Nicole Ramaekers-Rutjens

Burgemeester

Taken

Taken

Openbare orde en Veiligheid, Regionale/internationale samenwerking, Integriteit, Personeel en Organisatie

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Regionale Samenwerking/internationale Samenwerking (proces)
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Integriteit
 • Communicatie en voorlichting
 • Bevolking en Burgerlijke stand
 • Handhaving
 • Drank- en Horecawet
 • Personeel & Organisatie
 • Juridische Zaken
 • Informatievoorziening en Automatisering
 • In- en externe dienstverlening
 • Cittaslow
 • Luchthavens
   
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (procesbewaking)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • Algemeen Veiligheidsbestuur

Projecten

 • Chateau Neubourg

Nevenfuncties

Onbezoldigd 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (ambtshalve)
 • Lid Algemeen Bestuur BsGW (ambtshalve)
 • Lid Robuust Driehoeksoverleg Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid Regionale Uitvoeringsdienst RUD (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid Regionaal Mobiliteitsoverleg RMO (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Maastricht en Heuvelland (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Maastricht en Heuvelland Economie
 • Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Maastricht en Heuvelland Sociaal Domein (ambtshalve)
 • Lid Samenwerkingsoverleg Maastricht en Heuvelland (ambtshalve)
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis (ambtshalve)
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Ambulancezorg (ambtshalve)
 • Bestuurlijk woordvoerder namens de 9 middengebied gemeenten Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Comité van Aanbeveling Kunstdagen Wittem
 • Beschermvrouwe van STIL.het lab Stichting Hoge Fronten
 • Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij afdeling Limburg
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken