De onafhankelijke Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Als inwoner kunt u ook een onderwerp voor onderzoek voorstellen.

Taak van de Rekenkamer

De Rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. Ze ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak en uit een extern lid en een plaatsvervangend lid. De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Gulpen-Wittem:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Elke gemeente in Nederland beschikt over een Rekenkamer of Rekenkamercommissie. 

Onderwerpen en zelf een voorstel doen

De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. De Rekenkamer kan het onderzoek ook uitbesteden aan een door de rekenkamer deskundig geachte persoon of organisatie. De Rekenkamer draagt echter altijd eindverantwoordelijkheid over het verrichte onderzoek.

Conclusies onderzoek

De conclusies uit het onderzoek van de Rekenkamer en de voorstellen voor verbeteringen presenteert de Rekenkamer aan de gemeenteraad. Daarna kan de gemeenteraad een besluit nemen over de aanbevelingen.

Onderzoeksplannen en jaarverslagen

In het onderzoeksplan staan de activiteiten en onderzoeksonderwerpen van de Rekenkamer voor dat jaar. Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamer een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Contact met de Rekenkamer

De griffie van de gemeenteraad verricht secretariële ondersteuning aan de Rekenkamer. Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de rekenkamer, stuur dan een e-mail naar griffie@gulpen-wittem.nl of bel naar: 043-8800769.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken