Registratie levenloos geboren kind

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen worden opgenomen in de BRP

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje geboren werd, maakt niet uit. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30 jaar geleden zijn. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden.

Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak met de gemeente via tel. 14 043.

Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf

Ouders kunnen een verzoek doen om hun levenloos geboren kind in de BRP te registreren. Dit is niet verplicht. Het kan alleen als zij op het moment van de geboorte in Nederland wonen en staan ingeschreven in de BRP. Ouders doen het verzoek bij de gemeente van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor zichzelf en niet namens een partner.

Informatie van de Rijksoverheid.

Bel 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken