Overlijden aangifte

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Alleen de uitvaartverzorger kan de aangifte digitaal doorgeven. Een nabestaande kan dit persoonlijk bij de gemeente doen.

Geef de overlijdensaangifte online door met eHerkenning

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente online of op afspraak. Meestal moet dit binnen zes werkdagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente. 

Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. U belt voor een afspraak met het Klantcontactcentrum. Bel het Klantcontactcentrum 14 043.

Op Rijksoverheid.nl/overlijden staat een handig overzicht van regelzaken voor nabestaanden, afgestemd op de persoonlijke situatie.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)

Aanvullende informatie

Uitstel van begraven of crematie. Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Overlijden in het buitenland

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de alarmcentrale van de reisverzekeraar van de overledene, Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kosten

Aan de aangifte van een overlijden zijn geen kosten verbonden.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken