Wilt u ambassadeur worden?  

Gulpen-Wittem is een Cittaslowgemeente sinds 2018. Dat houdt in dat onze gemeente op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoort. Veel ondernemers, verenigingen, stichtingen, organisaties en inwoners passen de Cittaslowfilosofie 'als van nature' toe. Een aantal van hen maakt onderdeel uit van het Cittaslownetwerk in Gulpen-Wittem. Dat zijn onze Cittaslowambassadeurs. We doen er samen alles aan om het Cittaslowgedachtengoed verder te verspreiden. Het netwerk bruist en wordt steeds groter! Wilt u met uw onderneming, organisatie, vereniging of stichting óók ambassadeur worden van Cittaslow in Gulpen-Wittem? Dat kan!

Ambassadeur worden? Meld u aan vóór 1 september

Om ambassadeur te worden kunt u zich melden bij de gemeente. Tevens kunnen inwoners, ondernemers, organisaties, bestaande Cittaslowambassadeurs, college- en raadsleden en de Cittaslowcoördinator, mogelijke Cittaslow ambassadeurs aandragen. Stuur een email naar cittaslow@gulpen-wittem.nl. U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd. Retourneer deze aanvraag vóór 1 september. De aanvraag wordt vervolgens getoetst aan de hand van de landelijke criteria en voorgelegd aan de commissie. Deze commissie komt jaarlijks bijeen in september/oktober. Als de uitslag bekend is, ontvangt u van ons bericht. De nieuwe ambassadeurs worden jaarlijks bekend gemaakt tijdens de Hubertusmarkt in Gulpen in de maand november.

Waarom ambassadeur worden?

We zijn trots op het feit dat Gulpen-Wittem bij het Cittaslownetwerk hoort. Samen houden we de fijne leef kwaliteit in onze gemeente op pijl, voor onze inwoners, onze bezoekers en voor elkaar. Als ambassadeur zet u samen met medeambassadeurs Gulpen-Wittem op een positieve manier op de kaart. Lokaal, regionaal maar ook internationaal. Cittaslowambassadeurs ontvangen bij toelating tot het netwerk:

  • het predicaat ‘Ambassadeur Cittaslow Gulpen-Wittem’
  • een gegrafeerde plaquette met het Cittaslow beeldmerk voor aan de gevel
  • een digitaal beeldmerk ten behoeve van uw eigen communicatie-uitingen, waaronder bijvoorbeeld uw digitale handtekening, (menu)kaarten, reclame-uitingen, etc.

De gemeente licht via haar gemeentelijke kanalen de (nieuwe) ambassadeurs waarin de gemeente. Bij gelegenheid maken we graag gebruik van de kennis en kunde, producten, locaties of andere zaken waarin het lokale Cittaslownetwerk kan voorzien. Op deze manier dragen we gezamenlijk een steentje bij aan het vergroten van de bewustwording over Cittaslow.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken