Vragen over de WOZ-waarde of over gemeentelijke belastingen?

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of over de afvalstoffenheffing, rioolheffing of onroerendezaakbelastingen? Dan kunt u hierover informatie vinden op de website van de BsGW.
Voor een eventueel bezwaar heeft u 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet). Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de BsGW.

Meer informatie en regelen via de BsGW

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken