Wethouder

Pasfoto van Nog onbekend

  Taken

  3e locoburgemeester
  Economie 
  (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers), Toerisme (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers), Verkeer (tijdelijk wethouder Piet Franssen) en Financiën (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)

  Portefeuille

  • Toerisme en Recreatie (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)
  • Economische Zaken en (nieuwe) werkgelegenheid (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)
  • Financiën, Belastingen en Verzekeringen (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)
  • Vastgoed (tijdelijk wethouder Piet Franssen)
  • Sportbeleid (tijdelijk wethouder Frans Derksen)
  • Maatschappelijk vastgoed (Accommodatiebeleid en sportaccomodaties) (tijdelijk wethouder Frans Derksen)
  • NV Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC) (tijdelijk wethouder Piet Franssen)
  • Inkoop en Aanbesteding (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)
  • Verkeer en (openbaar) vervoer / Team Heuvelland (tijdelijk wethouder Piet Franssen)
    
  • Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing (inhoudelijk m.b.t. portefeuille)

  Gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden

  • Belastingsamenwerking gemeente en waterschap (Bsgw) (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)

  Programmalijnen middengebied (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)

  • Toerisme van de toekomst

  Projecten

  • Einstein telescoop (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)
  • Gebiedsontwikkeling Landsraderweg (tijdelijk wethouder Piet Franssen)
  • CPO Mechelen (tijdelijk wethouder Piet Franssen)
  • Toekomst gemeentehuis (tijdelijk wethouder Frans Derksen)  
  • Landschapspark Grenzeloos Bocagelandschap (tijdelijk burgemeester Nicole Ramaekers)

  Nevenfuncties

  Onbezoldigd

  • Lid AB BsgW
  • Plv lid AB GGD
  • Plv lid AB WOZL
  • Plv lid AB Omnibuzz
  • Lid Bestuurlijk overleg Toerisme Middengebied
  • Lid PHO overleg Maastricht en Heuvelland Economie
  • Lid PHO Economische Zaken 18 Z.L. gemeenten
  • Lid Bestuurlijk overleg Samen Grip Op Verbonden Partijen (SGOVP)
  • Lid AVA WML
  • Lid Bestuurlijk overleg Vereniging Sport en Gemeenten
  • Lid AVA NV Bank Nederlandse gemeenten
  • Lid AVA NV VTC
  • Lid AVA Enexis Holding NV
  • Lid Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
  • Lid stuurgroep Zuid Limburg Bereikbaar namens Lijn 50

  Contact met de gemeente

  U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

  Afspraak maken