Burgerparticipatie en zelfsturing

Zelfsturing

Sinds 2011 is de gemeente Gulpen-Wittem bezig met zelfsturing. In 2017 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel zelfsturing vastgesteld. Sindsdien is zelfsturing binnen de gemeente Gulpen-Wittem in een stroomversnelling gekomen en zijn er door inwoners mooie initiatieven verwezenlijkt.Eind 2019 heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem besloten om het proces van Zelfsturing te evalueren en een verbeteragenda op te stellen. Met een aantal verbeteringen kan zelfsturing naar een volgende fase. Van de opbouwfase naar de door-ontwikkel fase. Zo was er onduidelijkheid over de begrippen en werden deze door elkaar gehaald. Met de verbeteragenda zijn deze helder gedefinieerd. De coronacrisis heeft helaas tot vertraging geleid maar in juli 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de verbeteragenda.

Burgerparticipatie

Burgers willen invloed hebben op en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun fysieke en sociale leefomgeving. Als gemeente bieden we ruimte aan die inbreng en aan initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente Gulpen-Wittem nodigt de inwoners, ondernemers en instellingen nadrukkelijk uit om vooral met de gemeente mee te denken en doen. Ze stimuleert ambtenaren om informatie van buiten de organisatie mee naar binnen te nemen. Vanuit die grondhouding heeft gemeente Gulpen- Wittem zich de afgelopen jaren op talloze wijzen ingespannen om participatie vorm te geven. Met succes, maar ook met pijnpunten die al lerende zichtbaar werden.

Wat is het verschil tussen zelfsturing en burgerparticipatie?

Zelfsturing en burgerparticipatie zijn niet hetzelfde. Hieronder leest u wat beide onderwerpen inhouden en waarin ze van elkaar verschillen.

Zelfsturing

Bij zelfsturing nemen bewoners een initiatief, waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming. De overheid draagt daar geen verantwoordelijkheid voor. Maar soms heeft de overheid, in dit geval gemeente Gulpen-Wittem, wel een rol. In het geval van de zelfsturing in Gulpen-Wittem is dat een stimulerende en faciliterende rol. Met ondersteuning en financiële middelen.

Voorbeeld
Een Hoeskamer project: het eigenaarschap ligt bij de initiatiefnemers en de gemeente Gulpen- Wittem stimuleert en ondersteunt dit door een subsidie te verlenen.

Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie is het precies omgekeerd. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor het beleid, project of plan. En daarbij betrekt de gemeente met burgerparticipatie bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid, projecten of plannen. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk.

Voorbeeld
De gemeente knapt een straat op en vraagt omwonenden naar hun aandachtspunten.

Doe mee!

Alle participatietrajecten van de gemeente zijn te volgen via www.doemee.gulpen-wittem.nl. Hier vindt u actuele informatie over lopende projecten. U kunt ook terugkijken naar trajecten die we hebben afgerond. Het platform biedt volledige openheid en transparantie over hoe de participatie rondom een project verloopt.

En niet onbelangrijk: het toont uiteindelijk ook hoe de gemeente tot een besluit is gekomen.

Visie

De gemeente Gulpen-Wittem vindt zelfsturing belangrijk. Vanwege de duurzame versterking van de leefbaarheid in onze kernen. Dat is een verantwoordelijkheid die de gemeente Gulpen-Wittem graag deelt met bewoners. Omdat leefbaarheid zeer beïnvloed wordt door de sociale cohesie. Zelfsturing is een middel waarmee bewoners zelf de sociale cohesie kunnen vergroten. Zelfsturing is dus geen project dat op een gegeven moment klaar is. Zelfsturing is een manier van werken.

Binnen zelfsturing kunnen inwoners zelf sociale initiatieven ontwikkelen en daarmee de betrokkenheid van inwoners onderling en met de leefgemeenschap zelf laten behouden en versterken. De gemeente Gulpen-Wittem ondersteunt en faciliteert dit graag.

Kernoverleggen en bewonersnetwerken

Het doel van kernoverleggen en/of bewonersnetwerken is om de betrokkenheid van inwoners richting elkaar en hun leefgemeenschap te behouden en versterken. Zij hebben als taak, rol en verantwoordelijkheid om initiatieven te initiëren, te ondersteunen, te bundelen en af te stemmen. Zij spreken níet namens de kern of namens één of meerdere groepen inwoners. Een kernoverleg en/of bewonersnetwerk ‘geeft water en voedt de burgerinitiatieven’ in de eigen kern. Let op: het kan best zijn dat er tijdelijk of door omstandigheden in een kern geen kernoverleg of bewonersnetwerk is.

Contactgegevens kernoverleggen en bewonersnetwerken in Gulpen-Wittem:

Mechelen

Stichting Dorpsbinding Mechelen

Epen

Initiatiefgroep Zelfsturing Epen

Partij-Wittem

Kernoverleg Partij-Wittem

Nijswiller

Bewonersnetwerk Nijswiller

Reijmerstok

Kernoverleg Reijmerstok

Wahlwiller

Stichting Zelfsturend Wahlwiller

Slenaken

Kernoverleg Slenaken

Ingber - De Hut

Gulpen

Wijlre

Verbeteragenda Zelfsturing

Bent u benieuwd naar de verbeteragenda Zelfsturing? Via deze link kunt u de verbeteragenda bekijken.

Burgerparticipatiebeleid 

Bent u benieuwd naar het burgerparticipatiebeleid? Via deze link kunt u het burgerparticipatiebeleid bekijken. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over zelfsturing of de verbeteragenda Zelfsturing contact op met Kenneth Leunissen, communicatie- en participatieadviseur via telefoon: 043 88 00 740 of e-mail: kenneth.leunissen@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken