Nabestaanden gezocht

Voor ieder graf (of iedere urn) wil de gemeente graag een contactpersoon hebben

Voor ieder graf (of iedere urn) wil de gemeente graag een contactpersoon hebben; een nabestaande die we kunnen benaderen over het beheer ervan. Overlijdt een contactpersoon, dan gaat de begraafplaats op zoek naar nabestaanden die die rol op zich willen nemen. Bijvoorbeeld door een bordje bij het graf te plaatsen met het verzoek om contact op te nemen.

Contact opnemen: bel 14 043 of e-mail: info@gulpen-wittem.nl

Wat u moet weten

  • Als een rechthebbende van een particulier graf overlijdt, moet een nabestaande binnen een half jaar de grafrechten overnemen. Daarna vervallen de rechten aan de gemeente en wordt het graf geruimd
  • De stoffelijke resten worden na ruiming herbegraven in een ongemarkeerd verzamelgraf op de begraafplaats
  • Nabestaanden kunnen kiezen voor herbegraven, laten cremeren van de stoffelijke resten of vermelding op de gedenkzuil. Als er een gedenksteen op het graf lag, kunt u die na de ruiming ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 043 of mail info@gulpen-wittem.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken