Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
DatumBekendmakingBron

Besluiten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Besluiten
DatumBekendmakingBron
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspasGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Aanvragen van een vervangende stempasGemeenteblad
10 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzing van de collectieve dagen voor 2021Gemeenteblad
10 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem – verbod carbid schietenGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - ten behoeve van het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - ter hoogte van In der Bend 13, EysStaatscourant
 9 dec 2020Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent bebouwde komgrenzenGemeenteblad

Regelgeving

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Regelgeving
DatumBekendmakingBron
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het instellen van een rekenkamer (Verordening op de Rekenkamer Gulpen-Wittem)Gemeenteblad
15 jan 2021Rectificatie: Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
24 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
24 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van forensenbelasting (Verordening forensenbelasting Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen (Verordening onroerende-zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing (Verordening rioolheffing Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad
22 dec 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021)Gemeenteblad

Overige bekendmakingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie: Overige bekendmakingen
DatumBekendmakingBron
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvullend aanwijzingsbesluit toezichthouderGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit toezichthouderGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - vaststelling komgrenzenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening rioolheffing Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening op de Rekenkamer Gulpen-WittemGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening onroerende zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening Toeristenbelasting Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Legesverordening Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening forensenbelasting Gulpen-Wittem 2021Gemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen tijdelijke woonunit - Kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 164 Kerkdelstraat, SlenakenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Rond Cottage Statement - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Marchierstraat 28, WijlreGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruik voor de vakantiewoning - Schulsbergweg 30, WittemGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Landscape Cottage Statement - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van de woning - Oude Baan 10, WittemGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Forest Cottage Statement - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - oprichten van een kapsalon in de bestaande garage - Schuttersveld 8, GulpenGemeenteblad
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het woonhuis - Flabberweg 1, HeijenrathGemeenteblad
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis en tijdelijke woonunit - Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nr. 345Gemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning en de garage - Bommerigerweg 7, MechelenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - schuilgelegenheid voor vee - Kadastraal bekend Wittem, sectie N, nrs. 387, 396, 404, 412 en 413 Hilleshagerweg ongenummerd, MechelenGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom - Mesweg 6, EysGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van seismisch onderzoek (SCAN) - Diverse locaties binnen de gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Diependalsweg 5, EpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Spetsesweide 5 A, MechelenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een boom - Burgemeester Petersstraat 10, WijlreGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een kersenboom (legalisatie) - Kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 335, naast Provincialeweg 3, ReijmerstokGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - realiseren van een overkapping op een al bestaande vaste mestopslag - Plaatweg 6, EpenGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - tot stand brengen en in bedrijf houden van verbindingen ten behoeve van het transport van spraak, data en beeld door middel van telecommunicatieapparatuur - Burggraverweg 1, 6271 AW GulpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Julianastraat 26, EpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - activiteit afwijken bestemmingsplan - sloop van oude bedrijfshallen en herbouw loods voor stalling kampeermiddelen - Ingberdorpsstraat 24, IngberGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Partijerweg 35, WittemGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - veranderen van de inrichting de verandering betreft ingebruikname en opslag met opslag Adblue-tank - Rijksweg 4A, Wittem (BP Vissers Wittem)Gemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp omgevingsvergunning - brandveilig gebruik voor de vakantiewoning - Schulsbergweg 30, WittemGemeenteblad
 8 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening Ontheffing stookverbod - verbranden van snoeiafval - Kadastraal bekend GPN00, sectie A, nummer 4020 en GPN00, sectie D, nummer 141 ligt bij Lemmensstraat 40, IngberGemeenteblad
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - permanente ontheffing voor het stoken van vuur, voor het verbranden van snoeiafval - Kadastraal bekend Wittem, sectie L, nummer 347 Bij Schweibergerweg 34, MechelenGemeenteblad
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem – omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Euverem kavel 2 (Oude Trambrug), Landgoed Euverem, te EuveremStaatscourant
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - toevoegen van 1 appartement - Rijksweg 206, GulpenGemeenteblad
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit - verplaatsen van het bouwvlak - Euverem kavel 2, Landgoed Euverem, gemeente Gulpen, sectie B, perceelnummer 06833Gemeenteblad
 5 mrt 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van 3 bomen - Kadastraal bekend Wijlre, sectie E, nummer 2624 (langs de visvijver gelegen bij de visvereniging de Springende Beekforel)Gemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijziging op reeds eerder verleende vergunning - Commandeurstraat 38, MechelenGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verhogen dak van garage - Valkenburgerweg 43, WijlreGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een notenboom - Pesaken 15, GulpenGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamezuil - Rijksweg 11, WittemGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een carport en vernieuwen penanten en poort - Schweibergerweg 41, MechelenGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Leijenhof kavel 345, WittemGemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Oude Maastrichterweg ongenummerd te Gulpen (Hoogh Gullepe, kavel 20) kadastraal bekend Gulpen, sectie A, nummer 5021Gemeenteblad
26 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bestaand kozijn veranderen en plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel - Vossenstraat 20, WittemGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van een zwembad - Burgemeester Teheuxweg 10, GulpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. aanpak wateroverlast Gulp in de kern van Slenaken en het kappen van 2 knotwilgen - In de kern Slenaken (Heijenratherweg, Waterstraat en Dorpsstraat) kadastraal bekend Wittem sectie E, nummers 1, 12, 11, 45, 51, 52, 57, 76 en 328 en sectie H nummer 305Gemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een eikenboom - Roodweg ongenummerd, EpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - toevoegen nieuwe inrit - Valkenburgerweg 110, WijlreGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Leijenhof 9, WittemGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen van de binnenruimtes - Hilleshagerweg 16, MechelenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - toevoegen van 1 appartement - Rijksweg 206, GulpenGemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 3 bomen - Kadastraal bekend Wijlre, sectie E, nummer 2624 (langs de visvijver bij visclub de Springende Beekforel)Gemeenteblad
19 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - gedeeltelijk vervangen en uitbreiden van het woonhuis - Flabberweg 1, HeijenrathGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - afgraven van met fosfaat verrijkte bovengrond - Kadastraal bekend Wittem, sectie R, nummers 94, 98, 100, 398, 412, 413, 436, 371, 373, 423 en 157Gemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 6 vlaggenmasten t.b.v. resort Qurios te Gulpen - Kadastraal bekend Gulpen, sectie B, nummers 6549 en 6777 bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een woonunit voor de duur van 2 jaar - Kerkdelstraat 36-1, Slenaken (kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 164)Gemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden woonhuis en plaatsen garage - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Schweibergerweg 80 te MechelenStaatscourant
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van nieuwe, houten kozijnen in de voor- en zijgevels van het hoofdgebouw - Maastrichterweg 9, SlenakenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bestaande raam vervangen door een deur - Hilleshagerweg 19, MechelenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een stalling van kampeermiddelen - Ingberdorpsstraat 24, IngberGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Eyserweg 18 A, EysGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van bijgebouw t.b.v. opslag, schuilgelegenheid en stalling landbouwmaterieel en het geven van cursussen en workshops - Schweibergerweg 80, MechelenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - activiteit afwijken bestemmingsplan - verbouwen en uitbreiden woonhuis en plaatsen garage - Slenakerweg 6, GulpenGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiding van de bestaande woning door een gehele verbouwing van de bestaande aangrenzende schuur - De Hut 14, IngberGemeenteblad
12 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verhogen dak van garage - Valkenburgerweg 43, WijlreGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - slopen van de veestal, tractorstalling en constructieve binnenwanden - Tuinstraat 13, Wijlre (Rijksmonument)Gemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleg grondwal - Provincialeweg 2, Reijmerstok (kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummer 253)Gemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren kleinschalige toeristische horeca (tijdelijke vergunning voor de duur van 5 jaar en start bij opening van het restaurant) - Givelderweg 4, HeijenrathGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Dorpsstraat 16, SlenakenGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een sectionaal poort - Burgemeester Teheuxweg 37, GulpenGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - ophogen van het perceel (legalisatie) - De Hut 7, IngberGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - veranderen van de gevel- Julianastraat 15, EpenGemeenteblad
29 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - gedeeltelijke verandering gebruik - Elkenrade 11, 6289 NB Elkenrade (kadastraal bekend Wijlre, sectie J, nummer 455)Gemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een tijdelijke woonunit - Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nummer 345 (Leijenhof ongenummerd in Wittem)Gemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - gedeeltelijk slopen van het pand - Tuinstraat 13, WijlreGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van de boerderij - Tuinstraat 13, WijlreGemeenteblad
22 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een fiets-servicepunt annex berging - Spetsesweide 5 A, MechelenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik naar een stalling voor kampeermiddelen en het wijzigen van de dakbedekking en de gevels - Morgensweg 3, EpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanpassen van de toegang tot de kerk - Wittemer Allee 34, WittemGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleggen van een pad/voetpad - Kadastraal bekend Wittem, sectie K, nr. 491 hoek Plaatweg en Smidsberg, EpenGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakterras op het plat dak van de aanbouw aan de achterzijde van het pand - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
15 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van diverse gevelwijzigingen - Gulperbergweg 4, GulpenGemeenteblad
 8 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijziging op reeds eerder verleende vergunning - Commandeurstraat 38, MechelenGemeenteblad
 8 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - veranderen van een koeienstal naar een opslag voor kampeermiddelen - Morgensweg 3, EpenGemeenteblad
 8 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van glazen afscheiding voor wind en geluid - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
 8 jan 2021Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - wanden bijgebouw afwerken met lariks hout - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Kerdelstraat ongenummerd (kadastraal bekend Wittem, sectie F, nummer 164), SlenakenGemeenteblad
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitvoeren van seismisch onderzoek door middel van schotgatseismiek - diverse locaties binnen Gulpen-WittemGemeenteblad
24 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen isolatie buitengevel - Oude Akerweg 44, GulpenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - herbestemming bestaande vakwerkschuur - Overgeul 1A, MechelenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Forest Cottage exclusief - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Round Cottage exclusief - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - realisatie van een zonneweide van ca. 18 ha - Kadastraal bekend Gulpen, sectie F, nummers 305 en 70Gemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van glazen afscheiding voor wind en geluid - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - realiseren nieuwbouwcomplex voor recreatiewoningen met een parkeerkelder en een restaurant - Spetsesweide 5, MechelenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een kastanjeboom - Rijksweg 24, WittemGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - oprichten kapsalon in de bestaande garage - Schuttersveld 8, GulpenGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wanden bijgebouw afwerken met lariks hout - Klapstraat 2, WijlreGemeenteblad
18 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - nieuwbouw van 1 Landscape Cottage exclusief - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen en uitbreiden van het woonhuis - Gulperbergweg 4, GulpenGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen isolatie buitengevel - Oude Akerweg 44, GulpenGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een tuinhuis met veranda - Van Cosselaerstraat 2, WittemGemeenteblad
11 dec 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van keermuren - Kersenweide 18, WittemGemeenteblad
 5 feb 2021Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluiten - plaatsen van een bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) van het RVV 1990 met onderbord voorzien van kenteken - In der Bend 13, EysGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken