigde eindtijd bondsschuttersfeest, 19, 10 en 11 augustus 2019, Parallelweg, WijlreGemeenteblad
10 jul 2019Verleende evenementenvergunning, gewijzigde eindtijd Trekker Trek, 26 en 28 juli 2019, Dikkenberg Bosweg, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Verleende evenementenvergunning, gewijzigde eindtijd kermis Reijmerstok, 13, 14 en 15 juli 2019, Reijmerstokkerdorpsstraat, ReijmerstokGemeenteblad
10 jul 2019Incidentele festiviteit, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Verleende evenementenvergunning, nazomerwandeling, 1 september 2019, Kern EpenGemeenteblad
10 jul 2019Incidentele festiviteit, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende evenementenvergunning, 7 t/m 10 september 2019, Gulpener Hopfestival, ReijmerstokkerdorpsstraatGemeenteblad
 3 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, 1 september 2019, Den Driesch Loop, diversenGemeenteblad
 3 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, 27 juli 2019, kermis, Hees en Dorpsstraat, SlenakenGemeenteblad
 3 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, 7 t/m 11 augustus 2019, Wandel4daagse, diversenGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, drumbandtreffen, 14 september 2019, Deken Schneidersstraat, GulpenGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, reünie avond Zwart-Wit, 13 september 2019, Hoebigerweg (voetbalveld), EysGemeenteblad
26 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Gulpener Bierfeesten, 16 t/m 18 augustus 2019, Kern Gulpen, Gulpen-WittemGemeenteblad
26 jun 2019Verleende evenementenvergunning, duckrace, 28 juli 2019, Willem Alexanderplein, Willem Alexanderplein, Gulpen-WittemGemeenteblad
26 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Steenbergfeest, 22 september 2019, Steenbergerweg, EpenGemeenteblad
26 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Wahlwiller Wijnfeesten, 28 september 2019, Bornbergerweg, WittemGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Wahlwiller Wijnfeesten, 28 en 29 september 2019,  Bornbergerweg Wahwliller, Gulpen-WittemGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Steenbergfeest, 22 september 2019, Steenbergerweg EpenGemeenteblad
12 jun 2019Incidentele festiviteit, 14 juni 2019, Rijksweg 20, 6271 AE GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gulpener Koningsvogelschieten, 10 juni 2019, Deken Schneidersstraat, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Trekker Trek, 26 t/m 28 juli 2019, Dikkenberg Bosweg, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Bestemmingsplan, geldende bestemmingsplan wordt aangepast omdat de nieuwe eigenaar het park op een andere manier wil inrichten (andere typen en aantallen huisjes) met bijbehorende landschappelijke inpassing, Euverem 52, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag evenementenvergunning, Gaffelhangen, 19 juli 2019, Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
22 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Pinksterwandeling, 10 juni 2019, Kern MechelenGemeenteblad
22 mei 2019Verleende evenementenvergunning, Nacht van Gulpen, 15 en 16 juni 2019, Kern GulpenGemeenteblad
21 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een minibrouwerij met daarbij een proeflokaal en ondergeschikte detailhandel met merchandise en het veranderen van de inrichting, Brouwerijstraat 2, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
17 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een schuur tot woonhuis, Eyserbosweg 4, 6287 NA, EysGemeenteblad
10 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen woonhuis en het realiseren van een overkapping, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
10 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van de zolder tot hobby/atelierruimte, Bommerigerweg 11, 6281 BR, MechelenGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Stokhem 59, 6321 PE, WijlreGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een levensloopbestendige woning, Oude Akerweg 6, 6271 ND, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van 2 kozijnen, Julianastraat 15, 6285 AG, EpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, veranderen van deurkozijn naar raamkozijn in de voorgevel, Dokter Haackstraat 8, 6271 GC, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, verbouwen en uitbreiden van de woning, Hilleshagerweg 118, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M.F.Z.A. Eijkenboom, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Voerman, Gulpen-WittemGemeenteblad
24 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Steinbach, Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Quodbach I.A.S., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Kovalenko D.V., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Kovalenko A., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Heckmans M.J.W., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Spulber B.I., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Kalken van D.S.F.S., Gulpen-WittemGemeenteblad
17 jul 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Franken M.A.C.H., Gulpen-WittemGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een tamme kastanje, Kadastraal bekend Wittem, sectie A, nr. 6086 (talud – oever van de Eijserbeek), WittemGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Plaggen t.b.v. natuurontwikkeling, Kadastraal bekend Wittem, sectie L, nr. 763, Schweibergerweg, MechelenGemeenteblad
14 aug 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen dieraantallen en huisvesting, Kiewegracht 4, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 fruitbomen, Kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 16 en plaatselijk bekend Provincialeweg 4, 6274 ND ReijmerstokGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van keerwanden, Beutenaken 3a, 6278 NA, BeutenakenGemeenteblad
17 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, aansluiten oude Geulmeander te Gulpen en het kappen van 24 bomen, sectie C, nummers 3562, 3659, 3660, 3576, 3664, 3663, 3661, 3662, 3516, 3633, 3666 en 3369, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Oude Akerweg 139, 6271 NC, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaggen van een weiland, kadastraal bekend Wittem, sectie L, nr. 763, Eperweg ong., MechelenGemeenteblad
10 jul 2019Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het stoken van vuur, kadastraal bekend Wittem, sectie K, nummer 13, WittemGemeenteblad
10 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 40 bomen, kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549, 5969, 5724 en 6777, plaatselijk bekend Euverem 52, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van meerdere bomen, kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummers 3 en 4 (Eyserbos), WittemGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Van Wachtendonckplein 1a, 6321 BE WijlreGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Burgemeester Petersstraat 6, 6321 DD WijlreGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Witteweg 9, 6271 CE GulpenGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van twee bomen, Wittemerweg 5, 6287 AA, EysGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Rosstraat 6, 6271 BG, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, herstellen van de riolering en het kappen van 1 boom, van Wachtendonckplein 1A, 6321 BE WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Kappen van meerdere bomen, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummers 3 en 4Gemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een keerwand, Industrieweg 5, 6321 BP WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Kappen van een boom, Burg. Petersstraat 6, 6321 DD WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, Kappen van 5 bomen, Van Wachtendonckplein 1B, 6321 BE WijlreGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 40 bomen (fase 2), Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549, 5969, 5724 en 6777 en plaatselijk bekend Euverem 52, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, Kappen van een berkenboom, Oude Akerweg 61, 6271 NC, GulpenGemeenteblad
21 aug 2019Ontheffing stookverbod, weigering stookontheffing voor het verbranden van snoeiafval, Kadastraal bekend WTM00, sectie A, nr. 5078, Gulpen-WittemGemeenteblad
21 aug 2019Verleende evenementenvergunning, 100 jarig jubileum Zwart-Wit, 13 t/m 15 september 2019, Voetbalterrein Hanzon, Hoebigerweg, EysGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 25 februari 2020, Kern PartijGemeenteblad
14 aug 2019Verleende evenementenvergunning, Kleeberg Cross, 31 augustus 2019 en 1 september 2019, Spetsesweide, MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het stoken van vuur (Snoeiafval),Kadastraal bekend WTM00, sectie N, nummer 524 (bij Schulsbergweg 30), WittemGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Den Driesch Loop, 1 september 2019, Diversen wegen in WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Straatfeest, 7 september 2019, Van Cosselaerstraat PartijGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Kermisconcert, 26 augustus 2019, Wilhelminastraat/Julianastraat EpenGemeenteblad
24 jul 2019Verleende evenementenvergunning, Öpke Döpke, 31 en 1 september 2019, StokhemGemeenteblad
24 jul 2019Incidentele festiviteiten, Hoofdstraat 57, 6281 AN, MechelenGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, Remember september 1944, 25 t/m 26 april 2020, Voetbalveld NijswillerGemeenteblad
24 jul 2019Incidentele festiviteiten, Reijmerstokkerdorpsstraat 167, 6274 NN, ReijmerstokGemeenteblad
24 jul 2019Verleende verklaring van geen bezwaar, Valkenburg Klimclassic, 18 augustus 2019, Diverse locaties Gulpen-WittemGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag evenementenvergunning, Bevrijdingsfeest, 14 september 2019, Schuttersweide MechelenGemeenteblad
24 jul 2019Verleende drank- en horecavergunning, ’t Koffiestulpke, Beutenaken 56, BeutenakenGemeenteblad
17 jul 2019Voornemen maatwerkvoorschriften, ter voorkoming van geluidsoverlast en het beperken van hinder voor de omgeving, Biesweg ong., NijswillerGemeenteblad
19 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kermis, 28 juli 2019, Ankerplein SlenakenGemeenteblad
19 jun 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kleeberg Cross, 31 augustus 2019, Spetsesweide, MechelenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik, Wielderdorpstraat 16, 6321 AD, WijlreGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik, Rijksweg 12, 6286 AG, WittemGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, bouwen van een garage, Knipstraat 13, 6321 AM, WijlreGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis, Cartils 1, 6286 NA, WittemGemeenteblad
21 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, wijziging op reeds verleende vergunning nummer 20170244 voor het bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 165, Kerkdelstraat kavel 4, SlenakenGemeenteblad
21 aug 2019Ontwerp omgevingsvergunning, oprichting onbemand tankstation in nabijheid van kwetsbaar object, Rijksweg 70, 6271 AG, Gulpen (LUKOIL tankstation)Gemeenteblad
21 aug 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, het veranderen van een inrichting, te weten het installeren van een luchtwasser., Kromhagerweg ong. Kadastraal bekend Wittem, sectie R, Nr. 95, WittemGemeenteblad
21 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Stokhem 59, 6321 PE, WijlreGemeenteblad
21 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis en het realiseren van een overkapping, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
14 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, realiseren van een aparte voordeur in de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
14 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van gevelisolatie en het vervangen van een luifel, Van Wachtendonckplein 1A, 6321 BE, WijlreGemeenteblad
14 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Bosrank 5, 6271 EG, GulpenGemeenteblad
14 aug 2019Ontwerp omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Terzieterweg 28, 6285 NE, EpenGemeenteblad
14 aug 2019Verlengen beslistermijn, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Terzieterweg 28, 6285 NE, EpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een loggia, Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nr. 375Gemeenteblad
 7 aug 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een tuinkast, Partijerweg 18, 6286 AL, WittemGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw en garage, Schuttersveld 7, 6271 CV, GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie en interne verbouwing van een vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6285 NE, EpenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een luchtwasser, Kromhagerweg ongenummerd, 6287 BV Eys, Kadastraal bekend als Wittem, sectie R, nummer 95Gemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, MechelenGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een warmtebuffertank, Rijksweg 36, 6286 AG, WittemGemeenteblad
 7 aug 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een aparte voordeur in de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een opslagloods voor graan en mais en het milieuneutraal veranderen van vergunde activiteiten , Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouw vervangende nieuwbouwwoning, Hoofdstraat 83, 6281 BC, MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne constructiewijziging van de woning, Rijksweg 52, 6271 AG GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de weg op de Parallelweg, WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, bouwen van een berging, keerwanden met vloerafscheidingen, erfafscheidingsmuur en hekwerk met poort, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Leijenhof 4, 6286 DC, WittemGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijziging op reeds verleende vergunning nr. 20170244 voor het bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 165 en plaatselijk bekend Kerkdelstraat 38, 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 3726 en plaatselijk bekend Valkenburgerweg 30a, 6321 GG WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, isoleren van de woning, Van Wachtendonckplein 1a, 6321 BE, WijlreGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Bosrank 5, 6271 EG, GulpenGemeenteblad
24 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verbouwen van loods voor autohandel/verhuur en realiseren van parkeerplaatsen, Kadastraal bekend Gulpen, sectie D, nummers 158 en 159 en plaatselijk bekend De Hut 5-7, 6273 NA, IngberGemeenteblad
17 jul 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van de inrichting, slopen van de oude aardappelopslagloods en bouwen van een nieuwe aardappelopslagloods, Berghof 1, 6321 PC, WijlreGemeenteblad
10 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een opbouw op de garage, Groeneweg 31, 6271 BR, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen/herbouwen van de bestaande schuur, Rijksweg 35, 6286 AE, WittemGemeenteblad
10 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een garage en dakterras, Heimansstraat 1, 6285 AM, EpenGemeenteblad
 3 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning, renoveren van bakhuis Hurpesch, Hurpescherweg 4, 6281 NL MechelenGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis en het aanleggen van een verharding, Hilleshagerweg 118, 6281 AH MechelenGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een keerwand, Industrieweg 5, 6321 BP WijlreGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, wijziging op reeds eerder verleende vergunning nr. 20180044, Partijerweg 15, 6286 AJ WittemGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een buitenunit voor de warmtepompinstallatie, Wielderdorpstraat 18, 6321 AD WijlreGemeenteblad
 3 jul 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, ’t Veld 3, 6285 NM EpenGemeenteblad
 3 jul 2019Verlengen beslistermijn, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG WijlreGemeenteblad
 3 jul 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, plaatsen van een buitenunit voor de warmtepompinstallatie, Wielderdorpstraat 18, 6321 AD te WijlreGemeenteblad
 3 jul 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, plaatsen van een houten tuinhuis, Wederik 7, 6271 EE GulpenGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, OBM, realiseren van een minibrouwerij en proeflokaal, Brouwerijstraat 2, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een luxe vakantiewoning in een oude koestal, Schulsbergweg 30, 6286 BM, WittemGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een jongveestal, Kiewegracht 4, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, ontheffing bestemmingsplan inzake Zuid Limburgs Federatiefeest 2020, Grachtstraat 31, 6287 AE, EysGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van de zolder tot een hobby / atelierruimte, Bommerigerweg 11, 6281 BR, MechelenGemeenteblad
26 jun 2019Verlengen beslistermijn, realiseren van een minibrouwerij en proeflokaal, Brouwerijstraat 2, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
26 jun 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, realiseren van een minibrouwerij en proeflokaal, Brouwerijstraat 2, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
26 jun 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een opslagloods, aanleggen van een infiltratiegreppel en het milieuneutraal veranderen, Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
26 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een tuinkast, Partijerweg 18, 6286 AL, WittemGemeenteblad
19 jun 2019Verleende evenementenvergunning, Gaffelhangen, 19 juli 2019, Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit), bouwen van een bovengrondse leidingenbrug, Rijksweg 16 en 19, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen op het dak, Aan het Veld 4, 6271 JH, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Beversbergweg 2, 6271 BX, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, Plaatsen van een houten tuinhuis, Wederik 7, 6271 EE GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een pand tot woonhuis, Eyserbosweg ongenummerd, EysGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een tijdelijke woonunit, Schweibergerweg 56 toevoeging 1, 6281 NH, MechelenGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichten van kasteeltuin en het plaatsen van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, ontheffing bestemmingsplan inzake Zuid Limburgs Federatiefeest 2020, Grachtstraat 31, 6287 AE, EysGemeenteblad
29 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
29 mei 2019Gewijzigde omgevingsvergunningen, gewijzigde toegang tot parkeerterrein vanaf Bommerigerweg en vervallen geplande bedrijfsafvalvoorziening, Bommerigerweg 10, 6281 BS, MechelenGemeenteblad
22 mei 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, oprichten van Schenkerij Belge, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een opbouw op garage, Groeneweg 31, 6271 BR, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een windscherm, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
22 mei 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, oprichten van restaurant en hotel, Schweibergerweg 49, 6281 NE, MechelenGemeenteblad
22 mei 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een buitenunit voor de warmtepompinstallatie, Wielderdorpstraat 18, 6321 AD, WijlreGemeenteblad
21 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de hoek Julianastraat / Wilhelminastraat, EpenGemeenteblad
 7 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod in de Nieuwstraat en de Professor Cobbenhagenstraat, GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Dorpsstraat vanaf VVV kantoor tot aan het Joods monument, GulpenGemeenteblad
 7 aug 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Looierstraat (vanaf brug tot aan de Dorpsstraat), Dorpsstraat, Markt, Marktstraat, Rosstraat (tot toeristenkerk), GulpenGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Leienhuisweg, Knipstraat, Brouwerijstraat Holegracht, Wielderdorpstraat, Elkenraderweg, WijlreGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Hoofdstraat, MechelenGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Oude Baan, Einderstraat, Beeklaan, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod op de Kruisweg en de Oude Baan, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een eenrichtingsverkeer op de Capucijnenweg, Oude Baan, Einderstraat, Botterweck, WahlwillerGemeenteblad
31 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod op de Capucijnenweg, Botterweck, Lantveernvaart, Oude Baan, Engergats, Einderstraat, WahlwillerGemeenteblad
24 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod in de Berghemerweg, GulpenGemeenteblad
24 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Maastrichterweg, Schilbergerweg, Kerkdel, SlenakenGemeenteblad
17 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Dorpsstraat (tussen Looierstraat en Kiebeukel), GulpenGemeenteblad
17 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod op de Dorpsstraat (tussen Looierstraat en Kiebeukel) , GulpenGemeenteblad
17 jul 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten Wachtendonckplein, Piet van Bremenstraat, Stationsweg, WijlreGemeenteblad
10 jul 2019Ontwerp verkeersbesluit, instellen van een aanhangerverbod op de Bergweg in stijgende richting, Bergweg, GulpenGemeenteblad
10 jul 2019Ontwerp verkeersbesluit, instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Panoramaweg, Panoramaweg, GulpenGemeenteblad
19 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Tienbundersweg, WijlreGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Afsluiten van de Dorpsstraat tussen de Rijksweg en de Kiebeukel, 15 juni 2019 17.00 uur tot 19 juni 2019 12.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Dorpsstraat, Rosstraat, Marktstraat en de Markt, 15 juni 2019 17.00 uur 16 juni 2019 22.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Landsraderweg, dr. L. Pinckers-weg, Burg. Teheuxweg, Oude Akerweg, Tevent-weg, 16 juni 2019 10.00 uur tot 15.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Bergweg, Dr. L. Pinckersweg, Burg. Teheuxweg, Prinses Ireneweg, Deken, 15 juni 2019 21.00 uur tot 16 juni 2019 18.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Instellen van een verbod tot stilstaan aan beide zijden van de Ingbergrachtweg gelegen tussen de Wesselderstraat en de Witteweg, 15 juni 2019 12.00 uur tot 16 juni 2019 22.00 uur, GulpenGemeenteblad
12 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, Afsluiten Prinses Ireneweg, Deken Schneiderstraat en de Kiebeukel, 16 juni 2019 09.00 uur tot 22.00 uur, GulpenGemeenteblad
 5 jun 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Looierstraat vanaf de brug tot aan de Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken