Wat doet de Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad stelt kaders vast over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Wat u moet weten

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Gulpen-Wittem vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (budgetrecht). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afgesproken beleid goed uitvoert

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar toegankelijk. Dit geldt ook voor het sprekersplein, raadsconferenties en auditcommissies.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken