Wethouder

Taken

1e locoburgemeester

Ruimte, Wonen, Milieu en Natuur

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en grondbeleid incl. Omgevingswet
 • Omgevingsvergunningen
 • Monumentenzorg / erfgoed
 • Wonen en herbestemming leegstand
 • Milieu
 • Watermanagement / Waterveiligheid
 • Openbare ruimte / Openbare werken
 • Grondstoffenbeleid en Rd4
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Natuur en Landschap
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk met betrekking tot portefeuille)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • Regionaal Bestuurlijk Kern Overleg
 • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • Rd4 reinigingsdiensten

Programmalijnen middengebied

 • Landbouw en landschap

Projecten

 • Afronding beheer Gulperberg en Geul-armen
 • Mesweg-Froweinweg
 • Wittemer Allee/ N595
 • Gebiedsontwikkeling Wijlre-West
 • Glasvezel
 • Verbetering entree Nijswiller
 • Herontwikkeling sportpark Eys
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mechelen
 • Gebiedsontwikkeling Landsraderweg

Nevenfuncties

Bezoldigd

 • Voorzitter provinciale Korenwolfcommissie

Onbezoldigd

 • Regiovoorzitter Wonen Maastricht-Heuvelland
 • Lid AB Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL)
 • Lid AB RD4 Reinigingsdiensten
 • Plv. lid AB Algemeen Veiligheidsbestuur
 • Lid Bestuurlijk Kernoverleg POL (BKO)
 • Lid Bodemzorg Limburg
 • Lid Bestuurlijk overleg Nationaal Landschap
 • Lid PHO Nationaal Landschap
 • Lid Samenwerkingsverband Maas- en Mergelland
 • Lid Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Lid Stuurgroep Omgevingswet Lijn-50
 • Secretaris/penningmeester hengelsportvereniging de Gouden Forel
 • Voorzitter hengelsportvereniging Eerste Beekforel
 • Secretaris/penningmeester hengelsportvereniging Saibling
 • Lid Wildbeheereenheid Het Geuldal
 • Lid/bestuurslid Stichting Visstandbeheer Commissie Geul en zijbeken
 • Afwisselend voorzitter Wonen Zuid-Overleg
 • Lid Gemeentelijke adviescommissie Mergelland

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken