Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store , de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Of download de app Over uw buurt; deze is beschikbaar voor Android, iPad, iPhone en Windows
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook gemeente Gulpen-Wittem op is aangesloten
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

DatumBekendmakingBron
14 feb 2020Ontwerpbestemmingsplan Kleebergerweg 2 MechelenStaatscourant
14 feb 2020Ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 1-B, C, F en G te SlenakenStaatscourant
17 jan 2020Ontwerp-wijzigingsplan Elzeterweg 5 MechelenStaatscourant

Besluiten

DatumBekendmakingBron
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - bekendmaking mandaatbesluitGemeenteblad
21 feb 2020Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
21 feb 2020Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit heffingsambtenaarGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarderGemeenteblad
31 jan 2020Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar, gemeente Gulpen-WittemGemeenteblad
23 jan 2020Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van BsGW houdende regels omtrent Leidraad Invordering BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en WaterschappenBlad gemeenschappelijke regeling
27 mrt 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020)Gemeenteblad
17 mrt 2020Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg)Gemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - instellen van een parkeerverbod aan beide zijden - Panoramaweg, GulpenStaatscourant
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met aanhangwagen - Bergweg, GulpenStaatscourant

Regelgeving

DatumBekendmakingBron
 9 jan 2020Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021Gemeenteblad
 4 mrt 2020Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent begraven op eigen terreinGemeenteblad
20 jan 2020Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent ondergrondse infrastructuren (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019 gemeente Gulpen-Wittem)Gemeenteblad
20 jan 2020Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouderds van gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Handboek Kabels & LeidingenGemeenteblad

Overige bekendmakingen

DatumBekendmakingBron
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - jaarverslag vergunningverlening Wabo 2019Gemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Aanwijzingsbesluit toezichthouderGemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - kennisgeving beleidsregel Begraven op eigen terreinGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarderGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - 100 jaar RKMVC - 22 en 24 mei 2020 - A gen Vogelstang Hoofdstraat 61, MechelenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - halfvastenknal - 21 maart 2020, - Hilleshagerweg 32, MechelenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - remember September 1944- 25 en 26 april 2020 - Kern NijswillerGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Heuvelland Fiets 4 Daagse - 2 t/m 5 juni 2020 - DiversenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - luikse marktfeesten - 1 en 2 augustus 2020 - Kern WahlwillerGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - nacht van Gulpen - 20 en 21 juni 2020 - Kern GulpenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - VLS on Tour Landgraaf- 28 maart 2020 - DiversenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - exploitatievergunning - exploitatievergunning voor een yogastudio - Kerkstraat 17, NijswillerGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Bronk - 5 juli 2020 - Kern GulpenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - 13 april 2020, Bloesemwandeling - 13 april 2020 - Kern EpenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - kindervakantiewerk - 13 t/m 17 juli 2020 - Weg over de Dolsberg, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Legesverordening Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening onroerende zaakbelastingen Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening rioolheffing Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verordening forensenbelasting Gulpen-Wittem 2020Gemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een dierenstal - Euverem 10, GulpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - vertrokken met onbekende bestemming - H.A.P.J. LoorGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - vertrokken met onbekende bestemming - H.A.P.J. LoorGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - kappen van 10 bomen - Terzieterweg 28, EpenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom - Ringweg 29, GulpenGemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 30 bomen - Kadastraal bekend Wittem, sectie P, nr. 445 (Kelderweg ong. in Eys)Gemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een beuk - Kiewegracht 9, GulpenGemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een boom - Grensweg ongenummerd, Slenaken (in groenstrook langs de weg naast inrit huisnummer 2)Gemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - perceel inplanten met bosplantsoen - Kadastraal bekend Wittem, sectie E, nr. 143 (Kruisbos)Gemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - ontheffing voor het stoken van snoeiafval - Kadastraal bekend als GPN00, sectie E, nummer 328Gemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een walnotenboom - Wittemerweg 3, EysGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - het betreft het bouwen van een hoofdgebouw waarin een receptie, een horecagelegenheid, een kleine winkel en facilitaire ruimte worden gerealiseerd. - Euverem 52, GulpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - kappen van een kastanjeboom - Oude Heirbaan 7, WittemGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een parkeerterrein; plaatsen 3 vlaggenmasten en een hekwerk - Kadastraal bekend Wittem, sectie C, nr. 10043 (Oude Heirbaan 9 in Wittem)Gemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen van hagen, bomen en struiken t.b.v. afscherming parkeerplaatsen - Hurpescherweg 4, MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 10 bomen - Terzieterweg 28, EpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanleggen hagen, bomen en struiken t.b.v. afscherming parkeerplaatsen - Hurpescherweg 4, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van drainage - Kadastraal bekend, sectie L, nummers 126, 169, 251 en sectie G, nummer 118 (boven Geul- en Gulpdal), WittemGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Nacht van Gulpen - 20 en 21 juni 2020 - Kern GulpenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Heuvelland Marathon - 21 juni 2020 - DiversenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Kindervakantiewerk - 13 t/m 16 juli 2020 - Terpoorterweg, EpenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Wielerfestival Cauberg - 5 september 2020 - DiversenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Bronk - 5 juli 2020 - Kern GulpenGemeenteblad
 2 apr 2020Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020)Gemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Snuffelmarkt - 19 juli 2020 - Van Wachtendonckplein, WijlreGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kermis - 26 juli 2020 - Dorpsstraat, SlenakenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanvraag kleinschalige toeristische horeca - Gilvelderweg 4, HeijenrathGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Hago Limburgs Mooiste - 6 juni 2020 - DiversenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Omloop Math Salden - 27 juni 2020 - DiversenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - ODS Classic - 29 augustus 2020 - DiversenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Koningsvogelschieten en Oranjefeesten - 26 en 27 april 2020 - Hoofdstraat (schutersweide), MechelenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Kermis - 29 en 30 augustus 2020 - Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Kofferbakmarkt - 17 mei 2020 - Voormalig voetbalveld, ReijmerstokGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - 5 september 2020 - DiversenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Mergelheuvelland 2 Daagse - 19 september 2020 - DiversenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - Wilhelminastraat 11, EpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Poorten van Reijmerstok -1 juni 2020 - Kern ReijmerstokGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Zeepkistenrace - 27 april 2020 - Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Halfvastenknal - 21 maart 2020 - Hilleshagerweg 32, MechelenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Gravel Series Limburg Liberation Rides - 10 mei 2020 - DiversenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Verlening verklaring van geen bezwaar - Amstel Gold Race Dames en Heren - DiversenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Koningsvogelschieten en Oranjefeesten - 26 en 27 april 2020 - Schuttersweide Hoofdstraat, MechelenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - Wilhelminastraat 11, EpenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Bloesemwandeling - 13 april 2020 - Schoolstraat, EpenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Gulpener Vastelaoves Finale - 25 februari 2020 - Markt/Dorpstraat, GulpenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Kleeberg Challenge - 2 mei 2020 - Kleeberg, MechelenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Hel van Voerendaal - 2 augustus 2020 - Vrakelbergerweg, ElkenradeGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - Volta Limburg Classic - 4 april 2020 - DiversenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Optocht Kindercirkel - 21 februari 2020 - Kern GulpenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kofferbakmarkt - 17 juli 2020 - Oud voetbalveld, ReijmerstokGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kindervakantiewerk - 13 t/m 17 juli 2020 - Dolsberg, GulpenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Toertocht Volta Limburg Classic - 5 april 2020 - DiversenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kermis - 11 juli 2020 - Reijmerstokkerdorpsstraat, ReijmerstokGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Korenwolfwandeltocht - 26 juli 2020 - Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Luikse Marktfeesten - 1 en 2 augustus 2020 - Kern WahlwillerGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Amstel Gold Race dames en heren - 19 april 2020 - Diversen kernenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Burck Breane - 1 maart 2020 - Julianastraat, EpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening ontheffing stookverbod - ontheffing verbod vuurstoken voor het houden van een Vreugdevuur op 1 maart 2020 door Vereniging Burch Breane Epen - Kadastraal bekend WTM00, sectie K, nummer 159 (ligt aan de Julianastraat)Gemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Processie - 21 juni 2020 - Kern MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - 23 mei 2020 - Spetsesweide 3, MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - 29 augustus 2020 - Spetsesweide 3, MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Bronk - 17 mei 2020 - Kern Eys/TrintelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Carnavalsoptocht - 23 februari 2020 - Kern WijlreGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Communie - 31 mei 2020 - Kern MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Heuvelland marathon - 15 maart 2020 - DiversenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Lempkesoptocht - 22 februari 2020 - A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - 250 jaar kerkwijding H. Agatha -20 t/m 22 juni 2020 - Wezelderweg, EysGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Toerversie Amstel Gold Race -18 april 2020 - DiversenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Weekend at War - 11 en 12 juli 2020 - Wittermerweg, EysGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening drank- en horecavergunning en exploitatievergunning - Van Plettenbergweg 7, WittemGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Carnavalsoptocht Kindercirkel - 21 februari 2020 - Kern GulpenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - BBBBB - 24 februari 2020 - Wielderhoes, WijlreGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Hel van Voerendaal - 2 augustus 2020 - ElkenradeGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Partijer kermis - 6 en 7 juni 2020 - Oude Heirbaan, PartijGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Steven Rooks Challenge - 25 april 2020 - DiversenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Inhalen en opzetten juniden - 13 juni 2020 - Hamerstraat, TrintelenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - 100 jaar RKMVC - 22 t/m 24 mei 2020 - A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Toertocht Volta Limburg Classic - 5 april 2020 - DiversenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Kleeberg Challenge - 2 mei 2020 - Kleeberg, MechelenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Local Party - 24 januari 2020 - Oude Heirbaan 9, WittemGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - carnaval - 22 en 23 februari 2020 - A gen Vogelstang, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - processie - 15 mei 2020 - Hamerstraat, TrintelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Brand Beer Bok Boetegewoon Bedanke (BBBBB) - 24 februari 2020 - Van Wachtendonckplein, WijlreGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - processie - 21 juni 2020 - Kern MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - carnavalsoptocht - 23 februari 2020 carnavalsoptocht - Kern WijlreGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - communie - 31 mei 2020 - Kern MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning -Volta Limburg Classic - 4 april 2020 - DiversenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - 250 jaar kerkwijding H. Agatha - 21 juni 2020 - Welzelderweg, EysGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Vastelaoves Finale - 25 februari 2020 - Dorpsstraat, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - 14 en 15 februari 2020 - Hoofdstraat 57, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - incidentele festiviteit - 18 januari 2020 en 1 februari 2020 - Rijksweg 20, GulpenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - ophogen en afgraven percelen kadastraal bekend Gulpen sectie A nummer 4269 en sectie E nummer 36 - Ingberdorpsstraat 54, IngberGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - [onderwerp] - Scheyffart van Merodelaan 13, WijlreGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijziging op reeds eerder verleende vergunning nr. 20170244 voor het bouwen van een woonhuis - Kerkdelstraat 38, SlenakenGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - uitbreiden woonhuis - Prinses Ireneweg 24, GulpenGemeenteblad
 3 apr 2020Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Prinses Ireneweg 24 te GulpenStaatscourant
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van een garagepoort door een vast kozijn met raam en deur - Landsraderweg 1, HeijenrathGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van drainage - Kadastraal bekend Wittem, sectie L, nrs. 126, 169, 251 en sectie G, nr. 118 (boven Geul- en Gulpdal in Mechelen)Gemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van 6 woningen - Kadastraal bekend Wittem, sectie A, nrs. 6476, 6477, 4984 en 6350 (Pendile/St.Agathastraat in Eys)Gemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een wijnproductieruimte - Schweibergerweg 80, MechelenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van het pand en het realiseren van een vakantiewoning - Pesaken 26, GulpenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een garage - Rijckerveld 30, GulpenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - interne constructieve wijzigingen en tijdelijk gebruik (max. 10 jaar) door een behandel centrum - Julianastraat 22, EpenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen berging en plaatsen van een dakkapel - Prinses Ireneweg 32, GulpenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen gebruik panden - Molenweg 13 en 15, GulpenGemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanvraag verplaatsen grond - Kadastraal bekend Gulpen, sectie C, nummer 3667Gemeenteblad
27 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ingetroke aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een aardappelopslagloods - Berghof 1, WijlreGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijzigen van het gebruik van het pand naar kamergewijze verhuur voor 4 kamers voor een periode van maximaal 4 jaar - Rijksweg 31, WittemGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van de puien van entree en trappenhuis - Dr. Poelsstraat 18-46, GulpenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - buiten behandeling stellen omgevingsvergunning - realiseren van een nieuwbouwcomplex voor recreatiewoningen met parkeerkelder en een restaurant - Spetsesweide 5, MechelenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - aanbrengen gevel banners - Wielderdorpsstraat 18a, WijlreGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - Perceel inplanten met bosplantsoen - Kadastraal bekend Wittem, sectie E, nummer 143 (Kruisbos)Gemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - verandering betreft het realiseren van 2 opslag voorzieningen voor hooi en stro - Julianastraat 41B, EpenGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - verandering betreft het houden van minder dieren - Kapolder 14, WijlreGemeenteblad
20 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - brandveilig gebruik - Kampsweg 2, GulpenGemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - vervangen en veranderen van kozijnen en het wijzigen van de entree - Rijksweg 73, GulpenGemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een woonhuis - Julianastraat 17A, EpenGemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk gebruik pand voor een periode van maximaal 4 jaar als kamergewijze verhuur - Rijksweg 31, WittemGemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontheffing stookverbod - ontheffing voor het stoken van snoeiafval - Kadastraal bekend als WTM00, sectie G, nummer 222 en 225Gemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - isoleren van de buitengevel - Scheyffart van Merodeln 13, WijlreGemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning -bouwen van een aardappelopslagloods - Berghof 1, WijlreGemeenteblad
 6 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen bijgebouw/schuur en aanpassing woonhuis en aanbrengen van zonnepanelen - Beatrixweg 8, EpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen gebruik panden - Molenweg 13-15, GulpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis - Hilleshagerweg 20, MechelenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen berging en plaatsen van een dakkapel - Prinses Ireneweg 32, GulpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag evenementenvergunning - Ieëper Kermis - 29 en 30 augustus 2029 - Patronaatsplein, EpenGemeenteblad
28 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis - Dr. Poelstraat 6, EysGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Hilleshagerweg 19, MechelenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen van het pand en realiseren vakantiewoning - Pesaken 26, GulpenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen Beusdalshof (legalisatie) - Lemmensstraat 71, IngberGemeenteblad
20 feb 2020Rectificatie ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Oude Baan 45 Wittem"Staatscourant
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Willem Vliegenstraat (vanaf gemeentehuis tot aan de Witteweg) - 21 februari 2020 van 10.00 tot 12.30 uur - GulpenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerpbestemmingsplan - wijzigen van het gebruik en het wijzigen van de bouwmogelijkheden van de gronden - Kleebergerweg 2, MechelenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - wijzigen van de geldende bestemming ten behoeve van de realisatie van 11 wooneenheden (permanente bewoning) en verlenen van een ontheffing voor het toestaan van maximaal 180m2 aan terras t.b.v. deze woningen - Oude Baan 45, WittemGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlening evenementenvergunning - Steven Rooks Challenge - 25 april 2020 - DiversenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Meester Beukenweg 6, MechelenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel - Rijksweg 67, GulpenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - herbouw voorgevel als wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning nr. 20190225 (verbouwen van het woonhuis) - Stokhem 59, WijlreGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerpbestemmingsplan - wijzigen van het gebruik en het wijzigen van de bouwmogelijkheden van de gronden - Dorpsstraat 1-B,C, F en G SlenakenGemeenteblad
14 feb 2020Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “Oude Baan 46 Wittem"Staatscourant
14 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verspreiden van grond - Kadastraal bekend Wittem, sectie L, nummers 611, 614 en 619 (Schweibergerweg 49, Mechelen)Gemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - meldingen activiteitenbesluit - betreft het aanboren van een extra waterbron op eigen perceel - Rijksweg 16, GulpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Wijziging op reeds eerder verleende vergunning nr. 20190225 (verbouwen woonhuis) - Stokhem 59, WijlreGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een reclamebord aan de voorgevel - Rijksweg 67, GulpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen cafe met zalen tot gemeenschappelijke ruimte met 6 vakantie-appartementen - Kerkstraat 17 toevoeging 1 t/m 6, WittemGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Landgoed Euverem, kavel 5 (Oude Trambrug 1 te Gulpen)Gemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - aanleg van een amfibieënpoel - Kadastraal bekend Wittem, sectie L, nr. 545 (Dal Bissenweg in Mechelen)Gemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bestaande kozijnen vervangen door aluminium kozijnen en het veranderen van de entree - Rijksweg 73, GulpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - vervangen van het huidige zonnescherm door een groter scherm - Markt 1, GulpenGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen van 2 gevel banners - Wielderdorpstraat 18A, WijlreGemeenteblad
 7 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis - Hilleshagerweg 19, MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - wijziging functie en 3 constructieve doorbraken - Julianastraat 22, EpenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van een woonhuis - Op de Kamp 15, EysGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een balkon - Nieuwstraat 48, GulpenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verwijderen van een draagmuur - Landsraderweg 4, GulpenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis, vergroten van de garage inclusief het aanpassen van het dak en het realiseren van een overkapping - Putveld 21, ReijmerstokGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - verbouwen en uitbreiden van het woonhuis - Bergstraat 11, EysGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - interne verbouwing pand woonvorm Radar - Marchierstraat 21, WijlreGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - interne constructieve wijzigingen - Partijerweg 37, WittemGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verwijderen van een draagmuur - Landsraderweg 4, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - kadastraal bekend Wittem, sectie N, nrs. 519, 203 en 204 (Kersenweide in Nijswiller)Gemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Forrest Cottage) - bij Euverem 52, 6271 PK GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Square Cottage) - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Hill Cottage) - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Round Cottage) - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Landscape Cottage) - Bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
24 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van recreatiewoningen (Tower Cottage) - bij Euverem 52, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - legalisatie van een uitbouw en overkapping t.p.v. bestaande berging en tuinkamer - Maastrichterweg 6, SlenakenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - bouwen van twee (senioren)woningen - In der Bend Eys, WittemGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - ophogen en afgraven van perceel - Kadastraal bekend, sectie A, nummer 4269, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - vervangen van het huidige zonnescherm door een groter scherm - Markt 1, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen hoofdgebouw Qurios Resort Gulpen - Euverem 52, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - oprichting tankstation (onbemand en bemand) - Rijksweg 70, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - Ontwerp wijzigingsplan - realiseren van een nieuwe zelfstandige woning in het karakteristieke bijgebouw - Elzeterweg 5, MechelenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - wijziging op reeds eerder verleende omgevingsvergunning (20180076) - Eyserheide 1, EysGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpem-Wittem - verlening omgevingsvergunning - het versterken van balkons - Dr. Poelsstraat 48-94 en In het Diepe Broek 2-72, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woonhuis - Kadastraal bekend Landgoed Euverem, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Prinses Ireneweg 24 te GulpenStaatscourant
17 jan 2020Omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) “In der Bend ong. te Eys"Staatscourant
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - projectafwijkingsbesluit ten behoeve van uitbreiden woonhuis - Prinses Ireneweg 24, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van het pand en realiseren vakantiewoning - Pesaken 26, GulpenGemeenteblad
17 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - aanvraag omgevingsvergunning - interne constructieve wijzigingen - Partijerweg 37, WittemGemeenteblad
 3 apr 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Landsraderweg - GulpenGemeenteblad
13 mrt 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod in de Heimansstraat en de Heerstraat - EpenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Looierstraat vanaf de brug over de Gulp tot aan de Dorpsstraat, Dorpsstraat, Markt, Marktstraat, Rosstraat - GulpenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen stopverbod in de Nieuwstraat en de Professor Cobbenhagenstraat - GulpenGemeenteblad
21 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod in de Heimansstraat, Heerstraat, Burg. W.J. Merckelbachlaan, Schoolstraat en de Burckstraat. - EpenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod op de mr. dr. Froweinweg, Mesweg, St. Agathastraat, Grachtstraat, Wezelderweg, Hoebigerweg, Nachtegaalstraat - 23 februari 2020 van 10.00 tot 18.00 uur - EysGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - opheffen van het eenrichtingsverkeer in de Commandeurstraat -22 februari 2020 van 18.00 tot 00.00 uur, 24 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur - MechelenGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - Afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat tussen de Brede Hoolstraat tot aan de camping Osebos - 23 februari 2020 van 18.00 tot 21.30 - ReijmerstokGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod op de Oude Heirbaan, Rodestraat, van Pallantstraat, van Cosselaerstraat, Waldeck Pyrmontstraat, Kardinaal van Rossumstraat en de Partijerweg - 25 februari 2020 van 18.30 tot 22.00 uur - PartijGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Brede Hoolstraat tussen de Reijmerstokkerdorpsstraat en het Putveld - 23 februari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur - ReijmerstokGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van het Putveld - 23 februari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur - ReijmerstokGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de Reijmerstokkerdorpsstraat tussen de Provincialeweg en de Brede Hoolstraat - 23 februari 2020 van 19.00 tot 2.00 uur - ReijmerstokGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - afsluiten van de parkeerplaats aan de Wittemer Allee - 25 februari 2020 van 21.30 tot 23.00 uur - PartijGemeenteblad
14 feb 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - instellen van een parkeerverbod op de Burg. Pappersweg, Commandeurstraat, mr. Beukenweg, Bommerigerweg en het dr. Janssenplein -22 februari 2020 van 18.00 tot 00.00 uur, 24 februari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur - MechelenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - tijdelijke verkeersmaatregel - Instellen van een parkeerverbod op de Oude Baan - WittemGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluiten - instellen van een parkeerverbod aan beide zijden - Panoramaweg, GulpenGemeenteblad
31 jan 2020Gemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluiten - instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen met aanhangwagen, met uitzondering van landbouwverkeer - Bergweg, GulpenGemeenteblad

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken