Spreekuur over arbeidsbeperking en uitkering in bibliotheek Gulpen-Wittem

  • uur
  • Bibliotheek Gulpen-Wittem

Tijdens dit spreekuur denken ervaren spreekuurhouders met u mee en geven uitleg als u vragen heeft m.b.t.:
• WAO of (toekomstige) WIA- uitkering;
• rechten en plichten in de “wachttijd”-periode van 2 jaar bij langdurig ziek-zijn.
• Wajong-uitkering en werk; participatiewet
• WW-uitkering en ziek zijn tijdens de WW
• Andere kwesties met tot uw UWV-uitkering of het aanvragen daarvan.
We vragen u om vooraf (uiterlijk op maandagochtend) een afspraak te maken via tel. 043-4072579.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken