Bij de griffie kunt u terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met de griffie.

E-mail griffie@gulpen-wittem.nl

of bel 14 043

Wat doet de griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en adviseert individuele gemeenteraadsleden. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies.

Mocht u iets willen weten over raadsaangelegenheden of een afspraak willen maken met een van de raadsleden, dan kunt u daarvoor terecht bij de griffie op telefoonnummer 14 043 of via e-mail: griffie@gulpen-wittem.nl.

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Besluitvorming van de gemeenteraad voorbereiden
  • Organiseren van de vergaderingen
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Besluiten van de gemeenteraad bekendmaken
  • Inwoners dichterbij de politiek van Gulpen-Wittem brengen

De gemeente Gulpen-Wittem heeft een eigen raadsgriffie, met als raadsgriffier mevr. M.J. van der Walle, en als griffiemedewerkster mevr. J. Jongen.

Postadres

Gemeente Gulpen-Wittem
t.a.v. griffie
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Bezoekadres

Gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegerstraat 12
6271 DA Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken