Als inwoner van Gulpen-Wittem kunt u in contact komen met de gemeenteraad. Dat kan op verschillende manieren:
 

  • Als toehoorder op de publieke tribune bij raadsconferenties, sprekerspleinen en raadsvergaderingen
  • Als inspreker bij het sprekersplein
  • Door het maken van een afspraak met een raadslid of een raadsfractie
  • Door het sturen van een brief aan de gemeenteraad

Vergadering bijwonen

De gemeenteraad kent verschillende soorten vergaderingen waarbij u als burger van harte welkom bent. U kunt een raadsvergadering, sprekersplein of raadsconferentie bijwonen. Dat kan vanaf de publieke tribune. Verreweg de meeste vergaderingen worden in het gemeentehuis in Gulpen gehouden. De data, agenda's en vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem (iBabs). In de week voorafgaand aan de vergaderingen worden de vergaderingen verder aangekondigd in de gemeentepagina van weekkrant Gulp- en Geuljournaal en op deze website bij Nieuws.

Spreekrecht burgers

In het sprekersplein kunt u als burger aan het begin van een agendapunt het woord voeren. Indien u deelt wilt nemen aan het sprekersplein dient u dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag voorafgaande aan het sprekersplein te melden bij de griffie. Na uw eigen inbreng hebben de raadsleden vervolgens gelegenheid om u vragen te stellen. Het inspreken in een sprekersplein is wel aan bepaalde regels gebonden. Deze regels zijn voor u samengevat: Regels voor insprekers.

Afspraak met raadslid of fractie

Als u wilt, kunt u zelf contact opnemen met een raadslid of fractie. Bekijk de contactgegevens van alle raadsleden. De griffie kan u hier ook bij helpen.

Brief sturen

Een brief die u aan de gemeenteraad schrijft, wordt altijd geplaatst bij het agendapunt 'ingekomen stukken' van de eerstvolgende raadsvergadering. Daardoor is de brief automatisch openbaar. Als u dat niet wilt, verzoeken wij u dit in de brief te vermelden.

Adres:

Gemeente Gulpen-Wittem
Postbus 56
6270 AB  Gulpen

U krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht over hoe uw brief in behandeling genomen wordt.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken