Vergunning grafbedekking

Vergunning voor grafbedekking of urnengraf

Wilt u grafbedekking op een graf of urnengraf aanbrengen? Zoals een gedenkteken of -steen, beplanting of een los voorwerp? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze voor u aan. Maar u kunt dit ook zelf doen.

Bel met het Klantcontactcentrum tel. 14 043 of e-mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Wat u moet weten

  • Beplanting van een graf mag niet hoger worden dan 50 cm en niet buiten de grenzen van het graf komen
  • Plaatst u iets op het graf zonder dat u een vergunning heeft, dan kan de beheerder van de begraafplaats dit verwijderen
  • Bij een algemeen graf mag u alleen tijdelijke beplanting plaatsen, lager dan 20 cm. Een keer per jaar wordt de beplanting bij het schoffelen verwijderd. De beplanting mag geen overlast veroorzaken voor de naastliggende graven
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking
  • Het volledige overzicht van voorwaarden kunt u opvragen bij de begraafplaatsbeheerder of het Klantcontactcentrum via telefoon 14 043 of mail info@gulpen-wittem.nl
  • Bekijk de folder van de Algemene Begraafplaats Gulpen voor meer informatie

Folder Algemene Begraafplaats Gulpen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken