Algemene Plaatselijke Verordening

De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied. Om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk ‘last’ hebben van elkaar gelden er regels. Deze regels worden door de gemeenteraad vastgesteld en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beschreven.

In de APV staat voor welke zaken men een vergunning moet aanvragen. Bekende vergunningen binnen de APV zijn bijvoorbeeld de kapvergunning, evenementvergunning en exploitatievergunning.

Naast de juridische Algemene Plaatselijke Verordening is er ook een zogenaamde 'Klare Taal Algemene Plaatselijke Verordening'. Deze verordening heeft geen juridische status, maar is bedoeld als extra service voor onze inwoners. In de Klare Taal APV staat in eenvoudigere bewoordingen uitgelegd wat de bedoeling is van de regels in de APV.

Vragen of opmerkingen over de APV? Neem contact op met Juridische Zaken via tel. 14 043 of mail info@gulpen-wittem.nl

Ga naar de APV op overheid.nl

Lees de Klare Taal APV in helder taalgebruik

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken