Inwonerspanel 'Gulpen-Wittem Spreekt'

De gemeente Gulpen-Wittem heeft een inwonerspanel genaamd ‘Gulpen-Wittem Spreekt’. Inwoners vanaf 16 jaar kunnen (gratis) lid worden. Panelleden ontvangen drie tot vier keer per jaar een vragenlijst zodat zij kunnen meedenken over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld afvalinzameling, dienstverlening, toerisme, zorgthema’s of veiligheid. Wilt u meer weten en/of (gratis) lid worden van het panel, ga dan naar:

www.gulpenwittemspreekt.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken