Bekendmakingen Gulpen-Wittem

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. De bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwplannen, vergunningen en regels vindt u op Overheid.nl.

Ga naar alle bekendmakingen van Gulpen-Wittem op overheid.nl

Hoe blijft u op de hoogte?

  • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook ontvangen per e-mail 
  • Via MijnOverheid.nl kunt u berichten over uw buurt in uw persoonlijke berichtenbox ontvangen
  • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook de gemeente Gulpen-Wittem op aangesloten is
  • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store, de Google Play StoreWindows Store of Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox). 
  • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen
  • De website jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken. Het portaal ondersteunt ook de terinzagelegging van documenten bij publicaties. Jeleefomgeving.nl is een product van Visma Roxit

Berichten over uw buurt

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroot door inwoners digitaal te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving en om inwoners de mogelijkheid te bieden om tijdig recht op inspraak uit te oefenen.

Voorbeelden van deze besluiten, ook wel 'bekendmakingen' genoemd, zijn door een gemeente verleende vergunning of vastgestelde beleidsregels. Om de inwoners op de hoogte te stellen van de bekendmakingen heeft KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties) een dienst ontwikkeld, genaamd 'Berichten over uw buurt'. Deze dienst biedt inwoners van 25 jaar en ouder, woonachtig in Nederland, met een actief MijnOverheid account en een geverifieerd e-mailadres, de mogelijkheid om gemakkelijk en snel bekendmakingen digitaal in te zien. 'Berichten over uw buurt' wordt tussen december 2022 en mei 2023 gefaseerd per gemeente uitgerold.

Wat is het verschil tussen de e-maildienst 'berichten over uw buurt' van MijnOverheid.nl en de dienst op Overheid.nl?

Via de e-maildienst op Overheid.nl kan men zich (ook) abonneren op berichten voor andere postcodes dan die van de eigen woningomgeving. De e-maildienst op Overheid.nl zal parallel blijven bestaan. Via MijnOverheid.nl ontvangt u berichten in uw persoonlijke berichtenbox over alleen uw eigen woningomgeving. De Berichtenbox is uw persoonlijke digitale brievenbus voor post van de overheid. 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken