Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
 8 nov 2019Ontwerp-omgevingsvergunning “In der Bend ong. te Eys" (projectafwijkingsbesluit)Staatscourant
11 okt 2019Vaststelling Bestemmingsplan Recreatiepark EuveremStaatscourant
11 okt 2019Bestemmingsplan, aanpassing bestemmingsplan vanwege een andere stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van het bungalowpark en naastgelegen weiland, Euverem 52 te Euverem/GulpenGemeenteblad

Besluiten

DatumBekendmakingBron
22 nov 2019Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg informatieplicht energiebesparing gemeente SimpelveldBlad gemeenschappelijke regeling
20 nov 2019Mandaatbesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg 2020Blad gemeenschappelijke regeling
20 nov 2019Bestuursbesluit tweede wijziging CAR-UWO RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling
19 sep 2019Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat heffingsambtenaar gemeente Beek (Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Beek 2019)Blad gemeenschappelijke regeling
19 sep 2019Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar gemeente Beek (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Beek 2019)Blad gemeenschappelijke regeling
29 okt 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent toeristische visie Gulpen-Wittem middenin het HeuvellandGemeenteblad
 7 nov 2019Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Uitvoeringsbeleid gemeente Gulpen-Wittem Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheidGemeenteblad
 1 nov 2019Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de structuurvisie ruimtelijke economie Zuid-LimburgGemeenteblad
24 okt 2019Besluit aanwijzing onbezoldigde ambtenaren RUD Zuid-Limburg november 2019Blad gemeenschappelijke regeling

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
29 okt 2019Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de visie kwaliteitsverbetering GulperbergGemeenteblad
14 okt 2019Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent tijdelijke versoepeling van de compensatiesystemathiek sturctuurvisie wonen Zuid-LimburgGemeenteblad
25 okt 2019Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het stoken van vuren in de open luchtGemeenteblad
29 nov 2019Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent parkeernormen en parkeerfondsGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
29 nov 2019Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), Gulpen-WittemGemeenteblad
29 nov 2019Uitvoeringsbeleid gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
22 nov 2019Aanwijzingsbesluit toezichthouder (BOA), gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
11 okt 2019Overige besluiten, Aanwijzingsbesluit toezichthouder Gulpen-WittemGemeenteblad
11 okt 2019Overige besluiten, beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, Gulpen-WittemGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen café met zaal en bovenwoning tot gemeenschappelijke ruimte met 6 vakantie-appartementen en bovenwoning, Kerkstraat 17 en 17A, 6286 CA, WittemGemeenteblad
25 okt 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Lenssen G.P.M., Gulpen-WittemGemeenteblad
25 okt 2019Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), Laugs K.B., Gulpen-WittemGemeenteblad
25 okt 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, oprichten van een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
18 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk huisvesten van 28 senioren van Cicero Zorggroep in de periode van 15 oktober 2019 tot en met 1 mei 2020, Julianastraat 22, 6285 AJ, EpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een populier , Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 4119. Achter de woning Valkenburgerweg 32, WijlreGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 4119Gemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 4119Gemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Oude Heirbaan 9, 6286 AM, WittemGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Julemontstraat ongenummerd, PartijGemeenteblad
 8 nov 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, plaatsen van een watertank, Rijksweg 36, 6286 AG, Wittem (Houtindustrie Pelzer)Gemeenteblad
 8 nov 2019Ontheffing stookverbod, ontheffing voor het stoken van vuur, Capucijnenweg 9, 6286 BA, Wittem (kadastraal bekend WTM00, sectie N, nummer 229)Gemeenteblad
25 okt 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, uitbreiden bestaande loods met een aansluitende overkapping voor het stallen van landbouwmachines en de opslag van goederen, Hilleshagerweg 116, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Taan-Del ongenummerd (in de parkeerstrook tussen Taan-Del 1 en 17), EysGemeenteblad
18 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, plaggen van grond t.b.v. natuurontwikkeling, Schweibergerweg ong., MechelenGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van twee eiken, Tegenover de woningen Burgemeester Baron van Hövellstraat 23 en 35, Wijlre (in gemeenteplantsoen)Gemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 20 bomen, Eyserheide 14, 6287 NC, EysGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 9 bomen, Parkeerplaats nabij aansluiting Schoolstraat op de Wilhelminastraat, EpenGemeenteblad
 4 okt 2019Geweigerde omgevingsvergunningen, kappen van 2 bomen, Heerenhofweg 9, 6281 AR, MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van vijf bomen, Tussen de Deken Hennissenstraat 2 en de Dokter Schepelstraat 18, GulpenGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Elzeterweg ongenummerd, Mechelen (talud naast de woning Mechelbeeklaan 1)Gemeenteblad
25 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Emile Hupperetzstraat 8, 6271 CX, GulpenGemeenteblad
25 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van een tamme kastanje, Kadastraal bekend Wittem, sectie A, nr. 6086, Pastoor Duckweilerstraat ongenummerd, EysGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 kastanjeboom, Oude Heirbaan 7, 6286 AM WittemGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Burg. Baron van Hövellstraat ongenummerd te Wijlre (tegenover huisnummers 23 en 35 in gemeenteplantsoen)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 9 bomen, Schoolstraat te Epen (parkeerplaats)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Groenstrook tussen Deken Hennissenstraat en Dokter Delissenstraat te GulpenGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Taan-Del ongenummerd te Eys (in parkeerstrook tussen Taan-Del 1 en 17)Gemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 1 boom, Elzeterweg ongenummerd te Mechelen (talud naast de woning Mechelbeeklaan 1)Gemeenteblad
11 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een berkenboom, Emile Hupperetzstraat 8, 6271 CX, GulpenGemeenteblad
11 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 kersenbomen, Provincialeweg 4, 6274 ND, Reijmerstok (kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 16)Gemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 22 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Polar Bear, 18 januari 2020, Diversen, Gulpen-WittemGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag voor een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Oude Baan 24, WittemGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Avond4daagse, 26 t/m 29 mei 2020, Willem Vliegenstraat, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Schapenwandeling naar de stal, 8 december 2019, DiversenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Koningsdag, 26 april 2020, Kern GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, Galaconcert, 23 november 2019, Kanariestraat 1, EysGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 23 februari 2020, Kern NijswillerGemeenteblad
29 nov 2019Verleende evenementenvergunning, laatste schooldag, 10 april 2020, Landsraderweg, GulpenGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor gemeenschappelijke ruimte met 6 vakantie-appartementen en bovenwoning, Kerkstraat 17 en 17A, 6286 CA, WittemGemeenteblad
22 nov 2019Incidentele festiviteit , 15 en 30 november 2019, Rijksweg 20, 6271 AE GulpenGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning, Reijmerstokkerdorpsstraat 43, Gulpen-WittemGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, kerstevenement, 21 december 2019, Kerkstraat, NijswillerGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Santa’s Run, 14 december 2019, DiversenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Schapenwandeling, 8 december 2019, Julianastraat, EpenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, geven van workshops, Malleziep 1, 6281 NP, MechelenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Avondvierdaagse, 26 t/m 29 mei 2020, Willem Vliegenstraat, GulpenGemeenteblad
 1 nov 2019Incidentele festiviteiten, 2 en 8 november 2019, Rijksweg 20, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Proclamatie, 16 november 2019, Van Wachtendonckplein 26, WijlreGemeenteblad
25 okt 2019Incidentele festiviteiten, Hoofdstraat 57, 6281 BB, MechelenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalsactiviteiten, 7 t/m 9 februari 2020, Oude Baan 38, WittemGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Gemeentelijk muziektreffen, 29 maart 2020, Oude Heirbaan 7 A, WittemGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Koning van Spanje Trail, 8 t/m 10 mei 2020, Landsraderweg 13, GulpenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Herfstwandeling, 3 november 2019, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Halloweentocht, 26 oktober 2019, Kern GulpenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Hubertusmarkt, 9 november 2019, Kern GulpenGemeenteblad
25 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Grizzly100 Trail, 26 oktober 2019, Terziet, EpenGemeenteblad
18 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, carnavalsactiviteiten, 7 t/m 9 februari 2020, Oude Baan 38, WahwillerGemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 25 februari 2020, Kern PartijGemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Kinderoptocht, 23 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
18 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Koningsdag, 26 april 2020, Looierstraat, GulpenGemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 24 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalszittingen Hofstraat 14, 23 t/m 11 november 2019, NijswillerGemeenteblad
18 okt 2019Meldingen mobile puinbreker, puin breken met een mobiel puinbreker28-10-2019 tot 28-1-2020 van 7.00 tot 19.00 uur, Euverem 52, 6271 PK, GulpenGemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, receptie en Prinsenbal, 5 januari 2020, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
18 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Prinsenproclamatie, 4 januari 2020, Gemeenschapshuis A gen Sjoeël, MechelenGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Sophianum Trailrun, 1 november 2019, Molenweg, GulpenGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, KZG Treffen, 16 november 2019, Carnavalszitting, 22 november 2019, Jeugdzitting, 24 november 2019, Patronaatsplein 1, EpenGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 23 februari 2020, Kern EysGemeenteblad
11 okt 2019Incidentele festiviteiten, Incidentele festiviteiten, Hilleshagerweg 32, 6281 AE, MechelenGemeenteblad
11 okt 2019Ontwerp omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, MTB en Cyclocross, 10 november 2019, Schweibergerweg, MechelenGemeenteblad
11 okt 2019Verleende evenementenvergunning, 16 en 17 november 2019, 26 januari 2020, 21 t/m 25 februari 2020, Carnavalsactiviteiten, Kanariestraat 1, EysGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalsoptocht, 24 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, brandveilig gebruik, Kampsweg 2, 6271 PD, GulpenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Lempkesoptocht, 22 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Kinderoptocht, 23 februari 2020, Kern MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Receptie en Prinsenbal, 5 januari 2020, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnavalszitting, 23 t/m 25 november 2019, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Julianastraat 17A, 6285 AH, EpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, gewijzigd uitvoeren van reeds eerder verleende vergunning nr. 20180178 voor het bouwen van een houten schuur (legalisatie), Hommerig 1, 6271 NJ, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Lookerplei 1, 6271 NX, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van bestaand woonhuis , Lookerplei 1, 6271 NX, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van garage, isoleren gehele woning en ingraven buffer t.b.v. hemelwaterafvoer, Scheyffart van Merodelaan 16, 6321 AW, WijlreGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een drietal ondergrondse afvalcontainers, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
29 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verandering naar onbemand tankstation, Rijksweg 70, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
29 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Tienbundersweg 26, 6321 CR, WijlreGemeenteblad
29 nov 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een woonhuis met garage, Kerkdelstraat ong., 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
29 nov 2019Verlengen beslistermijn, bouwen van een woonhuis, Flabberweg 1, 6276 PA, HeijenrathGemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, herinrichten van het kasteelpark met het realiseren van parkeerplaatsen, een entreepoort en nieuwe verlichting (voor de duur van 3 jaar), Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Oude Maastrichterweg ongenummerd, GulpenGemeenteblad
22 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 bomen, Julemontstraat ongenummerd, PartijGemeenteblad
22 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Schweibergerweg 4, 6281 NG, MechelenGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag evenementenvergunning, Carnaval, 21 t/m 27 februari 2020, Hofstraat 14, NijswillerGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, interne wijzigingen van opslagloods gemeentewerf, Landsraderweg 1, 6271 NT, GulpenGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Parallelweg 3, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis, Bommerigerweg 6A, 6281 BS, MechelenGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een tuinberging, Taan-Del 12, 6287 BM, EysGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een berging, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
15 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 2 prefab garage’s, St. Cunibertusstraat ongenummerd in WahlwillerGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Bergstraat 11, 6287 AK, EysGemeenteblad
15 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aanleggen uitrit en inrit, De Hut 5-7, 6273 NA, IngberGemeenteblad
 8 nov 2019Ontwerp omgevingsvergunning, bouwen van 2 woningen, In der Bend ong., Eys (kadastraal bekend Wittem, sectie A, nummers 5961 en 5376)Gemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, MechelenGemeenteblad
 8 nov 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, realiseren van aanbouw, Mr. Dr. Froweinweg 3, 6287 CY, EysGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw en een garage, Schuttersveld 7, 6271 CV, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken, verwijderen van drainage, diverse locaties (Bommerig, Hurpesch, Cottessen, Nijswiller, Stokhem en Terziet)Gemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, constructieve aanpassing t.b.v. interne verbouwing, Burgemeester Van Laarstraat 20, 6321 CW, WijlreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen nieuwe kozijnen en verplaatsen van de deuringang, Mr. Dr. Froweinweg 4A, 6287 CC, EysGemeenteblad
 8 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het woonhuis, Maastrichterweg 9, 6277 NW, SlenakenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Tienbundersweg 26, 6321 CR, WijlreGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Rijksweg 27, 6271 AC, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne wijzigingen opslagloods gemeentewerf, Landsraderweg 1, 6271 NT, GulpenGemeenteblad
 8 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 1A, 6287 CA, EysGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, renovatie van de bestaande woning, Julianastraat 17A, 6285 AH, EpenGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aanvraag kleinschalige toeristische horeca, Givelderweg 4, 6276 PB, HeijenrathGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, vervangen van garagedeur door een kozijn, Engelsdalstraat 35, 6277 NG, SlenakenGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en renoveren van een vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6285 NE, EpenGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een kinderdagverblijf, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen in de tuin, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een berging en aanleggen van een betonplaat, Hilleshagerweg 116, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
 1 nov 2019Verlengen beslistermijn, uitbreiden woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 3, 6287 CA, EysGemeenteblad
 1 nov 2019Verlengen beslistermijn, bouwen nieuwe jongveestal , Kiewegracht 4, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
 1 nov 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een luxe vakantiewoning in een oude koestal en het constructief wijzigen van een schuur, Schulsbergweg 30, 6286 BM, WittemGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een drietal ondergrondse afvalcontainers, Wittemer Allee 3, 6286 AA, WittemGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Parallelweg 3, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
 1 nov 2019Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen gevelreclame, Parallelweg 7, 6321 BA, WijlreGemeenteblad
25 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, gedeeltelijk vervangen / verbouwen van de bestaande schuur, Rijksweg 35, 6286 AE, WittemGemeenteblad
25 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, aanbouw garage, isoleren gehele woning en buffer ingraven t.b.v. hemelwater afvoer, Scheyffart van Merodelaan 16, 6321 AW, WijlreGemeenteblad
25 okt 2019Kennisgeving, ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
25 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een nieuwbouwcomplex voor recreatiewoningen met een parkeerkelder en een restaurant, Spetsesweide 5, 6281 BV, MechelenGemeenteblad
25 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een uitbouw en overkapping t.p.v. bestaande berging en tuinkamer, Maastrichterweg 6, 6277 NW, SlenakenGemeenteblad
25 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods en diverse veranderingen van de inrichting, Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
25 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een berging, erfafscheiding en een inritconstructie t.b.v. parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
18 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 2 prefab garage’s, St. Cunibertusstraat ong. in WahlwillerGemeenteblad
18 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis (rijksmonument), Terzieterweg 28, 6285 NE, EpenGemeenteblad
18 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, De Reijmer ongenummerd, ReijmerstokGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Hoebigerweg 8, 6287 AT, EysGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een kelder onder de garage, Rijksweg 68, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een hekwerk, Rijksweg 60, 6286 AH, WittemGemeenteblad
11 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een loggia, Van Breijlstraat 10, 6287 BP, EysGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Flabberweg 1, 6276 PA, HeijenrathGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden en verbouwen van het restaurant, Wittemerweg 29, 6287 AA, EysGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kerkdelstraat ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
11 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, interne verbouwing, Burgemeester Van Laarstraat 20, 6321 CW, WijlreGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Bommerigerweg 6 A, 6281 BS, MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Oude Maastrichterweg ongenummerd (kavel 23), GulpenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van garagedeur door kozijn, Engelsdalstraat 35, 6277 NG, SlenakenGemeenteblad
 4 okt 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis met garage, Valkenburgerweg 30a, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen in de tuin, Valkenburgerweg 32, 6321 GG, WijlreGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een berging, Hilleshagerweg 116, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
 4 okt 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van het woonhuis, Maastrichterweg 9, 6277 NW, SlenakenGemeenteblad
25 sep 2019Activiteit afwijken bestemmingsplan, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG, WijlreGemeenteblad
25 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen (max. 2 jaar) van een woonunit, De Reijmer 5 toevoeging 1, 6277 NB, kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummer 6706, ReijmerstokGemeenteblad
25 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden varkensbedrijf, Schilberg 8, 3790, België tegenover Planckerweg 21, 6277 NV, SlenakenGemeenteblad
25 sep 2019Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, verandering in het aantal stuks vee, Slenakerweg 14, 6271 PE, GulpenGemeenteblad
25 sep 2019Besluit Maatwerkvoorschriften, voor aangeven van omvang modelvlieginrichting, Biesweg ong. bekend als Modelvliegsportvereniging Aero ’79, NijswillerGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Valkenburgerweg 30, 6321 GG Wijlre (kadastraal bekend Wijlre, sectie D, nummer 3305)Gemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, het renoveren en uitbreiden van een vakantiewoning, Hurpescherweg 4, 6281 NL MechelenGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Hoofdstraat 83, 6281 BC MechelenGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een hekwerk, Rijksweg 60, 6286 AH WittemGemeenteblad
18 sep 2019Verlengen beslistermijn, realiseren van een berging, erfafscheiding en parkeerplaatsen, Brouwerijstraat 11, 6321 AG WijlreGemeenteblad
18 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Cartils 1, 6286 NA WittemGemeenteblad
18 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Julianastraat 22, 6285 AJ, EpenGemeenteblad
11 sep 2019Verlengen beslistermijn, renoveren en intern verbouwen vakwerkwoning, Terzieterweg 6, 6286 NE, EpenGemeenteblad
11 sep 2019Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van bestaande aanbouw, Mr. dr. Froweinweg 3, 6287 CA, EysGemeenteblad
11 sep 2019Verlengen beslistermijn, verbouwen van een vakantiewoning, Schreursweg 1, 6281 NX, MechelenGemeenteblad
11 sep 2019Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een opslagloods voor aardappelen, Berghof 1, 6321 PC, WijlreGemeenteblad
 1 nov 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Schweibergerweg tussen de Beatrixweg en de Julianastraat, MechelenGemeenteblad
 1 nov 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van eenrichtingsverkeer in de Beatrixweg vanaf de Schweibergerweg richting de Julianastraat, MechelenGemeenteblad
25 okt 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Dorpsstraat, Looierstraat, Marktstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein, Kiebeukel, Willem Vliegenstraat, GulpenGemeenteblad
25 okt 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een stopverbod in de Burg. , GulpenGemeenteblad
25 okt 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Molenweg, GulpenGemeenteblad
11 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van eenrichtingsverkeer in de Nachtegaalstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat., EysGemeenteblad
11 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, instellen van een parkeerverbod in de Nachtegaalstraat, Hoebigerweg, Hanzonstraat, Lijsterstraat, Kanariestraat., EysGemeenteblad
11 sep 2019Tijdelijke verkeersmaatregel, afsluiten van de Nachtegaalstraat, Hoebigerweg, Taan-Del, Hanzonstraat, Leeuwerikstraat, In d’r Bend., EysGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken