Henri-Pierre Waaifoort

Wethouder

Taken

3e locoburgemeester
Economie, Toerisme, Verkeer en Financiën

Portefeuille

 • Toerisme en Recreatie
 • Economische Zaken en (nieuwe) werkgelegenheid
 • Financiën, Belastingen en Verzekeringen
 • Vastgoed
 • Sportbeleid
 • Maatschappelijk vastgoed (Accommodatiebeleid en sportaccomodaties)
 • NV Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC)
 • Inkoop en Aanbesteding
 • Verkeer en (openbaar) vervoer / Team Heuvelland
   
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • Samen Grip op Verbonden Partijen
 • Belastingsamenwerking gemeente en waterschap (Bsgw)

Programmalijnen middengebied

 • Toerisme van de toekomst

Projecten

 • Einstein telescoop
 • Gebiedsontwikkeling Landsraderweg
 • CPO Mechelen
 • Toekomst gemeentehuis / Galaxy
 • Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap
 • (Interreg) Toerisme in Balans
 • Onderzoek vitaliteit hotelmarkt

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB BsgW
 • Plv lid AB GGD
 • Plv lid AB WOZL
 • Plv lid AB Omnibuzz
 • Lid Bestuurlijk overleg Toerisme Middengebied
 • Lid PHO overleg Maastricht en Heuvelland Economie
 • Lid PHO Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten
 • Lid Bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen (SGOVP)
 • Lid AVA WML
 • Lid Bestuurlijk overleg Vereniging Sport en Gemeenten
 • Lid AVA NV Bank Nederlandse gemeenten
 • Lid AVA NV VTC
 • Lid AVA Enexis Holding NV
 • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid stuurgroep Zuid Limburg Bereikbaar namens Lijn 50
 • Lid Zuid-Limburgse Golfclub (ZLGC)
 • Lid CDA
 • Lid ANWB
 • Eenmanszaak HPW Salesservice (inactief)
   

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken