Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store en in de Google Play Store. Zoek in de store op ‘Gulpen-Wittem’. Of download de app Over uw buurt. Deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
13 jun 2018Ontwerpbestemmingsplan Slenakerweg 5 te GulpenStaatscourant

Besluiten

DatumBekendmakingBron
30 mei 2018Aanwijzingsbesluit toezichthouder t.b.v. dhr. F.G. van den Brink, Gulpen-WittemGemeenteblad
 2 mei 2018Aanwijzingsbesluit toezichthouder t.b.v. dhr. H.P.M. Houben, Gulpen-WittemGemeenteblad
 2 mei 2018Juridisch jaarverslag 2017, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
25 apr 2018Verordeningen, eerste wijziging legesverordening Gulpen-Wittem 2018Gemeenteblad
18 apr 2018Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende aanwijzing controleur toeristenbelasting Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar controleur toeristenbelasting.Blad gemeenschappelijke regeling
18 apr 2018Aanwijzingsbesluit toezichthouder t.b.v. dhr. M. Ramackers, Gulpen-WittemGemeenteblad
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijzing van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
28 mrt 2018Besluit van de directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent de aanwijziging van een onbezoldigd ambtenaar Besluit aanstelling onbezoldigd ambtenaarBlad gemeenschappelijke regeling
 6 jun 2018Aanvraag evenementenvergunning, Korenwolfwandeltocht, 8 juli 2018, ‘t Weike, GulpenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvraag evenementenvergunning, 9 t/m 13 juli 2018, over de Dolsberg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
16 mei 2018Aanvraag evenementenvergunning, 1 september 2018, Boogie’s Extreme, diversen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende verklaring van Geen Bezwaar, 3 juni 2018, Ronde van Limburg, DiversenGemeenteblad
25 apr 2018Verleende evenementenvergunning, Trekker Trek, 20 en 22 juli 2018, GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Verleende evenementenvergunning, Poorten van Reijmerstok, 21 mei 2018, ReijmerstokGemeenteblad
25 apr 2018Verleende verklaring van Geen Bezwaar, Ronde van Limburg, 3 juni 2018, Diversen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
18 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 21 mei 2018, pinksterwandeling, MechelenGemeenteblad
18 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 26 en 27 mei 2018, Partijer kermis, Weiland bij PartijerwegGemeenteblad
18 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 15 en 16 september 2018, Mergelheuvelland Tweedaagse, DiversenGemeenteblad
18 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Kantine VV Wijlre, 9 juni 2018, Wielderspelen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
18 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 20 juli 2018, Gaffelhangen, PatronaatspleinGemeenteblad
18 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Bart Brentjens Challenge, 7 oktober 2018, Diversen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
18 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Valkenburg Klimclassic, 19 augustus 2018, Diversen, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
11 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, ‘t Weike, 24 juni 2018, ‘t Weike, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 4 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, 21 mei 2018, Pinksterwandeling, MechelenGemeenteblad
 4 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 16 en 17 juni 2018, Nacht van Gulpen, Dorpsstraat GulpenGemeenteblad
 4 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 25 augustus 2018, ODS Classic, DiversenGemeenteblad
 4 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 21 oktober 2018, Bokkebaggertocht, Duchenne Heroes, DiversenGemeenteblad
 4 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, 20 juli 2018, Gaffelhangen, PatronaatspleinGemeenteblad
 4 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, 26 t/m 27 mei 2018, Partijer kermis, Partijerweg (weiland to tankstation)Gemeenteblad
 4 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 13 en 14 september 2018, Duchenne Heroes, DiversenGemeenteblad
 4 apr 2018Verleende evenementenvergunning, 2 en 3 juni 2018, Circus in de Zorg, Ringweg FC GulpenGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende verklaring van Geen Bezwaar, 18 mei 2018, Keep them Rolling, DiversenGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende evenementenvergunning, 5 mei 2018, Oranjewandeling, IngberGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende verklaring van Geen Bezwaar, 21 april 2018, Truckrun Roda JC, DiversenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 30 juni 2018, Eroica Limburg, Kermis Reijmerstok, DiversenGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende verklaring van Geen Bezwaar, 12 augustus 2018, Hel van Voerendaal, DiversenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 15 en 16 september 2018, Mergelheuvelland Tweedaagse, DiversenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 25 augustus 2018, ODS Classic, DiversenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 18 en 19 augustus 2018, Top Cauberg Challenge, DiversenGemeenteblad
21 mrt 2018Verleende verklaring van Geen Bezwaar, 5 mei 2018, Den inhalen, DiversenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvraag evenementenvergunning, 2 en 3 juni 2018, Circus in de Zorg, GulpenGemeenteblad
13 jun 2018Aanvraag evenementenvergunning, ondernemers Epen & Omstreken, 25 en 26 augustus 2018, Ieëper kermis, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 2 mei 2018Verleende evenementenvergunning, 4 mei 2018, Dodenherdenking, Van Plettenbergweg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 2 mei 2018Verleende evenementenvergunning, 9 juni 2018, Wielderspelen, VV Wijlre, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
19 jun 2018Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent proceskosten bestuursrecht Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2018Blad gemeenschappelijke regeling
25 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 120 (Slenaken/Beutenaken), WittemGemeenteblad
13 jun 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), F.E.M.C. van den Hoef, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
13 jun 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), S. Abdulovic, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
13 jun 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), D. Simons, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
18 apr 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M.W. Grzeszczyk, Gulpen-WittemGemeenteblad
21 mrt 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), A.J.L. van GoethemGemeenteblad
21 mrt 2018Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), M.T. RemmersGemeenteblad
25 apr 2018Ontheffing stookverbod, kadastraal perceel WTM00 sectie R nummer 430, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
11 apr 2018Ontheffing stookverbod, kadastraal perceel WRE01 sectie E nr. 2592, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunning, aanleggen van een poel, grondverzet en zwembad, Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummers 95 en 120 en Wittem, sectie E, nummer 119, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
24 apr 2018Besluit tot inwerkingtreding parkeerverordening, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 4 apr 2018Beleidsvoornemen, visie die de beleidsuitgangspunten op het gebied van wonen en volkshuisvesting voor de periode 2018-2025 beschrijft, ligt ter inzage van 4 april 2018 t/m 24 april 2018, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 4 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een kunstwerk (tijdelijke vergunning), Kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummers 325 en 329Gemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een kunstwerk, Kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummers 324, 325 en 329, Gulpen-WittemGemeenteblad
30 mei 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 3 juni 2018 van 06.00 uur tot 12.00 uur, afsluiten van de gehele kern, NijswillerGemeenteblad
23 mei 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 29, 30, 31 mei 2018 en 1 juli 2018, afsluiten van de Willem Vliegenstraat., GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Vastgestelde beleidsregels, beleidsregels parkeervergunning 2018, deze regels treden in werking op 1 mei 2018, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
25 apr 2018Aanwijzingsbesluit, 25 april 2018, diverse plaatsen in de kern Gulpen waar met een vergunning mag worden geparkeerdGemeenteblad
25 apr 2018Verordeningen, Parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018Gemeenteblad
25 apr 2018Vastgestelde beleidsregels, beleidsregels ontheffing blauwe zone 2018, deze regels treden in werking op 1 mei 2018, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
18 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 27 april 2018 van 09.00 uur tot 21.00 uur, afsluiten van de Dorpsstraat, Markt, Rosstraat en Looierstraat, GulpenGemeenteblad
18 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 27 april 2018 van 08.00 uur tot 22.00 uur, instellen van een stopverbod in de Heimansstraat en de Heerstraat, EpenGemeenteblad
18 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 27 april 2018 van 08.00 uur tot 22.00 uur, afsluiten van de Krekelstraat, Wilhelminastraat vanaf de Julianastraat tot aan de Heerstraat, EpenGemeenteblad
12 apr 2018DEFINITIEF verkeersbesluit Parkeerschijfzone kern GulpenStaatscourant
12 apr 2018DEFINITIEF verkeersbesluit 30 km/uur-zone kern PartijStaatscourant
11 apr 2018Verkeerbesluit, instellen blauwe zone (ivm afschaffen betaald parkeren), Centrum, GulpenGemeenteblad
11 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 13 april 2018 van 15.30 uur tot 21.30 uur, afsluiten van de Landsraderweg, GulpenGemeenteblad
 9 apr 2018B&W-besluitStaatscourant
25 apr 2018Verordeningen, volgende verordeningen zijn ingetrokken: Verordening Parkeerbelastingen Gulpen-Wittem 2009, de Eerste t/m Zesde wijzigingsverordening parkeerbelastingen Gulpen-Wittem 2009Gemeenteblad

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
14 jun 2018Archiefverordening van de gemeente Gulpen-Wittem 2018Gemeenteblad
24 apr 2018Intrekken Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Gulpen-Wittem 2009 en de Eerste t/m Zesde wijzigingsverordening parkeerbelastingen Gulpen-Wittem 2009Gemeenteblad
24 apr 2018Eerste wijziging legesverordening Gulpen-Wittem 2018Gemeenteblad
24 apr 2018Parkeerverordening Gulpen-Wittem 2018Gemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
13 jun 2018Jaarrekening en jaarverslag 2017, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
13 jun 2018Verleende evenementenvergunning, 13 juni 2018, Straatspeeldag, Looierstraat, GulpenGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende evenementenvergunning, 8 september 2018, gemeentelijk drumbandtreffen, van Wachtendonckplein, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende evenementenvergunning, 6 en 20 juli 2018, Dorpsstraatfeesten, Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Incidentele festiviteiten, Feestavond, Rijksweg 20, 6271 AE GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Gemeentelijk drumbandtreffen, 8 september 2018, Van Wachtendonckplein, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
25 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, KIEN!, 29 juni 2018, Bennetweg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
11 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Dorpsstraatfeesten, 6 en 20 juli 2018, Dorpsstraat, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
11 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Trekker Trek, 20 t/m 22 juli 2018, Landsraderweg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
11 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Poorten van Reijmerstok, 21 mei 2018, Reijmerstokkerdorpsstraat, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende drank- en horecavergunning, PROEFF!, Hoofdstraat 16, MechelenGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende exploitatievergunning, PROEFF!, Hoofdstraat 16, MechelenGemeenteblad
11 apr 2018Incidentele festiviteiten, Open Air Concert, 9 mei 2018 en 10 mei 2018, Hoofdstraat 61, 6281 BB, MechelenGemeenteblad
13 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunning, slopen van uitgebrande woning, Maastrichterweg 8, 6277 NW, SlenakenGemeenteblad
13 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis met 4 vakantie-appartementen tot woonhuis met 1 vakantiewoning, Overgeul 9, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
13 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een buitenberging, Hilleshagerweg 104, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
13 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van 2 woningen tot 1 woning en interne constructieve wijzigingen, Kolmonderstraat 1, 6286 CD, WittemGemeenteblad
 6 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een tuinhuis met overkapping, Wezelderweg 19, 6287 AL, EysGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een tuinkamer, Eyserheide 37, 6287 NB, EysGemeenteblad
 6 jun 2018Intrekken verleende vergunning, plaatsen van balkons, Wilhelminastraat 48, 6285 AW, EpenGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Vossenstraat 15A, 6286 BW, WittemGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, bouwen van een buitenberging, Hilleshagerweg 104, 6281 AH, MechelenGemeenteblad
30 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Partijerweg 15, 6286 AJ, WittemGemeenteblad
30 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kerkdelstraat ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
30 mei 2018Intrekken verleende vergunning, interne verbouwing, Kapelaan Pendersplein 9, 6271 BV, GulpenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, bouwen van een houten schuur, Hommerig 1, 6271 NJ, GulpenGemeenteblad
23 mei 2018Intrekken verleende vergunning, uitbreiden van het woonhuis, Lookerplei 1, 6271 NX, GulpenGemeenteblad
23 mei 2018Intrekken verleende vergunning, bouwen van 2 balkons, Wilhelminastraat 48, 6285 AW, EpenGemeenteblad
16 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van het woonhuis en het plaatsen van een overkapping, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
16 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een overkapping, Van Cosselaerstraat 1, 6286 AT, WittemGemeenteblad
16 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, vervangen van een hekwerk, Biesweg ongenummerd, NijswillerGemeenteblad
16 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van de garage, Reijmerstokkerdorpsstraat 124, 6274 NN, ReijmerstokGemeenteblad
 9 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van de Jaspershof tot restaurant met woonhuis en 4 suites, Reijmerstokkerdorpsstraat 143, 6274 NK, ReijmerstokGemeenteblad
 9 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van een woonhuis, Vrijthof 5-7, 6286 DB, WittemGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van 4 woningen, Hilleshagerweg 23, 25, 27 en 29, 6281 AC, MechelenGemeenteblad
 2 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Verbouwen van 2 woningen tot 1 woonhuis, Kolmonderstraat 1, 6286 CD, WittemGemeenteblad
 2 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, Bouwen van een werktuigenberging, Kapolder 14, 6321 PV, WijlreGemeenteblad
 2 mei 2018Activiteit afwijken bestemmingsplan, Verbouwen en uitbreiden van winkel/woonhuis, Hoofdstraat 61, 6281 BB MechelenGemeenteblad
 2 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, Tijdelijk plaatsen van woonunits, Kerkdelstraat 42, toevoeging 1, 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
 2 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Plaatsen van een tuinhuis met overkapping, Wezelderweg 19, 6287 AL, EysGemeenteblad
25 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een overkapping, Van Cosselaerstraat 1, 6286 AT, WittemGemeenteblad
25 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen woonhuis met 4 vakantie-appartementen naar woonhuis met 1 vakantiewoning, Overgeul 9, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
18 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, Reijmerstokkerdorpsstraat 49, 6274 NH, ReijmerstokGemeenteblad
18 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, De Wissel 7, 6287 BR, EysGemeenteblad
18 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Burgemeester Teheuxweg ongenummerd, GulpenGemeenteblad
18 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, uitbreiden van de garage, Reijmerstokkerdorpsstraat 124, 6274 NH, ReijmerstokGemeenteblad
18 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een woonhuis, Mr. Dr. Froweinweg 48, 6287 CD, EysGemeenteblad
18 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Van Cosselaerstraat 23, 6286 AT, WittemGemeenteblad
11 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, vervangen van de bestaande garage, Vossenstraat 5, 6286 BW, WittemGemeenteblad
11 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een uitbreiding van de parkeerplaats, Hilleshagerweg ongenummerd, MechelenGemeenteblad
11 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verhogen van het dak, aanbrengen van gevelisolatie en plaatsen van een luifel aan de voorgevel, Krekelstraat 10, 6285 AR, EpenGemeenteblad
11 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis / winkel, Hoofdstraat 61, 6281 BB, MechelenGemeenteblad
 4 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, bouwen van een woonhuis, Kerkdelstraat ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, uitbreiden van het woonhuis, Givelderweg 2a, 6276 PB, HeijenrathGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van woonunits, Kerkdelstraat 42, 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van het woonhuis, Oude Maastrichterweg 25, 6271 EA, GulpenGemeenteblad
21 mrt 2018Activiteit afwijken bestemmingsplan, uitbreiden woonhuis/hoofdgebouw, Reijmerstokkerdorpsstraat 49, 6274 NH, ReijmerstokGemeenteblad
21 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van stallen en verbouwen van stallen tot woonruimte (geen separate woning), Akerstraat 1, 6281 NZ, MechelenGemeenteblad
21 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning, wijziging op reeds eerder verleende vergunning nr. 20170110 (bouwen van een woonhuis), Kerkdelstraat 42, 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, interne verbouwing bedrijfsruimte, wijzigen voorgevel en realiseren entree bovenwoning, Dorpsstraat 25, 6271 BK, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een winkel en woonhuis, Hoofdstraat 61, 6281 BB, EysGemeenteblad
13 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Aardaker 34, 6271 EL, GulpenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Aardaker 34, 6271 EL, GulpenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van een kastanjeboom, Diependalsweg 5, 6285 NG, EpenGemeenteblad
30 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van een beuk, Overgeul 1, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, aanleggen van 3 amfibieënpoelen, Grasland nabij Dal Bissenweg ong., MechelenGemeenteblad
16 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 10 bomen, Givelderweg en Julianastraat, Heijenrath en Maastrichterweg, SlenakenGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 8 bomen, Aubelsweg 1, 6281 PC, MechelenGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Mechelbeeklaan bij nrs. 31 en 33, MechelenGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Kersenweide, NijswillerGemeenteblad
 9 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van een beuk, Overgeul 1, 6281 BG, MechelenGemeenteblad
 2 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Kappen van 10 bomen, Aan de Givelderweg en Julianastraat te Heijenrath en Maastrichterweg, SlenakenGemeenteblad
25 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van 5 bomen, Kersenweide ongenummerd, NijswillerGemeenteblad
25 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Kappen van 2 bomen, Mechelbeeklaan nabij nr. 31 en 33, MechelenGemeenteblad
11 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Heerstraat 25, 6285 AN, EpenGemeenteblad
11 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, kappen van een 1 boom, Kampsweg 47, 6271 PD, GulpenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, kappen van een dennenboom, Schweibergerweg 49, 6281 NE, MechelenGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvraag evenementenvergunning, Straatspeeldag, 13 juni 2018, Looierstraat, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvraag evenementenvergunning, Gulpdaltocht, 16 september 2018, Dorpsstraat, SlenakenGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvraag evenementenvergunning, Duckrace, 29 juli 2018, Willem Alexanderplein, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
25 apr 2018Aanvraag evenementenvergunning, Dodenherdenking, 4 mei 2018, Van Plettenbergweg, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
13 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van 2 mini doelen, Leijenhof ongenummerd, WittemGemeenteblad
13 jun 2018Ontwerp bestemmingsplan, verbouwen van de bestaande recreatie-/opslagruimte in twee zorgvakantiewoningen en een nieuwe stal voor de stalling van paarden en de opslag van materialen en gereedschappen, Slenakerweg 5, 6271 PE, GulpenGemeenteblad
13 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen van het zwembad tot garage en het plaatsen van keermuren, Beatrixweg 9, 6285 NB, EpenGemeenteblad
13 jun 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van een inrichting, het plaatsen van lichtmasten, Kasteel Wijlreweg 3, 6321 PP, WijlreGemeenteblad
 6 jun 2018Verleende omgevingsvergunning, wijziging gebruik van het pand, Kiewegracht 22, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Aanvragen omgevingsvergunning, aanleggen van 2 amfibieënpoelen, Dal Bissenweg ong., MechelenGemeenteblad
30 mei 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van een inrichting. De verandering heeft betrekking op het bouwen van een nieuwe bewaarplaats los gestort product, Landsraderweg 5, 6276 PJ, HeijenrathGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Eperweg 3, 6281 NA, MechelenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, renoveren van het voormalige restaurant ’t Klauwes, Oude Baan 1, 6286 BD, WittemGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Hilleshagerweg 46, 6281 AG, MechelenGemeenteblad
30 mei 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van een inrichting. Het vervangen van de gasontladingslampen door LED lampen op de 8 bestaande armaturen, Spetsesweide 7, 6281 BV, MechelenGemeenteblad
30 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van een luifel/terrasoverkapping, Grensweg 1, 6277 NA, SlenakenGemeenteblad
16 mei 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van een inrichting, de verandering heeft betrekking op het splitsen van de bedrijfsruimte, Rijksweg 68b, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
16 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning nr. 20170243 (bouwen schapenstal), Rode Kruisweg ongenummerd, SlenakenGemeenteblad
 9 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, plaatsen van 2 (mini) doelen, Leijenhof ong., WittemGemeenteblad
 9 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, verhogen van het dak, het aanbrengen van gevelisolatie en het plaatsen van een luifel aan de voorgevel, Krekelstraat 10, 6285 AR, EpenGemeenteblad
 9 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, uitbreiden oefenfaciliteit, Aubelsweg ong., MechelenGemeenteblad
 2 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, Renoveren van de molengoot, Gelegen tussen Eperweg en Hoofdstraat ongenummerd, MechelenGemeenteblad
 2 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Wijziging gebruik van het pand, Kiewegracht 22, 6271 BN, GulpenGemeenteblad
 2 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, Splitsen van bestaande bedrijfsruimte in twee afzonderlijke bedrijfsruimten, Rijksweg 68, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Reconstructie van de Looierstraat, GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een waterbuffer, Hilleshagerweg ongenummerd, MechelenGemeenteblad
18 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, vervangen van de bestaande garage, Vossenstraat 5, 6286 BW, WittemGemeenteblad
18 apr 2018Geweigerde omgevingsvergunningen, weigeren OBM geitenhouderij, Kromhagerweg 19, 6287 BV, EysGemeenteblad
13 apr 2018Rectificatie: Deels verleende/deels geweigerde omgevingsvergunningen, gedeeltelijke weigering van aangevraagde omgevingsvergunning voor zover betreffende de bouw van een nieuwe oogstopslagloods, een infiltratiegreppel en de verplaatsing van de activiteiten. Gedeeltelijke verlening van de aangevraagde omgevingsvergunning (onderdeel milieu) voor zover betrekking hebbende op de legalisatie van de ventilatoren en de plaatsing van de emissiepunten, Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
11 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning, vervangen van een hekwerk, Biesweg ongenummerd, NijswillerGemeenteblad
11 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, restaureren van Volmolen Epen, Plaatweg 1, 6285 NK, EpenGemeenteblad
11 apr 2018Rectificatie: Aanvragen omgevingsvergunning, inpandige toevoeging ondergeschikte niet-agrarische activiteiten (horecagelegenheid,verkoopruimte en toebehoren) en bouwen van kassen t.b.v. agrarische activiteiten, Eyserheide 1, 6287 NB, EysGemeenteblad
11 apr 2018Aanvragen omgevingsvergunning ingetrokken, realiseren van een nieuw brouwhuis, Rijksweg 16, 6271 AE, GulpenGemeenteblad
 4 apr 2018Verleende omgevingsvergunning, aanbrengen van gevelbekleding aan de voorgevel, Mr. Dr. Froweinweg 42, 6287 CD, EysGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een uitbreiding van de parkeerplaats, Hilleshagerweg ong., MechelenGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning, wijziging op reeds verleende vergunning nr. 20150006 UV (verbouwen van monumentale boerderij tot woon- en zorgboerderij met Bed & Breakfast), Reijmerstokkerdorpsstraat 75, 6274 NH, ReijmerstokGemeenteblad
28 mrt 2018Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een schoonheidssalon, Heimansstraat 19, 6285 AM, EpenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, splitsen van bestaande bedrijfsruimte in twee afzonderlijke bedrijfsruimten, Rijksweg 68, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, vergunningsvrij, uitbreiden van het U-Center, Julianastraat 23 A, 6285 AH EpenGemeenteblad
28 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, inpandige toevoeging ondergeschikte niet-agrarische activiteiten (horecagelegenheid,verkoopruimte en toebehoren) en bouwen van kassen t.b.v. agrarische activiteiten, Kerkdelstraat 42, 6277 NK, SlenakenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, Wijziging op reeds eerder verleende vergunning (bouwen schapenstal), Rode Kruisweg ongenummerd, (kadastraal bekend Wittem, sectie G, nummer 79), SlenakenGemeenteblad
21 mrt 2018Deels verleende / deels geweigerde omgevingsvergunningen, gedeeltelijke weigering van aangevraagde omgevingsvergunning voor zover betreffende de bouw van een nieuwe oogstopslagloods, een infiltratiegreppel en de verplaatsing van de activiteiten. Gedeeltelijke verlening van de aangevraagde omgevingsvergunning (onderdeel milieu) voor zover betrekking hebbende op de legalisatie van de ventilatoren en de plaatsing van de emissiepunten, Reijmerstokkerdorpsstraat 123, 6274 NJ, ReijmerstokGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een schoonheidssalon, Heimansstraat 19, 6285 AM, EpenGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, renoveren van het voormalige restaurant, Oude Baan 1, 6286 BD, WittemGemeenteblad
21 mrt 2018Aanvragen omgevingsvergunning, realiseren van een waterbuffer, Hilleshagerweg ong., (kadastraal bekend Wittem, sectie C, nr. 10870), MechelenGemeenteblad
23 mei 2018Aanvragen omgevingsvergunning, verbouwen winkelruimte met een appartement tot winkelruimte met twee appartementen, Rijksweg 44, 6271 AG, GulpenGemeenteblad
 2 mei 2018Verleende omgevingsvergunning, Intern verbouwen van de bedrijfsruimte, wijzigen voorgevel en realiseren van entree bovenwoning, Dorpsstraat 25, 6271 BK, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van een inrichting, het plaatsen van een oven voor het afbakken van pizza’s, oprichten van een restaurant, Dorpsstraat 30, 6271 BL, GulpenGemeenteblad
 2 mei 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, Veranderen van een inrichting, de verandering heeft betrekking op het veebestand en de ventilatie, Kromhagerweg 19, 6287 BV, EysGemeenteblad
11 apr 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, oprichten van een restaurant, Hoofdstraat 16, 6281 BD, MechelenGemeenteblad
11 apr 2018Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit, veranderen van de inrichting. De verandering heeft betrekking op het oprichten van een cafetaria, Marchierstraat 5, 6321 AK, WijlreGemeenteblad
13 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 21 t/m 25 juni 2018, afsluiten van het Dr. Janssenplein en de Burg. Pappersweg tot aan de Mr. Beukenweg, MechelenGemeenteblad
13 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 21 t/m 25 juni 2018, instellen van een parkeerverbod in de Burg. Pappersweg tot aan de Mr. Beukenweg 2, MechelenGemeenteblad
13 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 24 juni 2018 van 08.00 uur tot 24.00 uur, afsluiten van de Tienbundersweg, WijlreGemeenteblad
13 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 13 juni 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur, afsluiten van de Looierstraat, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 16 juni 2018 17.00 uur tot 17 juni 2018 22.00 uur, instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Dorpsstraat, Rosstraat, Marktstraat en de Markt, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 16 juni 2018 12.00u tot17 juni 22.00 uur, instellen van een verbod tot stilstaan aan beide zijden van de Ingbergrachtweg gelegen tussen de Wesselderstraat en de Witteweg, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 17 juni 2018 van 10.00u tot 15.00u, afsluiten van de Landsraderweg, Dr. L. Pinckersweg, Burg. Teheuxweg, Oude Akerweg en de Tevensweg, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 16 juni 2018 12.00u tot17 juni 22.00 uur, instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Bergweg, Dr. L. Pinckersweg, Burg. Teheuxweg, Prinses Ireneweg, Deken Scheniderstraat en de Kiebeukel, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 16 juni 2018 17.00u tot 18 juni 2018 21.00u, afsluiten van de Dorpsstraat tussen de Rijksweg en de Kiebeukel, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Verlengen beslistermijn, reconstructie van de Looierstraat, GulpenGemeenteblad
 6 jun 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 17 juni 2018 van 09.00u tot 22.00u, afsluiten van de Prinses Ireneweg, Deken Schneiderstraat en de Kiebeukel, GulpenGemeenteblad
25 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 5 mei 2018 van 13.00 uur tot 15.00 uur, instellen van een parkeerverbod op de Meester Beukenweg tot aan de splitsing met de Gonthofweg, Burgemeester Pappersweg vanaf splitsing met de Gonthofweg, Commandeurstraat en de Elzeterweg, MechelenGemeenteblad
25 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 5 mei 2018 van 08.00 uur tot 20.00 uur, instellen van een parkeerverbod op de Bommerigerweg, Kleebergerweg, Akerstraat en de Fokkebroekweg, MechelenGemeenteblad
25 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 5 mei 2018 van 13.00 uur tot 15.00 uur, afsluiten van een gedeelte Dr. Janssenplein, Meester Beukenweg tot aan de splitsing met de Gonthofweg, Burgemeester Pappersweg vanaf de splitsing met de Gonthofweg en de Elzeterweg, MechelenGemeenteblad
25 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 5 mei 2018 van 08.00 uur tot 20.00 uur, afsluiten van de Bommerigerweg, Kleebergerweg, Akerstraat en de Fokkebroekweg, MechelenGemeenteblad
25 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 5 mei 2018 van 15.00 uur tot 13.00 uur tot 15.00 uur, opheffen van het eenrichtingsverbod op de Commandeurstraat, MechelenGemeenteblad
11 apr 2018Verkeersbesluit, instellen 30 km zone, diverse straten in Partij, WittemGemeenteblad
 4 apr 2018Tijdelijke verkeersmaatregel, 7 april 2018 van 09.00 uur tot 11.30 uur, afsluiten van de Willem Vliegenstraat, GulpenGemeenteblad
 9 mei 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, instellen van eenrichtingsverkeer in de Oude Luikerweg, ReijmerstokGemeenteblad
 9 mei 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat, Brede Hoolstraat, Haagstraat, Groenendalsbergweg, Luikerweg en de Molenhaagweg, ReijmerstokGemeenteblad
 2 mei 2018Tijdelijke verkeersmaatregelen, Afsluiten van de Van Plettenbergweg, WittemGemeenteblad
 5 apr 2018Regeling dienstreizen en verblijfskosten RUD Zuid-LimburgBlad gemeenschappelijke regeling

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken