Nicole Ramaekers-Rutjens

Burgemeester

Taken

Openbare orde en Veiligheid, Regionale/ internationale samenwerking, Integriteit, Personeel en Organisatie

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Regionale Samenwerking/ internationale Samenwerking (proces)
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Integriteit
 • Communicatie en voorlichting
 • Bevolking en Burgerlijke stand
 • Handhaving
 • Drank- en Horecawet
 • Personeel & Organisatie
 • Juridische Zaken
 • Informatievoorziening en Automatisering
 • In- en externe dienstverlening
 • Cittaslow
 • Luchthavens
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (procesbewaking)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • Algemeen Veiligheidsbestuur

Projecten

 • Chateau Neubourg
 • Bocagelandschap

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (ambtshalve)
 • Lid Robuust Driehoeksoverleg Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals (ambtshalve)
 • Plv lid Regionale Uitvoeringsdienst RUD (ambtshalve)
 • Plv lid Rd4 Reinigingsdiensten
 • Lid Samenwerkingsoverleg Maastricht en Heuvelland (ambtshalve)
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Ambulancezorg (ambtshalve)
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie brandweerzorg VRZL (ambtshalve)
 • Lid Comité van Aanbeveling Kunstdagen Wittem
 • Voorzitter Katalys Limburg (voorheen Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afdeling Limburg)
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs)
 • Lid Scoutingcommissie VNG
 • Lid Regionale actietafel water en veiligheid
 • Plv Bestuurlijke PHO ondermijning / mensenhandel RIEC
 • Lid DB Het Gegevenshuis
 • Ambassadeur Natuurmonumenten (Natuurkracht)

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken