Jaaroverzichten klachten

Elke medewerker van de gemeente doet zijn of haar uiterste beste om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. De contacten tussen de gemeente en haar inwoners lopen vaak goed, maar helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat een inwoner niet tevreden is over onze dienstverlening, doordat bijvoorbeeld het gesprek met een medewerker of bestuurder niet prettig verliep. Of omdat men geen of pas heel laat antwoord kreeg op een brief of email.

De gemeente zorgt voor de registratie van de ingediende klachten.

Klachtenregeling

De gemeente Gulpen-Wittem heeft vanaf 22 december 2022 een nieuwe klachtenregeling. Deze regeling bevat meer informatie over de behandeling van klachten. De klachtenregeling is te vinden via officiële bekendmakingen.nl ‘Klachtenregeling Gulpen-Wittem 2022’.

Cijfers

2023

  • In 2023 heeft de gemeente in totaal 12 klachten ontvangen. In 2022 waren er ook 12 klachten;
  • Alle klachten zijn via de informele weg behandeld. Dat betekent dat in het meestal mogelijk is om de klacht snel en eenvoudig op te lossen door het voeren van een (telefonisch) gesprek;
  • Gemiddeld wordt een klacht in onze gemeente binnen 2 weken afgehandeld.

2022

  • In 2022 heeft de gemeente in totaal 12 klachten ontvangen. In 2021 waren dit 14 klachten;
  • Van de in totaal 12 klachten zijn er 11 informeel afgehandeld. Dat betekent dat het meestal mogelijk is om de klacht snel en eenvoudig op te lossen door het voeren van een (telefonisch)gesprek;
  • Alle 11 klachten die informeel zijn behandeld, zijn afgehandeld binnen de wettelijk termijn van 6 weken. Gemiddeld wordt een klacht in onze gemeente binnen 3 weken afgehandeld;
  • 5 van de 12 klachten gingen over de (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente

Overzichten klachten

Overzicht klachten 2023:
Nr. Datum klacht Klacht Klager uit kern Datum afgehandeld Afhandelwijze
1 23-01-23 Klacht over de afhandeltermijn van een subsidieaanvraag. Mechelen 31-01-23 Klager heeft schriftelijke reactie en excuses ontvangen.
2 06-02-23 Klacht over het uitblijven van een reactie op e-mails. Eys 22-02-23 Klager is telefonisch en per e-mail geïnformeerd. Zaken zijn toegelicht en er is een gesprek met een bestuurder geïnitieerd.
3 08-02-23 Klacht over het niet reageren op een melding (handhaving). Eys 02-05-23 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met leidinggevende. Zaken zijn inhoudelijk toegelicht en waar nodig opgepakt.
4 15-03-23 Klacht over de organisatie rondom het stemmen tijdens de landelijke verkiezingen. Gulpen 21-03-23 Telefonisch contact opgenomen door coördinator verkiezingen. Daarmee is klacht afgehandeld.
5 11-07-23 Klacht over onheuse bejegening tijdens een telefoongesprek (Wmo). Ingber 17-7-2023 Leidinggevende heeft telefonisch contact opgenomen met klager. Door middel van gesprek is de klacht afgehandeld.
6 12-07-23 Klacht over rijgedrag auto buitendienst. Wittem 24-07-23 Door middel van telefonisch contact is de klacht afgehandeld. Het gesprek is tevens per e-mail bevestigd.
7 16-08-23 Klacht over tweet. Meerssen 23-8-2023 Leidinggevende heeft contact opgenomen met klager.
8 16-08-23 Klacht tegen sociaal team. Gulpen 07-9-2023 Schriftelijke toelichting over wat de gemeente wel en niet kan betekenen voor haar burgers.
9 03-10-23 Klacht over niet nagekomen afspraken (team omgeving/ financiën). Nijswiller 05-10-2023 Mondeling contact gehad en excuses aangeboden hetgeen ook vervolgens nog schriftelijk is bevestigd.
10 12-10-23 Klacht over dienstverlening KCC. Mechelen 17-10-2023 Teamleider heeft telefonisch contact opgenomen met klager. Door middel van gesprek is klacht afgehandeld.
11 08-11-23 Klacht over gedraging Boa Wahlwiller 09-11-2023 Er is telefonisch contact opgenomen met klager. Door middel van gesprek is de klacht afgehandeld.
12 19-12-23 Klacht over dienstverlening afhandeling melding openbare ruimte. Gulpen 21-12-23

Schriftelijke toelichting gegeven en excuses aangeboden.

Overzicht klachten 2022:
Nr. Datum klacht Klacht Klager uit kern Datum afgehandeld Afhandelwijze
1 31-01-2022 Klacht over telefonische bereikbaarheid van gemeente. Gulpen 08-02-2022 Klager heeft schriftelijk uitleg gekregen, over hoe het 14+netnummer werkt, zodat deze de gemeente in het vervolg beter kan bereiken.
2 06-04-2022 Klacht over gedraging van de ambtenaar en de manier van handhaven. Wijlre 16-06-2022 Formele klachtenprocedure gevolgd. Is een gesprek geweest en schriftelijke afdoening.
Inhoudelijke afspraken gemaakt en daarnaast mondeling excuses aangeboden door ambtenaar.
3 07-04-2022 Klacht over gedraging medewerkers groenvoorziening. Reijmerstok 20-04-2022 Voorman buitendienst is op locatie geweest en klacht is mondeling besproken naar tevredenheid met klager.
4 05-05-2022 Klacht over het niet leveren van beloofde documenten. Gulpen 16-05-2022 Mondeling afgesproken om alsnog de stukken toe te sturen.
5 29-06-2022 Klacht of feit dat ambtenaar te vroeg in de ochtend naar de burger had gebeld. Eys 30-06-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
6 15-08-2022 klacht over het niet reageren van de gemeente op diverse meldingen. Nijswiller 14-09-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
7 29-08-2022 Klacht over gedragingen van de boa's. Vijlen 08-09-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
8 21-09-2022 Klacht over de bereikbaarheid van de gemeente i.v.m. groenvoorziening. Nijswiller 11-10-2022 Voorman buitendienst heeft met klager contact opgenomen.
9 22-09-2022 Klacht over het niet-naleven van de beloofde termijn en geen reactie van de gemeente. Gulpen 05-10-2022 Door middel van een telefonisch gesprek de klacht afgehandeld.
10 28-09-2022 Klacht over de bereikbaarheid van de gemeente, omdat de burger niet werd teruggebeld. Mechelen 24-10-2022 In gesprek gegaan met de klager, aanvullende afspraken gemaakt en samen een oplossing gevonden.
11 07-10-2022 Klacht over het uitblijven van een reactie. Mechelen 24-10-2022 Er zijn afspraken met buurtbewoners gemaakt.
12 24-10-2022 Klacht over de gedragingen van de boa’s n.a.v. uitgevoerde controle/ betreden pand. Gulpen November 2022 Mondeling aan klager uitgelegd wat de aanleiding van de controle was.

Klachten zijn signalen en kansen om onze dienstverlening te verbeteren. Dit heeft o.a. geleid tot:

  • aanpassing van de website;
  • gesprekken met leidinggevende en medewerkers;
  • maken van een klachtfolder; om burgers op een eenvoudige manier op weg te helpen als ze een klacht hebben.

Klachten die door andere organisaties in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd zijn hierin niet meegenomen. Sommige hebben een eigen klachtenregeling. Denk hierbij aan klachten die worden geuit binnen het Sociaal Domein. Deze hebben veelal een eigen klachtenregeling al dan niet via een centrumregeling. Meldingen over de openbare ruimte vallen ook niet onder het klachtrecht.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken