Werk aan de weg, werk aan projecten

Hier vindt u een overzicht van actuele bouwplannen en -projecten en weg- en rioleringswerkzaamheden.

Aanbrengen gestorte betonband langs een gedeelte van de Landsraderweg ter hoogte van huisnummer 9 richting Heijenrath - Bewonersbrief KWS

Door slechte weersvoorspellingen van deze week zijn de geplande werkzaamheden een week uitgesteld, dit in navolging op de eerder bezorgde bewonersbrief.

KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfalt / onderhoudswerkzaamheden in opdracht van Gemeente Gulpen-Wittem. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een toelichting op onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.

Planning
Onze werkzaamheden bestaan uit  het aanbrengen van een gestorte betonband  langs een gedeelte van de Landsraderweg ter hoogte van huisnummer 9 richting Heijenrath . De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten op maandag 13-10-2020. Het aanbrengen van de betonband worden uitgevoerd op donderdag 15-10-2020. Hierna zal de beton moeten uitharden en zullen de bermen afgewerkt moeten worden. Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. In de bijlage kunt het werkgebied zien.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zal de woning aan de Landsraderweg nummer 9 die bereikbaar zijn voor voertuigen vanaf Gulpen.
Ophalen huisvuil. Tijdens de werkzaamheden kunt u de afvalcontainers zoals gebruikelijk gewoon aan de straat zetten. gezet. Wij zorgen dat deze bereikbaar zijn voor de vuilophaaldienst en zetten deze ook terug.

Verdere informatie
Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: nvandenheuvel@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Nic Van den Heuvel via 06-50226378 of met de toezichthouder Bas Cornelissen namens de gemeente Gulpen-Wittem 06-22993524.

Dinsdag 22 en woensdag 23 september onderhoud aan onderstaande straten

• Goederaadsbergweg vanaf aansluiting Karstraat;
• Karstraat vanaf Bahneheide tm vijfsprong en het gedeelte tot kruising Goederaadsbergweg
• Cartils
• Schilbergweg / Kerkdel Slenaken
• Voetpad Eys (plaatselijk)
• Voetpad Heijenratherweg  (vanaf Zegelskoul tot Givelderweg )


Wij brengen een nieuwe slijtlaag aan. Hiervoor gebruiken we als techniek de oppervlakbehandeling, het asfalt strooien we netjes af met steentjes. Door deze technieken wordt uw straat weer vlak en stroef en geeft voertuigen meer grip op de weg. Het beschermt en verlengt de levensduur van de rijbaan en uw straat is weer fraai én veilig.

De weg is daardoor een paar uur niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Houd dus rekening met beperkte toegang of omleidingen.
Tijdens en na de werkzaamheden kunnen er losse steentjes op het wegdek liggen. Ongeveer twee weken na het aanbrengen van de nieuwe laag, worden de overtollige steentjes opgezogen.

Voorbereiding onderhoudswerkzaamheden Nijswiller 

In 2021 vinden in de kern van Nijswiller onderhoudswerkzaamheden plaats. Ter voorbereiding hebben alle inwoners van Nijswiller een brief ontvangen met uitleg over deze onderhoudswerkzaamheden. Hieronder is deze brief nogmaals te vinden.

Onderhoudswerkzaamheden 

De onderhoudswerkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het behoud van het wegdek en bestaan uit:

 • De bestaande geasfalteerde rijbaan voorzien van nieuw asfalt.
 • Straatstenen, waar nodig, herstellen.
 • Trottoirs plaatselijk opnieuw bestraten zodat deze weer mooi vlak liggen.
 • Verbeteringen van de verkeersveiligheid.
 • Onderzoek of op locaties de hemelwaterafvoer van de weg afgekoppeld kan worden.

Plattegrond Nijswiller

Verkeersmaatregelen met als doel verkeersveiligheid

De verkeersmaatregelen moeten de aandacht van verkeersdeelnemers verhogen. Dit leidt tot een overzichtelijkere situatie waardoor naar alle waarschijnlijk de snelheid van verkeersdeelnemers zal dalen. De kern Nijswiller is al smal en rustiek zodat hier minimale maatregelen wenselijk zijn. In overleg met de verkeerskundige en op basis van suggesties van bewoners wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • In de hele kern een 30km zone instellen.
 • De Kerkstraat voorzien van een loopstrook en parkeerhaven van gebakken materiaal. Daardoor wordt de weg smaller en dat leidt er mogelijk toe dat automobilisten langzamer rijden.
 • De kruisingen voorzien van blokmarkeringen.

Geef uw reactie!

Het liefst gaan we met u in gesprek of komen we naar u toe om een toelichting te geven over het project en het proces. Maar vanwege de risico’s rondom het coronavirus organiseren wij op dit moment geen fysieke bijeenkomsten. Om u toch van informatie te voorzien en u de mogelijkheid te geven om ideeën, opmerkingen of problemen te melden, presenteren wij informatie op deze webpagina en kunt u middels onderstaande knop reageren op de plannen.

Geef uw reactie op de onderhoudswerkzaamheden Nijswiller

Ideeën

Ideeën, opmerkingen of problemen worden, in samenspraak met het kernoverleg van Nijswiller, verwerkt in het conceptontwerp. Het kernoverleg denkt mee in het belang van het dorp en ziet erop toe dat uw inbreng wordt behandeld en eventueel wordt meegenomen. Dit wil niet zeggen dat alle ideeën overgenomen worden.

Planning

U kunt tot 21 september 2020 reageren. De gemeente verzamelt de ideeën en verwerkt deze, waar mogelijk, in het ontwerp. Rond december wordt het ontwerp gepresenteerd en wordt er toegelicht hoe de ideeën verwerkt zijn. De keuze voor de presentatiewijze van de plannen is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. De planning is vervolgens om in juli 2021 te starten met de onderhoudswerkzaamheden.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ralph Spaai, projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem, via e-mail: onderhoudswerkzaamhedennijswiller@gulpen-wittem.nl

Onderhoud aan Oude baan Wahlwiller - Nijswiller

Maandag 10 augustus 2020 wordt het fietspad tussen Nijswiller – Wahlwiller dat loopt via de Oude Baan afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Er wordt op deze dag onderhoud gepleegd aan bomen, waarbij dood hout wordt verwijderd dat een risico vormt voor weggebruikers. Onder andere veel schoolgaande jongeren maken gebruik van deze route. Er wordt een omleiding ingesteld die fietsers leiden via het fietspad van de Rijksweg.

Snoeiwerkzaamheden Pesaken

Donderdag 23 juli 2020 vinden er aan de Pesaken snoeiwerkzaamheden aan bomen plaats. Afgestorven takken die een risico vormen voor de omgeving worden dan verwijderd. De weg zal banaf de parkeerplaats bij de sporthal (Molenweg) tot aan de splitsing Pesaken-Crapoel vanaf 7.30 uur gedurende de hele dag afgesloten zijn voor alle verkeer. 

Groot onderhoud aan de weg 'Botterweck' Wittem - bewonersbrief KWS

Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfalt / onderhoudswerkzaamheden in opdracht van gemeente Gulpen-Wittem. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van circa 3 cm van de bestaande asfaltverharding en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. Op maandag 24 augsutus 2020 wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht en zijn de aangrenzende percelen tijdelijk niet bereikbaar. Bewoners zijn via een bewonersbrief op 16 juli 2020 geinformeerd.

Project: Fiets- en voetverbinding Cartils-Gulpen

Het Carthilser voetpad en Burggraver voetpad worden veel gebruikt door recreatieve fietsers en schooljeugd. Om een duidelijke scheiding te maken tussen voetgangers (via het Burggraver voetpad) en fietsers (via het Carthilser voetpad) én om het Carthilser voetpad beter begaanbaar te maken, is dit project opgestart. Het project bevind zich in de meanderzone en inundatiegebied van de Geul én doorkruist een natuurgebied. In overleg met Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Stichting Limburgs Landschap is een ontwerp opgesteld.

Ontwerp

De aanleiding voor het project is het verbeteren van de bestaande fietsverbinding Cartils-Gulpen (opwaardering Carthilser voetpad) en het fysiek onmogelijk maken voor fietsers om via het Burgravervoetpad te fietsen. Er is inmiddels een ontwerp opgesteld, met als uitgangspunt om de meanderzone en inundatiegebied van de Geul en de natuurzone niet aan te tasten en te respecteren. Langs het Burggraver voetpad wordt een deugdelijke afrastering geplaatst en de gaten in de haag worden aangeplant. Het Carthilser voetpad wordt voorzien van een halfverharding (veldweg), waardoor fietsers ook in natte periodes de fietsverbinding kunnen gebruiken. De aansluiting op de parkeerplaats komt te vervallen en wordt iets verplaatst. De reden hiervoor is dat het gedeelte vanaf de boom naar de parkeerplaats een beschermd natuurgebied is. Tevens is dit onoverzichtelijk. Met het verplaatsen van de aansluiting op de Ringweg tasten we dit natuurgebied niet aan en wordt een betere en overzichtelijke fietsverbinding gemaakt.

Informatie/vragen

Hoewel de coronacrisis een geweldige impact op ons leven heeft, willen we toch ons best doen om cruciale processen door te laten gaan en om onder andere de projecten en voorbereidingen op een zo goed mogelijke manier en met zo min mogelijk vertraging voort te zetten. Dit vergt een andere aanpak, namelijk zo min mogelijk fysiek contact. Normaal gesproken zouden wij een algemene informatieavond organiseren, doch gezien de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Om u toch van informatie te kunnen voorzien, hebben wij het ontwerp onderaan deze pagina geplaatst. Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u een mail sturen naar pedro.moonen@gulpen-wittem.nl. Het is tevens mogelijk om een afspraak te maken om 1 op 1 de vragen te beantwoorden.
Uw opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking naar het definitief ontwerp. Wij vragen aan u om uiterlijk 4 september aanstaande uw reactie te versturen.

Vergunningen

Nadat het ontwerp definitief is vastgesteld, worden de vergunningen bij Waterschap Limburg en de omgevingsvergunning aangevraagd.

Planning

De start van de werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de vergunningen verleend zijn. Verwachting is dat de uitvoering start in 2021.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met de heer P.J.E. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail pedro.moonen@gulpen- wittem.nl.

Bekijk een schets van de fiets- en voetverbinding.

Werkzaamheden aan het gas- en/of elektriciteitsnet Ingberdorpsstraat te Ingber - Bewonersbrief Enexis

Geachte bewoner,

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gas- en/of elektriciteitsnet.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?

Meestal merkt u niets van ons onderhoud. Maar deze keer wel. Vanaf maandag 22 juni 2020 gaan we in uw straat aan de slag. Dit kan betekenen dat we tijdelijk straatstenen of beplanting weghalen en gaan graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan onze kabels of leidingen te kunnen verrichten. Aannemer Van Vulpen voert dit onderhoud uit voor Enexis. Op vrijdag 3 juli 2020 is het werk waarschijnlijk klaar.

Wat betekent dit voor u?

Het kan zijn dat uw pand soms wat moeilijk bereikbaar is. We maken de sleuven ’s avonds en in het weekend zoveel mogelijk dicht, vanwege de veiligheid. Zo beperken wij ook de overlast voor u. Helaas is dit niet altijd mogelijk. We doen er alles aan om de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Graag uw begrip.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met Arno de Wit via telefoonnummer +31(0)183-645060.

Met vriendelijke groet,
Arno de Wit
Van Vulpen
Magistratenlaan 116
5223 MB 's-Hertogenbosch
enexisnetbeheer.nl
KvK 17131139
LET OP! Werkzaamheden
Aan de bewoner(s) van dit pand

Aanleg nieuwe elektrakabel te Elkenrade - bewonersbrief Enexis

In verband met uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk zullen wij nieuwe elektrakabels aanleggen in uw straat.

Planning en werkwijze

We gaan vanaf maandag 15-06-2020 starten met de werkzaamheden in uw buurt. De werkzaamheden zullen +/- 1-3 weken in beslag nemen. We starten eerst met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een nieuw netstation. Hierna met het maken van benodigde montage gaten en kabelsleuven.

Vanaf maandag 22 juni aanstaande zullen wij in overleg met de gemeente de straat Elkenrade geheel moeten afsluiten ter hoogte van de doorsteek tussen huisnummer 6 & 7. Dit om onze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Deze afsluiting blijft de gehele week van kracht t/m vrijdag 26 juni einde van de dag. (Ook in de avond en nacht )

Hierover worden uiteraard ook de hulpdiensten ingelicht in verband met de bereikbaarheid van uw straat/woning.

Na de afsluiting van Elkenrade zal er een gedeeltelijke afzetting van kracht blijven op de Krekelbergweg. Hier zullen verkeersregelaars de doorstroming van het verkeer regelen. Deze begeleiding zal alleen tijdens de dagelijkse werkzaamheden worden ingezet i.v.m. veiligheid van de montage ploegen. Tijdens de avond/nacht zal de straat zo breed mogelijk vrij gemaakt zijn om de doorstroming zoals gewend te laten verlopen.

Onze aannemer zal het aan te leggen tracé opengraven, kabels leggen en de sleuf en montagegaten verdichten. In verband met de veiligheid zullen wij de werkvakken afbakenen door gebruik te maken van reflecterende schilden. Uw woning zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden.

Te verwachten overlast en werktijden

Om de leiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trilling overlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door onze aannemer BAM Energie & Water. Werktijden zijn van 07:30u tot 16:15u.

Overleg met gemeente

De werkzaamheden zijn doorgesproken met de gemeente. De gemeente zal toezicht houden op de werkzaamheden. Op onderstaande tekening kunt U zien waar wij werkzaamheden hebben:

Plattegrond van Elkenrade

Contactpersoon aannemer:
Uitvoerder namens BAM Infra Energie & Water Zuid is dhr. Roy Lamers.
Hij is op werkdagen tussen 07.30 – 16.30 bereikbaar op telefoonnummer 06-55250141. U kunt hem benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip en uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Frank Latten
Uitvoerder AE&I
Enexis B.V., Maastricht

Tel.

Werkzaamheden Landsraderweg Gulpen

De werkzaamheden bestaan uit het asfalteren van een gedeelte van de Landsraderweg ter hoogte van huisnummer 9 . De voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten op maandag 22-06-2020. De asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd op vrijdag 26 juni 2020. We verwachten dat onze werkzaamheden aan het einde van de dag gereed zullen zijn , mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. In een later stadium zullen er nog reparatievakken geasfalteerd gaan worden op de Landsraderweg, informatie over deze werkzaamheden volgen nog.

Werkzaamheden Kapelaan Pendersplein en Rosstraat

Op 8 juni starten de werkzaamheden. In verband met deze werkzaamheden wordt er een werkvak ingericht waardoor de huidige verkeerssituatie wijzigt. De werkzaamheden duren tot aan de bouwvak, waarna de weg weer opengaat.

Asfaltwerkzaamheden Groeneweg en zijwegen 

We starten op 15 juni 2020. We verwachten dat onze werkzaamheden gereed zijn op 15 juli 2020, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden.

Wij pakken de werkzaamheden gefaseerd aan, namelijk:
- Fase 1: Start werk op 15 juni 2020, einde werk op 24 juni 2020.
- Fase 2: Start werk op 25 juni 2020, einde werk op 6 juli 2020.
- Fase 3: Start werk op 7 juli 2020, einde werk op 15 juli 2020.

Asfaltonderhoud Dr. Ackensweg, Kerkesleutel en Akelei

We beginnen op 25 mei en verwachten dat het werk eind juni klaar is. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we het werk opgesplitst in 2 fases. Van 25 mei t/m 5 juni werken we aan de Dr. Ackensweg en de Kerkesleutel. Van 8 t/m 26 juni werken we aan de Akelei.

Werkzaamheden waterleiding Oude Heirbaan / Teventweg Partij

In de week van maandag 25 mei 2020 start de firma Van Geleuken in opdracht van WML met werkzaamheden aan het waterleidingnet. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor water. Tijdens de werkzaamheden hebben omwonenden tijdelijk geen water. Zij worden vooraf hierover geïnformeerd.

Wegwerkzaamheden Oude Heirbaan Partij

Op dinsdag 2 juni start BLM Wegenbouw met de herinrichting van de Oude Heirbaan ter hoogte van gemeenschapshuis A ge Wienhoes. Door deze werkzaamheden is de Oude Heirbaan voor doorgaand verkeer gestremd. Volgens planning zullen de werkzaamheden t/m vrijdag 5 juni duren.

Asfaltwerkzaamheden aan de Rodestraat

We starten met de voorbereiding op maandag 25 mei en de werkzaamheden duren tot en met woensdag 3 juni. Op dinsdag 2 en woensdag 3 juni brengen we het asfalt aan. Uiteraard proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen met auto niet bereikbaar. Wij vragen u, uw auto op maandag 25 mei vóór 7:00 in een van de omliggende straten te parkeren.
De bewoners van de Hub Ortmansstraat en Julemontstraat kunnen de wijk verlaten door linksaf de Rodestraat in te rijden en hierna via de van Cosselaer- of van Pallantstraat hun weg te vervolgen.

Groot onderhoud aan de Rodestraat en een deel van de Van Pallantstraat

We starten op 7 mei met de voorbereiding en de werkzaamheden duren tot en met 20 mei. Op 20 mei wordt het asfalt aangebracht. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Let op: Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen met auto niet bereikbaar. Wij vverzoeken u om uw auto in de omliggende straten waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd te parkeren.
Tijdens de werkzaamheden kunt u de afvalcontainers zoals gebruikelijk gewoon aan de straat zetten. Wij zorgen dat ze bereikbaar zijn voor de vuilophaaldienst en zetten ze ook terug.

Wegwerkzaamheden Slenaken; Kerkdelstraat en Anderdelstraat - juni 2020

In juni  2020 gaan we onderhoudswerk doen in de Kerkdelstraat en Anderdelstraat. Het gaat om onderhoudswerk aan asfalt en bestrating. Tegelijkertijd nemen we verkeersmaatregelen omdat bewoners ervaren dat er te hard gereden wordt en het straatbeeld onoverzichtelijk is.

De werkzaamheden aan de Kerkdelstraat en Anderdelstraat starten op 29-06-2020. We verwachten dat onze werkzaamheden gereed zijn op vrijdag 24-07-2020, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden.

Heeft u vragen hierover? Bel dan de gemeente via tel. 14 043.

Inrichting van het evenemententerrein te Partij, Oude Heirbaan 7-9

In week 15 van 2020 wordt er gestart met de inrichting van het evenemententerrein te Partij, Oude Heirbaan 7-9.
Aannemer is BLM wegenbouw BV.

Bekijk alvast het schetsontwerp (PDF, 13.4 MB).

Rioleringswerkzaamheden Mesweg - Froweinweg in Eys

Bij dit project staan diverse rioleringswerkzaamheden, de aanleg van een transportriool en de herinrichting van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg centraal.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het derde kwartaal van 2021 gereed te zijn voor definitieve gunning aan de aannemer. In de Wittemerweg, Mesweg en gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg wordt de bestaande (transport-)riolering vervangen en een separaat hemelwaterriool aangelegd.

Op woensdag 4 maart 2020 vond in de kantine van Zwart-Wit te Eys een eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden.
Helaas hebben wij na deze eerste algemene avond de aanpak moeten aanpassen in verband met het Coronavirus. In onderstaande brief, die op 10 juli 2020 huis-aan-huis in Eys is verspreid, leest u meer over de gewijzigde aanpak.

Kijk voor alle actuele informatie op de projectwebsite van Plangroep Heggen.

Bewonersbrief juli 2020 (PDF, 1.2 MB)

Werkzaamheden waterleiding Haasstad (Stokhem)

Vanaf week 47 (18 november) start WML met de noodzakelijke vernieuwing van de waterleiding in Haasstad (Stokhem). De doorlooptijd van de werkzaamheden neemt circa 4 weken in beslag.

Om de overlast qua bereikbaarheid zoveel als mogelijk te beperken, gaat aannemer Van Geleuken die de werkzaamheden in opdracht van WML uitvoert, de nieuwe leiding aanleggen door middel van een boring onder de rijweg. Ondanks dat de rijweg niet integraal wordt open gefreesd, zal de toegangsweg tot de woningen/percelen tijdelijk geblokkeerd zijn. De apparatuur om de boorgaten te maken neemt de volle wegbreedte in beslag.
Voor fietsen (afstappen) en wandelaars blijft Haasstad bereikbaar.

Heeft u vragen neem dan contact op met Robert Laeven, opzichter hoofdleidingen via mail r.laeven@wml.nl of telefoonnummer 06-21227265.

Werkzaamheden Eys (Mesweg/Mr. Dr. Froweinweg)

Momenteel vinden door WML werkzaamheden plaats aan de Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg. Deze duren tot medio eind mei 2020. De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen: aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de waterleiding naar de woningen. In beide gevallen bestaan de  werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting.
De bewoners zijn middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. We proberen de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Voor meer informatie kunt terecht op www.wml.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan via de afdeling klantenservice WML (043-309 09 09) contact op of rechtstreeks met uitvoerder Bart Van der Elzen +31624880179.

Nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening Gulpen

In april 2017 bereikten de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland (PGMH) en de gemeente Gulpen-Wittem een definitief akkoord over de aankoop van de Toeristenkerk (en het aangrenzende kerkhof) aan de Rosstraat te Gulpen. Dat was het moment, dat de gemeente samen met de samenwerkende verenigingen uit Gulpen, de huidige gebruikers van de Toeristenkerk en PGMH daadwerkelijk kon gaan werken aan het realiseren van de ombouw van de kerk tot een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor de kern Gulpen. Een plan, dat al eerder kon rekenen op instemming van de gemeenteraad. Die had middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Toeristenkerk, voor de sloop van de bestaande gemeenschapsvoorziening Timpaan, voor de voorlopige herinrichting van de omgeving van de Toeristenkerk en voor de definitieve inrichting van de omgeving van de Toeristenkerk.

Samenwerking

Voor het bouwkundige deel van de ombouw van de Toeristenkerk tot BMV stelde de gemeenteraad 400.000 euro beschikbaar. De Provincie Limburg heeft dit bedrag middels subsidies verdubbeld. Al ruim voor 2017 waren gemeente, PGMH, gebruikers van de Toeristenkerk en de verenigingen uit Gulpen in gesprek over de beheers- en exploitatievorm van nieuwe voorziening die gerealiseerd gaat worden. Er werd ook gekeken naar het Plan van Eisen (PvE) waaraan die voorziening zou moeten voldoen. Die gesprekken hadden tot resultaat, dat PGMH de verantwoording voor beheer en exploitatie op zich nam. Om dat te kunnen doen, hebben zij een nieuwe stichting opgericht. In die stichting hebben naast PGMH ook vertegenwoordigers van verenigingen uit Gulpen en van de huidige gebruikers van de Toeristenkerk zitting. Een belangrijk resultaat was dat er een Plan van Eisen is opgesteld.

Projectgroep

In november 2017 is een projectgroep gevormd (zie foto), die onder leiding staat van de gemeente (projectmanager Wim Herberichs) en waar verder de directievoerder (Math Sprooten van KS Bouwmanagement), vertegenwoordigers van PGMH (o.l.v. voorzitter Henk van Gelderen) en vertegenwoordigers aangewezen door de samenwerkende verenigingen uit Gulpen (de heren Paul Hick en Jan Hacking) deel van uitmaken. Bestuurlijk zijn beide wethouders bij het project betrokken. Piet Franssen vanuit het beleidsterrein accommodaties en Philip Laheij vanuit het beleidsterrein verenigingen en Samen Doen. Deze projectgroep heeft het PvE vervolmaakt, zodat het kan dienen als basisstuk voor de aanbesteding voor de keuze van een architect. Die procedure is inmiddels gestart en zal in februari 2018 worden afgerond. De projectgroep is nadrukkelijk betrokken bij de keuze van de architect op basis van de samen opgemaakte procedure. In maart neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing ten aanzien van de gunning van de architectenwerkzaamheden.

Betrokkenheid omgeving

Afhankelijk van het definitieve nieuwe plan dient het huidige bestemmingplan aangepast te worden. Omwonenden worden hierbij betrokken. Volgens de huidige planning wordt daarna de omgevingsvergunning aangevraagd (vanaf week 23 in 2018). Omwonenden kunnen dan de aanvraag inzien en op deze manier kennisnemen van de definitieve plannen. Via de projectgroep zijn PGMH, de huidige gebruikers en verenigingen uit Gulpen betrokken bij deze planvorming. Verder vindt nu ook al overleg plaats met omwonenden. En dat gebeurt ook met vertegenwoordigers van de horecagelegenheden in Gulpen. Doel van dit laatste is om ondernemers te informeren over de aard en activiteiten van de nieuwe voorziening. De voorziening zet in op de gemeenschap(activiteiten) en zal zeker geen volwaardige horecagelegenheid worden. Bij het verstrekken van informatie hierover is de nieuwe stichting, die het beheer en de exploitatie op zich neemt, nadrukkelijk partij.

Planning

De huidige planning gaat vooralsnog uit van ingebruikname van de nieuwe BMV voor Gulpen per 1 juli 2019. De betrokken verenigingen uit Gulpen zijn via de projectgroep bij de planning betrokken. Zij realiseren zich ook dat onvoorziene zaken natuurlijk kunnen noodzaken tot het aanpassen van die planning.

Verbetering openbare ruimte kern Gulpen

De gemeente Gulpen-Wittem vindt dat de openbare ruimte in de kern Gulpen een opknapbeurt moet krijgen en heeft daarom in oktober 2014 betrokkenen opgeroepen om hierover mee te denken. Tijdens twee inloopmiddagen konden inwoners en ondernemers uit de kern Gulpen kennisnemen van de eerste plannen van de gemeente en verder meepraten over het onderwerp.

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem heeft bureau Verbeek de openbare ruimte in de kern Gulpen bekeken. Het gaat hierbij om straatmeubilair, verlichting, terrassen, reclame, bestrating en groen. Ideeën over hoe de kern opgewaardeerd kan worden, zijn door het bureau verwerkt in een zogenaamde (beeld)kwaliteitscatalogus. Deze catalogus is bedoeld als leidraad voor toekomstige plannen in het kader van reconstructies en infrastructurele aanpassingen.

Bekijk de Kwaliteitscatalogus kern Gulpen  (PDF, 4.3 MB)

Reconstructie centrum Gulpen / Looierstraat / herinrichting markt

De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Het centrum van Gulpen wordt heringericht en gereconstrueerd. Het projectgebied is opgeplitst in 2 fasen.

 • Centrumplan fase 1: reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen
 • Centrumplan fase 2: herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel

Nieuwsbrieven

Schrijf u hier in voor deze maandberichten

Reconstructie Looierstraat en Gulp in Gulpen (fase 1)

Doel

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop moet worden vergroot. Daarnaast wordt de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf!

De uitvoering van de reconstructie ligt in handen van aannemer KWS/Den Ouden en gaat op 13 augustus 2019 van start. Naar verwachting neemt dit tot medio 2020 in beslag. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de reconstructie.

Veranderingen

Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek / Plangroep Heggen ingeschakeld. De voornaamste veranderingen die bij deze reconstructie horen zijn:

De Gulp wordt breder gemaakt en de kademuren worden verhoogd zodat er voldoende water doorheen kan stromen op het moment dat het waterpeil stijgt. De kademuren worden deels vervangen door trappartijen waardoor de Gulp toegankelijker wordt. Zo kunnen inwoners en dagjesmensen volop genieten van deze sprankelende beek waaraan Gulpen zijn naam te danken heeft. Er worden voor de heropbouw van de Gulp natuurlijke materialen gebruikt zoals Ardenner Gres en hardsteen. Dat geeft de beleving van de algehele omgeving meer sfeer en een positieve impuls. Er wordt een nieuwe verkeersbrug gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden anders ingedeeld, maar het aantal plekken in de straat blijft nagenoeg gelijk.

Visualisatie van plan Gulp Looierstraat

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming zijn onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten op 12 en 14 december 2017 heeft de gemeente Gulpen-Wittem haar plannen gepresenteerd en was er ruimte voor het stellen van vragen. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op 18 juni over fase 1 van het centrumplan voor omwonenden. Er wordt gedurende het proces ook via bewonersbrieven gecommuniceerd.

Globale planning en bereikbaarheid

 • Van januari tot en met mei/juni 2018: voorbereidingen treffen voor de reconstructie en werkzaamheden aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • Juli 2018: renovatie hoofdriool. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
 • De daadwerkelijke (fysieke) start staat gepland voor 13 augustus 2019. De oplevering is gepland in juni 2020 (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden).

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De Looierstraat zal met momenten tijdelijk worden afgesloten. Het plaatselijke verkeer wordt in dat geval omgeleid. De parkeerplaats Looiersplein blijft toegankelijk via de Nieuwstraat. Doorgaans zijn de omliggende woningen en winkels makkelijk te voet bereikbaar.

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie situatietekeningen van het nieuwe straatbeeld en bijbehorende visualisaties terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl.

De reconstructie van de Looierstraat en Gulp wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Documenten

Werktekening nieuwe situatie (PDF, 1.2 MB)
Overzichtstekening huidige situatie - Looierstraat en Gulp (PDF, 3.0 MB)

Herinrichting Markt, Dorpsstraat, Rosstraat, Kapelaan Pendersplein en Kiebeukel (fase 2)

Doel

Het doel van de herinrichting/ reconstrucite is om Gulpen toekomstbestendig te maken. De inrichting van de omgeving wordt heringericht en opgeknapt. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf.

De uitvoering van de herinrichting zal plaatsvinden nadat de reconstructie van de Looierstraat en Gulp (fase 1) is afgerond. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming en fasering van de herinrichting. Om alle behoeften en wensen in één plan te laten landen, heeft de gemeente Architectenbureau Verbeek ingeschakeld.

Informatiebijeenkomsten

Bij de planvorming worden onder andere omwonenden, ondernemers en diverse belanghebbende partijen betrokken. Door middel van informatiebijeenkomsten en werksessies krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om hun wensen en opmerkingen in te brengen en is er ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst heeft plaats gevonden op 11 juni 2019. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en tevens zijn de eerste opmerkingen en aandachtspunten vermeld. In september en oktober hebben nog drie werksessies plaatsgevonden, waarna op 22 januari 2020 het definitieve schetsontwerp gepresenteerd werd.

Globale planning

 • Startbijeenkomst / algemene bijeenkomst: 11 juni 2019
 • Werksessies: september – december 2019
 • Definitief schetsontwerp: 22 januari 2020 gepresenteerd
 • Besteksuitwerking en onderzoeken: 2020
 • Sanering gas- en waterleiding begin 2020
 • Uitvoering werkzaamheden: 2020 / 2021

Meer informatie of vragen

Deze pagina wordt aangevuld met meer informatie zodra deze voor handen is. Ook vindt u onderaan deze publicatie relevante documenten terug. Heeft u een aanvullende vraag of opmerking? Neem dan contact op met de heer P. Moonen van de gemeente Gulpen-Wittem. Dat kan telefonisch door te bellen naar 14 043 of per mail: info@gulpen-wittem.nl. Het centrumplan Gulpen fase 2 wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

Documenten

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg

Vernieuwing N598 De Hut - De Plank

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat verbeteren
 • fietspaden vervangen en aanleggen.


Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Project Stokhem

Ons karakteristiek Stokhem

Weg in Stokhem

De wegen in de kern Stokhem zijn toe aan groot onderhoud. Tevens wordt het oppervlaktewater (regenwater) zo veel mogelijk afgekoppeld van het vuilwaterriool. Deze werkzaamheden waren oorspronkelijk gepland in 2019. Op 5 maart 2018 werd door een grote afvaardiging van de kern Stokhem een dorpsplan gepresenteerd aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het dorpsplan geeft de problematiek in Stokhem weer en stelt tevens wensen en oplossingsmogelijkheden voor.

De aangedragen knelpunten/wensen hebben betrekking op de verkeersveiligheid (gevaarlijke kruisingen, te hoge snelheid, geen of smalle loopstroken), riolering (stankoverlast en terugstromend rioolwater tot in woning bij extreme buien), wateroverlast bij extreme buien, parkeeroverlast en zachte bermen buiten de bebouwde kom, overlast bij oprijden inrit t.g.v. molgoot, wens om speelvoorzieningen voor kinderen, wens om karakteristieke uitstraling Stokhem te versterken met de juiste materiaalkeuzes zoals natuursteen en straatbaksteen, wens om antieke verlichting in heel Stokhem aan te brengen en wens om wegprofiel aan te passen in omgekeerd dakprofiel.

De wensen en knelpunten zijn intern beoordeeld uitgewerkt in een drietal varianten. In de uitwerking van de varianten is rekening gehouden met bovenstaande punten. De varianten zijn op 1 juli 2019 gepresenteerd aan de buurtvereniging en een afvaardiging van de inwoners van Stokhem. De gemeenteraad heeft extra krediet ter beschikking gesteld, waardoor de plannen tot uitvoering gebracht kunnen worden. De inwoners van Stokhem hebben een variant gekozen die nu verder uitgewerkt kan worden. Op 13 februari 2020 is het definitieve schetsontwerp en de stand van zaken gepresenteerd aan heel Stokhem en Beertsenhoven.

Naar aanleiding van de wateroverlast is het ontwerp aangepast op verzoek van vele bewoners en in overleg met Waterschap. Op het gedeelte ter hoogte van de huisnrs. 73-58 komt een goot in het midden van de rijweg waardoor het regenwater in extreme situaties over de weg zal lopen, en minder snel overlast in de woningen zal veroorzaken. De bestekuitwerking is afgerond en in onderstaande documenten zijn de uitvoeringstekeningen toegevoegd. Medio Juli 2020 wordt het werk aanbesteed en de geplande start is voorzien in september 2020. Voor de daadwerkelijke start worden de inwoners geïnformeerd door de aannemer en gemeente.

Informatie over de uitvoering van het project door Bloem Infra.

Globale planning

 • Besteksuitwerking Q1-Q2 2020. Aanbesteding juli 2020.
 • Voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken Q1-Q2-2020
 • Uitvoering Q3 2020 – Q2 2021 (nader te bepalen)

Documenten 

Fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

Aanleg fietspaden en regenwaterbuffers tussen Wijlre-Ubachsberg-Heerlen

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre, ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd, en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen zijn al jaren intensief gebruikte verbindingen tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto-, fiets- en landbouwverkeer. Beide wegen kennen knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en hebben onderhoud nodig.  De vraag is hoe we deze wegen in de toekomst het beste kunnen inrichten. Belangrijk daarbij is om de verkeersveiligheid te verbeteren en daar waar mogelijk andere doelen te realiseren, zoals het beperken van wateroverlast en het realiseren van een aantrekkelijk fietsnetwerk. Vanuit die gedachte is dit project met meerdere partijen ontstaan, waaronder het Waterschap Limburg. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat de omgeving niet meerdere malen belast wordt met meerdere projecten in hetzelfde gebied.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina van de gemeente Voerendaal

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken