Aangifte overlijden

Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. U belt voor een afspraak met het Klantcontactcentrum.

Bel het Klantcontactcentrum 14 043

Meenemen

  • (Kopie van) identiteitsbewijs van u en van de overledene (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Verklaring van overlijden en B-envelop (doodsoorzaakverklaring). Deze krijgt u van de arts die de dood heeft vastgesteld
  • Trouwboekje van de overledene om het overlijden in bij te schrijven (eventueel)

Kosten

Geen

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken