Zingen met Maria

  • uur
  • Klooster Wittem

Maria, de moeder van Jezus en van ons allen, is de meest bezongen vrouw in de geschiedenis. Talloze versies van het ‘Ave Maria’, ‘Sterre der Zee’, ‘Magnificat’ en andere Marialiederen zijn er in de voorbije eeuwen geschreven en gezongen. Aan het einde van de Mariamaand mei, zingen we samen bekende Marialiederen. De liederen worden af en toe onderbroken met een gedicht, gebed of luisterlied over Maria.
U bent hartelijk welkom, of u nu goed of slecht kunt zingen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken