Ingebrekestelling

Door de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ wordt uw positie versterkt als de gemeente niet op tijd een beslissing over uw aanvraag neemt. Soms staat er in de wet binnen welke termijn de gemeente moet beslissen, in alle andere gevallen geldt een redelijke termijn. Wat moet u doen als de termijn verstreken is en er nog geen beslissing is genomen over uw aanvraag? Dan kunt u een brief sturen waarin u vraagt om een beslissing (ingebrekestelling).

Formulier ingebrekestelling

Wetgeving bij het niet tijdig beslissen op een aanvraag door de overheid

Stel u wilt uw huis gaan verbouwen of u overweegt een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen in te dienen. Misschien bent u wel van plan een evenement te organiseren. In al deze gevallen moet u een schriftelijke aanvraag bij uw gemeente indienen en wachten tot er een beslissing wordt genomen. U wilt dan natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent.

Daarom is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ ingevoerd. Deze wet geldt voor aanvragen die vanaf 1 oktober 2009 zijn ingediend.

Wat betekent deze wet voor u?

Door deze wetgeving wordt uw positie versterkt op het moment dat de gemeente niet op tijd een beslissing over uw aanvraag neemt. Soms staat er in de wet binnen welke termijn de gemeente moet beslissen, in alle andere gevallen geldt een redelijke termijn (8 weken).

Wat moet u doen als de termijn verstreken is en de gemeente nog geen beslissing heeft genomen over uw aanvraag?

Dan kunt u de gemeente een brief sturen waarin u vraagt om alsnog een beslissing te nemen (dit wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd). De gemeente heeft dan nog 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Als dit niet gebeurt, heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de termijn overschreden wordt. De dwangsom kan oplopen tot maximaal € 1.260,= (42 dagen). U kunt tegelijkertijd in beroep gaan bij de rechtbank om alsnog een inhoudelijke beslissing af te dwingen. U hoeft dus niet zoals voorheen eerst een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt, is de gemeente alsnog verplicht binnen 2 weken te beslissen op uw aanvraag.

Het is wel zo dat de gemeente de beslistermijn kan verlengen. Dit kan als er bijvoorbeeld gewacht moet worden op informatie van u. De gemeente moet u informeren over de verlenging van de beslistermijn. Dit wordt ook wel opschorting genoemd.

Als u van mening bent dat de gemeente Gulpen–Wittem niet tijdig over uw aanvraag heeft beslist, dan kunt u een ingebrekestelling naar ons toe sturen.

Vragen hierover? Mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken