Beleidsregels welstandsnota

Bekijk de gehele welstandsnota online

Klimaat en energie

Klimaat en energievisie Gulpen-Wittem

Prestatieafspraken 2024 tot en met 2027 tussen de gemeente Gulpen-Wittem, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen

In Gulpen-Wittem zijn vier woningcorporaties actief: Wonen Wittem, Krijtland Wonen, Woonpunt en Maasvallei. Allen met hun eigen huurdersbelangenverening. In samenwerking met deze partijen heeft de gemeente nieuwe prestatieafspraken vastgelegd voor de periode 2024 tot en met 2027.

Er zijn over verschillende thema’s afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over beschikbaarheid en betaalbaarheid van woonruimte, wonen en zorg, leefbaarheid en veiligheid en duurzaamheid. Op meerdere momenten per jaar vindt overleg plaats om doelen te halen en resultaten te evalueren. Onze gezamenlijke opdracht is: “Gulpen-Wittem een leefbaar en duurzaam thuis voor iedereen”.

Wilt u de prestatieafspraken inzien? Dit kan op aanvraag het algemene telefoonnummer 14 043. Een kopie van de prestatieafspraken kunt u aanvragen via het e-mailadres: info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken