Vragen over de WOZ-waarde of over gemeentelijke belastingen?

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of over de afvalstoffenheffing, rioolheffing of onroerendezaakbelastingen? Dan kunt u hierover informatie vinden op de website van de BsGW, waar de gemeente mee samenwerkt. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen, en voor uitvoering van de wet WOZ.

Meer informatie en regelen via de BsGW

Voor een eventueel bezwaar heeft u 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet). Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de BsGW.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken