Aansprakelijkstelling

Heeft u schade geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt aantonen/bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld en dat de schade daarvan een direct gevolg is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het Schadeformulier aansprakelijkstelling.

Schadeformulier aansprakelijkstelling

Wat u moet weten

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij schade door:

 • nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
 • onrechtmatig handelen door een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
 • werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente

Hoe het werkt

In het Schadeformulier aansprakelijkstelling vult u informatie in over het voorval. U heeft onder andere nodig:

 • uw telefoonnummer en Email-adres
 • uw IBAN-nummer
 • de datum, tijdstip en locatie van het voorval
 • een uitgebreide beschrijving van wat er is gebeurd
 • bewijsmateriaal zoals foto's van de schade, de locatie of situatie ter plaatse
 • een factuur of nota's waaruit de hoogte het schadebedrag blijkt
 • eventueel één of meerdere getuigenverklaringen
 • eventueel een proces-verbaal door de politie

U stuurt een scan van het formulier naar de gemeente via e-mail naar info@gulpen-wittem.nl of u stuurt het papieren formulier ingevuld naar: 

Gemeente Gulpen-Wittem
Betreft: schadeformulier aansprakelijkstelling
Postbus 56
6270 AB Gulpen 

Na ontvangst van het formulier stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging. De gemeente zal met betrekking tot uw aansprakelijkstelling een onderzoek instellen. Het kan zijn dat de gemeente of diens verzekeraar na het indienen van uw aansprakelijkstelling nog verdere vragen heeft. Er zal dan contact met u opgenomen worden.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken