Werk aan de weg, werk aan projecten; een actueel overzicht

Planning onderhoud wegen, watermaatregelen, enz. 2023-2029

Werkzaamheden 2024

 • Reconstructie N598 "de Hut- de Planck": uitvoering
 • Wittemer Allee: aanleg vrijliggend fietspad + reconstructie rijweg en kern Wittem + Molenvijver: 2024-2025
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Rioolreconstructie Koningin Julianastraat-Prins Bernardstraat e.o. Gulpen + Beversbergweg: 2024-2025
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Rioolreconstructie en watermaatregelen Burg.Pappersweg - Mr. Beukenweg e.o. Mechelen: 2023-2024
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast
 • KRW buffer vijver Gulpen
 • Aanbrengen IBA-systeem Berghof: 2023-2024

Werkzaamheden 2025

 • Rehabilitatie ged. Patijerweg: kom t/m S-bocht
 • Rehabilitatie Berghem-Oude Heirbaan
 • Rehabilitatie parkeerplaats Looiersplein Gulpen
 • Rioolreconstructie Roodweg-Kapelaan Houbenstraat Epen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten maatregelen wateroverlast
 • Upgrade IBA systemen
 • Muur Hoofdstraat Mechelen

Werkzaamheden 2026

 • Rehabilitatie en watermaatregelen Landsraderweg (Gulpen) - Berghem
 • Rehabilitatie Gulpenerweg (Wijlre-Gulpen)
 • Rioolreconstructie Ingberdorpsstraat (buiten bebouwde kom): 2026-2028
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast

Werkzaamheden 2027

 • Rioolreconstructie Industrieweg Wijlre
 • Rehabilitatie Hoofdstraat Mechelen
 • Rehabilitatie kern Trintelen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast

Werkzaamheden 2028

 • Rehabilitatie gedeelte Hilleshagerweg Mechelen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten

Werkzaamheden 2029

 • Rioolreconstructie Nieuwstraat Gulpen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten

Onderhoud veldwegen en bermen

Gulpen-Wittem telt ongeveer 110 km aan veldwegen. Een veldweg hoeft niet in een perfecte staat te zijn. Een veldweg zonder gaten nodigt uit voor sluipverkeer. Echter moeten onveilige situaties worden voorkomen.

Het doel van het onderhoud is om onze veldwegen goed te onderhouden en toegankelijk/bereikbaar te houden voor fietsers, wandelaars en landbouwverkeer ( en een enkele keer ook voor woonverkeer), waarbij civieltechnische en milieutechnische voorwaarden in acht genomen dienen te worden.

Kapelaan Houbenstraat-Roodweg e.o. Mechelen

Kijk voor actuele informatie op het Doe Mee participatieplatform.

Vervangen brug Kromhagerweg Eys

Het betonnen brugdek is in een slechte staat. Dit is een toegangsweg voor het achterliggende agrarisch bedrijf ( zwaar transport). Voorlopig is hier een gewichtsbeperking opgelegd. De werkvoorbereiding is opgestart in 2022 en loopt door in 2024. Na het verkrijgen van vergunningen/toestemmingen en bij voldoende budget kan dit uitgevoerd worden.

brug in Eys, wegwerkzaamheden

Beheer en onderhoud civiele kunstwerken

Gulpen-Wittem heeft ca.146 kunstwerken in beheer en onderhoud. Daarnaast zijn er ook kunstwerken in beheer van de Provincie, Waterschap Limburg en van particulieren. Naar aanleiding van onderzoek en inspecties wordt een onderhoudsprogramma opgesteld. Dit onderhoud varieert van het vervangen/repareren of schilderen van een leuning tot het compleet vervangen van een brugdek.

Koningin Julianastraat e.o. Gulpen

Bekijk actuele informatie op het Doe Mee Particpatieplatform.

Aanpak wateroverlast Meester Beukenweg en Burg. Pappersweg Mechelen

Bekijk actuele informatie op het Doe Mee participatieplatform.

Onderhoudswerkzaamheden wegen 2024

Groot Onderhoud wegen Gulpen-Wittem 2024

De werkzaamheden worden op diverse locaties in Gulpen-Wittem uitgevoerd:

 • Wijlre: Dikkebuiksweg-Krekelbergweg, van Binsfeldstraatgedeelte vd Grachtstraat, Frombergerweg
 • Epen: Smidsberg, Bovenpad, Oosterberg
 • Mechelen: Kleeberg-Akerstraat, Hurpescherweg, Fokkebroekweg, toegangsweg scouting, parkeerplaats Johanniterhof
 • Reijmerstok: Haagstraat
 • Landsrade: gedeelte Landsraderweg
 • Wahlwiller: Capucijnenweg verzakking rijweg
 • Eys: gedeelte Kromhagerweg - Hoge bergpad
 • Eperheide: parkeerplaats tegenover Krijtland
 • Reparatievakken asfalt en herstel nutssleuven: diverse locaties door heel Gulpen-Wittem

Voor kleinschalig onderhoud zijn geen omleidingen nodig en is de overlast beperkt. De werkzaamheden worden door de hele gemeente en op diverse locaties uitgevoerd. Voor Grootschalig onderhoud zijn meestal wel wegafzettingen en omleidingen nodig. De bewoners in de betreffende werkvakken worden tijdig ge├»nformeerd d.m.v. een bewonersbrief. Wij trachten de overlast te beperken, maar kunnen deze niet helemaal voorkomen. De werkzaamheden zijn gepland in de periode mei-juli en augustus-september 2024. Dit is onder voorbehoud van de voortgang van de sanering van kabels en leidingen, financi├źn, onvoorziene omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke.
De hulpdiensten, vuilophaaldienst en Arriva worden tevens op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden en omleidingen.

Uitvoerende partij is KWS infra BV, contactpersoon is Rolf Erens: tel. 06-25761177.
Contactpersoon en toezicht namens de gemeente is de heer Bas Cornelissen: 06-22993524 van Plangroep Heggen.
Voor meer informatie kunt u in eerste instantie Bas Cornelissen raadplegen. Contactpersoon bij de gemeente is Pedro Moonen (pedro.moonen@gulpen-wittem.nl).

Reconstructie Mesweg - Mr.Dr. Froweinweg Eys

Alle actuele informatie over het project, zoals de planning, wegafsluitingen en omleidingen vindt u op de website van aannemer Wegenbouw Kurvers.

Vernieuwing N595 tussen Wittem en Wijlre

De Provincie Limburg wil samen met de gemeente Gulpen-Wittem de N595 tussen Wittem en Wijlre vernieuwen.

De indeling van de weg wordt veranderd. Daarmee wordt de weg veiliger, ook voor fietsers. De provinciale weg N595 loopt vanaf Valkenburg via Wijlre naar Wittem en vormt de verbinding tussen de A79 en de N278. De weg vervult een gebiedsontsluitende functie. Het weggedeelte tussen Wijlre en Wittem (de Wittemer Allee) is smal, bomen staan dicht op de weg en er ontbreekt een veilige fietsverbinding.

Ga voor meer informatie naar de website van de Provincie Limburg.

Reconstructie N598 met vrijliggend fietspad

De Provincie Limburg gaat de N598 van de Hut naar de Plank vernieuwen.

De belangrijkste onderdelen van de vernieuwing zijn:

 • rotondes aanleggen bij de Hut en Hoogcruts
 • een voorsorteerstrook maken om linksaf te kunnen slaan bij de Brede Hoolstraat
 • reconstructie Rijksweg
 • aanleg vrijliggend fietspad

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken