Burgerparticipatie en zelfsturing

Sinds 2011 is Gulpen-Wittem aan de slag met 'burgerparticipatie’ oftewel: 'zelfsturing'. Want de kracht van Gulpen-Wittem ligt onder andere bij de inwoners zelf, de verenigingen, stichtingen en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een goed leefbare omgeving. Deze groepen mensen zijn vaak sociaal actief en hechten waarde aan een eigen identiteit.

Zelfsturing is een manier om samen met inwoners de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen te verhogen. Dat doen we door inwoners die zich willen inzetten voor de gemeenschappen in de dorpskernen van Gulpen-Wittem te ondersteunen.

Visie

Om voor jong en oud een fijne leefomgeving te creëren en behouden zullen gemeente, inwoners en maatschappelijk betrokken partijen de handen ineen moeten slaan. Inwoners moeten in staat worden gesteld om vanuit hun aanwezige capaciteit en potenties het voortouw te nemen. Het is aan de gemeente en andere betrokken partijen om inwoners hiervoor het vertrouwen, de ruimte en zo nodig de handvatten aan te reiken om deze taak optimaal te kunnen vervullen.

Wat bereiken we hiermee?

  • Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving
  • Het creëren en behouden van vitale voorzieningen per dorpskern
  • Het bevorderen van de sociale samenhang met als uitgangspunt dat inwoners zelf weten welke knelpunten er spelen in de omgeving en deze, samen met de gemeente, oplost.

De bedoeling van ‘zelfsturing’ is dat de overheid een stapje terug doet om ruimte te maken voor eigen initiatieven van inwoners. Partijen die samenwerken om bepaalde doelen te bereiken hebben elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid waarvan zij zich bewust moeten zijn. Het zelf-organiserend vermogen en de wil om eigenhandig ideeën te ontwikkelen en uit te voeren staan hierbij centraal.

Kernoverleggen

Eys

Stichting Kernoverleg Eys

Mechelen

Stichting Dorpsbinding Mechelen

Epen

Initiatiefgroep Zelfsturing Epen

Partij-Wittem

Kernoverleg Partij-Wittem

Nijswiller

Kernoverleg Nijswiller

Reijmerstok

Kernoverleg Reijmerstok

Wahlwiller

Stichting Zelfsturend Wahlwiller

  • Contactpersoon: Patrick Krekels (voorzitter) Ton strik (secretaris)
  • E-mailadres: voorzitter@zelfsturendwahlwiller.nl of secretaris@zelfsturendwahlwiller.nl
  • Telefoon: 06 53 91 89 95 (voorzitter)

Slenaken

Kernoverleg Slenaken

Ingber - De Hut

Gulpen

Wijlre

Subsidiemogelijkheden

De gemeenteraad heeft gelden beschikbaar gesteld voor projecten vanuit burgerinitiatieven die vanuit zelfsturing ontstaan maar ook burgerinitiatieven die niet vanuit zelfsturing ontstaan. De burgerinitiatieven bepalen zelf waarvoor ze de gelden willen inzetten met dien verstande dat de aanvraag wel aan de criteria van de subsidieverordening moet voldoen. In december 2017 heeft de gemeenteraad de ‘Algemene Subsidie Verordening’ (ASV) Gulpen-Wittem 2018 vastgesteld. Op basis hiervan wordt een subsidie toegekend of afgewezen.

Bekijk de gehele subsidieverordening (artikel 3.17 is het artikel dat hoort bij Zelfsturing), en het aanvraagformulier subsidie zelfsturing 2018. (DOCX, 81.7 kB)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Kenneth Leunissen, intern coördinator Leefbaarheid via telefoon: 043 88 00 740 of e-mail: kenneth.leunissen@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken