Wethouder

Pasfoto van Piet Franssen

Taken

3e locoburgemeester Sociaal Domein en Welzijn

Portefeuille

 • Sociale Domein 3D (Jeugdwet, Participatieweten WMO)
 • Armoedebeleid
 • Vluchtelingen
 • Welzijn (breed)
 • Vervoer (leerlingen-, ouderen- en gehandicaptenvervoer)
 • Onderwijs (incl. nieuwbouw)
 • Volksgezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Subsidiebeleid
 • Evenementen en Markten
 • Doeltreffend lobbyen voor subsidies en fondsen
   
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

Projecten

 • Programmalijn Middengebied: Vitale Samenleving

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Voorzitter provinciale Korenwolfcommissie

Onbezoldigd

 • Lid bestuurlijk overleg SRMM/Annex (ambtshalve) 
 • Plaatsvervangend voorzitter regio-overleg Wvggz Zuid-Limburg (ambtshalve)
 • Lid GGD Zuid Limburg (ambtshalve)
 • Lid Omnibuzz (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid AB BsgW (ambtshalve)
 • Lid AB W.O.Z.L.(ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg POL (BKO) (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Backoffice Sociaal Domein Lijn 50 (ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijk overleg wielergemeenten (ambtshalve)
 • Plaatsvervangend lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) (ambtshalve)
 • AB Sociale Dienst Maastricht en Heuvelland (ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijk overleg Podium 24 (ambtshalve)
 • Voorzitter Fractie Franssen
 • Secretaris/penningmeester hengelsportvereniging de Gouden Forel
 • Voorzitter hengelsportvereniging Eerste Beekforel
 • Penningmeester hengelsportvereniging Saibling
 • Lid van Wildbeheereenheid het Geuldal
 • Lid van Wildbeheereenheid het Savelsbos
 • Lid/bestuurslid Stichting Visstand Beheer Commissie Geul en zijbeken

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken