Nicole Ramaekers-Rutjens

Burgemeester

Taken

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Regionale Samenwerking/internationale Samenwerking
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Integriteit
 • Strategische visie (proces)
 • Communicatie en voorlichting
 • Bevolking en Burgerlijke stand
 • Handhaving
 • Drank- en Horecawet
 • Personeel & Organisatie
 • Juridische Zaken
 • Informatievoorziening en Automatisering
 • In- en externe dienstverlening
 • Conceptontwikkeling communicatie nieuwe stijl
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (procesbewaking)

Projecten

 • Chateau Neubourg
 • Cittaslow
 • UNESCO

Nevenfuncties

Onbezoldigd 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg
 • Lid Algemeen Bestuur BsGW
 • Lid Robuust Driehoeksoverleg Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals
 • Plaatsvervangend lid Regionale Uitvoeringsdienst RUD
 • Plaatsvervangend lid RMO
 • Plaatsvervangend lid PHO-overleg Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten
 • Plaatsvervangend lid PHO-overleg Maastricht en Heuvelland Economie
 • Lid Samenwerkingsoverleg Maastricht en Heuvelland
 • Plaatsvervangend lid PHO-overleg Maastricht en Heuvelland Sociaal Domein
 • Plaatsvervangend lid A.B. Sociale Dienst Maastricht en Heuvelland
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Ambulancezorg
 • Lid ComitĂ© van Aanbeveling Kunstdagen Wittem
 • Beschermvrouwe van STIL.het lab Stichting Hoge Fronten
 • Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij afdeling Limburg

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken