Beleidsregels welstandsnota

Bekijk de gehele welstandsnota online

Klimaat en energie

Klimaat en energievisie Gulpen-Wittem

Prestatieafspraken 2020-2023 tussen de gemeente Gulpen-Wittem, de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen

In Gulpen-Wittem is een aantal woningcorporaties actief: Wonen Wittem, Krijtland Wonen, Woonpunt en Maasvallei.
In samenwerking met deze partijen heeft de gemeente in december 2019 nieuwe prestatieafspraken vastgelegd voor de komende vier jaar. Er zijn op verschillende thema’s afspraken gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van wonen en zorg, leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Doel is het prettig wonen en leven in Gulpen-Wittem richting de toekomst te borgen én te bevorderen.

Wilt u de prestatieafspraken inzien? Het stuk wordt tot 1 maart 2020 ter inzage gelegd aan de balie bij de gemeente en kan daarna ingezien worden op aanvraag via het algemene telefoonnummer 14 043. Een kopie van de prestatieafspraken kunt u aanvragen via info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken