Wethouder

Pasfoto van Jos Hendriks

Taken

1e locoburgemeester
Economie, Duurzaamheid, Financiën en Sport

Portefeuille

 • Toerisme en Recreatie
 • Economische Zaken en (nieuwe) werkgelegenheid
 • Financiën, Belastingen en Verzekeringen
 • Duurzaamheid
 • Vastgoed
 • Accommodatiebeleid
 • Sport en sportaccommodaties
 • NV Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC)
 • Inkoop en Aanbesteding
   
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

Projecten

 • Pilot Terziet
 • Einstein telescoop
 • Programmalijn Middengebied: Toerisme

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB BsgW (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij ZLSM (ambtshalve)
 • Plv lid Algemeen veiligheidsbestuur (ambtshalve)
 • Plv lid Regionale Uitvoeringsdienst (ambtshalve)
 • Plv lid AB Rd4 Reinigingsdiensten (ambtshalve)
 • Plv lid PHO-overleg Maastricht en Heuvelland Sociaal Domein (ambtshalve)
 • Plv lid AB WOZL (ambtshalve)
 • Lid financiële commissie GGD (ambtshalve)
 • Lid Stuurgroep Toerisme Lijn 50 (ambtshalve)
 • Lid bestuurlijk overleg toerisme middengebied (ambtshalve)
 • Lid Raad van Advies Stichting Dubbel Duurzaam (ambtshalve)
 • Lid PHO-overleg Maastricht en Heuvelland Economie (ambtshalve)
 • Lid PHO Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten (ambtshalve)
 • Plv lid Afval Samenwerking Limburg (ASL) (ambtshalve)
 • Plv lid Bestuurlijk Kernoverleg (POL) (ambtshalve)
 • Lid bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen (SGOVP) (ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijk overleg Vereniging Sport en Gemeenten (ambtshalve)
 • Lid Bestuurlijk overleg SubRES Maastricht-Heuvelland (ambtshalve)
 • Lid AVA Enexis Holding NV (ambtshalve)
 • Lid AVA NV VTC (ambtshalve)
 • Lid AVA WML (ambtshalve)
 • Lid AVA NV Bank Nederlandse Gemeenten (ambtshalve)
 • Lid ANWB 
 • Lid Natuurmonumenten
 • Lid Stiching Limburgs Landschap
 • Lid FNV
 • Lid van Fanfare St. Franciscus Reijmerstok
 • Lid CDA
 • Lid lector en woord- en communiedienst Parochie St. Franciscus Reijmerstok
 • Lid fietsersbond
 • Vrijwilliger Missiecomité Eys
 • Bestuurslid Stichting René Graat MHM

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken