Henri-Pierre Waaifoort

Wethouder

Pasfoto van Henri-Pierre Waaifoort

Taken

3e locoburgemeester
Economie, Toerisme, Verkeer en Financiën

Portefeuille

 • Toerisme en Recreatie
 • Economische Zaken en (nieuwe) werkgelegenheid
 • Financiën, Belastingen en Verzekeringen
 • Vastgoed
 • Sportbeleid
 • Maatschappelijk vastgoed (Accommodatiebeleid en sportaccomodaties)
 • NV Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC)
 • Inkoop en Aanbesteding
 • Verkeer en (openbaar) vervoer / Team Heuvelland
   
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • Samen Grip op Verbonden Partijen
 • Belastingsamenwerking gemeente en waterschap (Bsgw)

Programmalijnen middengebied

 • Toerisme van de toekomst

Projecten

 • Einstein telescoop
 • Gebiedsontwikkeling Landsraderweg
 • CPO Mechelen
 • Toekomst gemeentehuis / Galaxy
 • Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap
 • (Interreg) Toerisme in Balans
 • Onderzoek vitaliteit hotelmarkt

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken