Bij de griffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp, of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met de griffie.

E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl of bel 14 043.
Als u een brief wilt sturen aan de gemeenteraad, kunt u deze sturen naar info@gulpen-wittem.nl t.a.v. de gemeenteraad.

Griffier Robin Reichrath


Raadsgriffier

Robin Reichrath
tel. 043 - 88 00 769
E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl

Wat doet de griffie?

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden
  • Organiseren van de vergaderingen
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken
  • Inwoners dichterbij de politiek van Gulpen-Wittem brengen

De gemeente Gulpen-Wittem heeft een eigen raadsgriffie met als raadsgriffier dhr. R. Reichrath, dhr. Andrew van Horssen als plaatsvervangend raadsgriffier/raadsadviseur en als griffiemedewerkster mevr. J. Jongen.

Postadres

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. griffie
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Bezoekadres

Gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken