Wethouder

Taken

3e locoburgemeester

Economie, Toerisme, Verkeer en Financiƫn

Portefeuille

 • Toerisme en Recreatie
 • Economische Zaken en (nieuwe) werkgelegenheid
 • FinanciĆ«n, Belastingen en Verzekeringen
 • Vastgoed
 • Sportbeleid
 • Maatschappelijk vastgoed (Accommodatiebeleid en sportaccommodaties)
 • NV Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC)
 • Inkoop en Aanbesteding
 • Verkeer en (openbaar) vervoer / Team Heuvelland
 • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk met betrekking tot portefeuille)

Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

 • Belastingsamenwerking gemeente en waterschap (Bsgw)

Programmalijnen middengebied

 • Toerisme van de toekomst

Projecten

 • Einstein telescoop
 • Onderzoek vitaliteit hotelbranche

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Lid AB BsgW
 • Plv lid AB GGD
 • Plv lid AB WOZL
 • Plv lid AB Omnibuzz
 • Lid Bestuurlijk overleg Toerisme Middengebied
 • Lid PHO overleg Maastricht en Heuvelland Economie
 • Lid PHO Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten
 • Lid Bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen (SGOVP)
 • Lid AVA WML
 • Lid Bestuurlijk overleg Vereniging Sport en Gemeenten
 • Lid AVA NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid AVA NV VTC
 • Lid AVA Enexis Holding NV
 • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid Stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar namens Lijn 50
 • Lid Balans
 • Lid Bestuurlijk overleg ZLSM

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken