Spreekuur over arbeidsbeperking en uitkering in Bibliotheek Gulpen-Wittem 22 juli

  • uur
  • Bibliotheek Gulpen-Wittem

Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw uitkering of uw rechten en plichten als u langdurig ziek bent? Dan kunt u tijdens dit spreekuur terecht bij ervaren spreekuurhouders. Zij denken met u mee en geven uitleg als u vragen heeft over:

  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • uw rechten en plichten in de wachttijdperiode van 2 jaar bij langdurig ziek zijn;
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en Participatiewet;
  • Werkloosheidsuitkering (WW) en ziek zijn tijdens de WW;
  • andere kwesties over uw UWV-uitkering of het aanvragen daarvan.

Wilt u vooraf (uiterlijk op maandagochtend) een afspraak maken via telefoonnummer 043 407 25 79?

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken