Gemeentesecretaris

Taken

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de Griffie. Hij ondersteunt het college met advies en uitvoering. De gemeentesecretaris is tevens bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad. De gemeentesecretaris vormt de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. Het college benoemt de gemeentesecretaris.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken