Gemeentelijke informatie aanvragen - Woo verzoek

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, via social media, in de krant, enzovoort. Wilt u meer of specifieke informatie? Dien dan een Woo-verzoek om informatie in bij de gemeente. Iedereen kan om informatie vragen bij de gemeente en alle bestuurlijke informatie is in principe openbaar. Wel zijn er uitzonderingen. 

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de eerdere Wob. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. 

Hoe blijft u gemakkelijk op de hoogte van gemeentelijke informatie?

 • Via de website Overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook per e-mail ontvangen
 • Wilt u de mededelingen van gemeente, waterschap en provincie tegelijkertijd doorzoeken? Gebruik de zoekdienst van de overheid waar ook de gemeente Gulpen-Wittem op aangesloten is
 • De app OmgevingsAlert Gulpen-Wittem toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving. Gulpen-Wittem biedt deze handige gratis app aan in de App Store, de Google Play Store, Windows Store of Website (Chrome, Safari, Edge, Firefox).
 • Via de website Ruimtelijkeplannen.nl kunt u de nieuwe of gewijzigde bestemmingsplannen in de gemeente inzien. U kunt deze ook per email ontvangen
 • Abonneer u op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief 'Nieuws uit mijn gemeente'. Meld u hier aan voor deze nieuwsbrief.
 • Volg ons op facebook, X en instagram.

Waar moet u op letten bij een Woo informatieverzoek?

Door de Wet open overheid (Woo) kunt u informatie aanvragen bij de gemeente. Daarvoor dient u een Woo-verzoek in. Meestal is deze informatie openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het om persoonlijke of vertrouwelijke gegevens gaat van personen of organisaties. Of als het om financiële gegevens gaat. Als u een Woo-verzoek indient waar een andere partij (derde-belanghebbende) bij betrokken is, wordt deze partij op de hoogte gebracht van uw verzoek. U blijft hierdoor dus als verzoeker niet anoniem voor anderen.

Let er op dat u een compleet verzoek stuurt. Geef door:
 

 • Dat uw brief, mail of afspraak over een Woo-verzoek gaat.
 • Over welk bestuurlijk onderwerp het gaat. Zoals een besluit van het college of de gemeenteraad over een bepaald onderwerp.
 • Om welke documenten het gaat. Zoals rapporten of e-mails.
 • Over welke periode het gaat.
 • Of u de documenten digitaal of per post wilt krijgen.
 • Wat uw contactgegevens zijn.

Heeft u vragen over het maken of opsturen van uw Woo-verzoek? Stuur dan een e-mail naar contactpersoonwoo@gulpen-wittem.nl.

Een informatieverzoek indienen via de Woo-contactpersoon

Iedere gemeente kent een Woo-contactpersoon bij wie u informatie op kunt vragen. De contactpersoon kan ook helpen met het goed formuleren van het Woo-verzoek, zodat de gemeente snel de juiste gevraagde informatie kan toesturen.

Stuur uw informatieaanvraag naar contactpersoonwoo@gulpen-wittem.nl of bel 14 043.

Een verzoek kan ook nog steeds per post ingediend worden. Stuur uw brief naar:

Gemeente Gulpen-Wittem
Het college van burgemeester en wethouders
Betreft: Woo-verzoek
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken