Algemene Plaatselijke Verordening

In de APV staan de lokale regels die verband houden met openbare orde en veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk ‘last’ hebben van elkaar gelden er regels. Deze regels worden door de gemeenteraad vastgesteld en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beschreven.

In de APV staan de lokale regels die verband houden met openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan zoals de bestrijding van ongeregeldheden en het tegengaan van overlast, veiligheid op de weg en toezicht op evenementen en de horeca. Veel van de bevoegdheden uit de APV liggen bij de burgemeester. Bekende vergunningplichten uit de APV zijn de evenementen- en exploitatievergunning.

De Verordening fysieke leefomgeving (VFL) is een bundeling van de gemeentelijke verordeningen die verband houden met de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als bescherming van het milieu, geluidsnormen, het kappen van bomen, parkeren, de inzameling van afvalstoffen, kabels en leidingen in de grond en cultureel erfgoed. Veel van deze onderwerpen en vergunningplichten waren voorheen opgenomen in de APV.

Vragen of opmerkingen over de APV of de Verordening fysieke leefomgeving? Neem contact op met Juridische Zaken via tel. 14 043 of mail info@gulpen-wittem.nl.

Ga naar de APV op overheid.nl

Ga naar de VFL op overheid.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken