Meldpunt goed verhuurderschap

Een gemeentelijk meldpunt voor problemen met verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

De regels voor verhuurders

Op grond van de Wet goed Verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor:

 • Een heldere en transparante selectieprocedure.
 • Objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte.
 • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
 • Altijd voorkomen van intimidatie van de huurder. Zowel bij het selectieproces als tijdens het huren van een woning.
 • De huurovereenkomst is schriftelijk vastgelegd. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van voor die datum is de verhuurder verplicht de huurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te sturen.
 • Als er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder die apart schriftelijk geven. De verhuurder moet ook schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning, en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
 • De servicekosten worden bij het aangaan van de huurovereenkomst uitgelegd. Daarna worden de servicekosten jaarlijks gespecificeerd en met de huurder gedeeld.
 • De verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • De borg is maximaal 2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De borg moet 14 dagen na beĆ«indiging van de huurovereenkomst terug worden gegeven.

Meer informatie kunt u lezen op een website van de Rijksoverheid.

Problemen die u bij de gemeente kunt melden

De gemeente heeft een Meldpunt goed verhuurderschap opgericht. Bij dit meldpunt kunt u terecht voor de volgende onderwerpen:

 • U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.
 • U wordt geĆÆntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder wil de huurovereenkomst niet schriftelijk vastleggen
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurder.
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug.
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten. U kunt als huurder het betaalde bedrag terugvorderen. De gemeente kan de verhuurder een boete opleggen.
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 • De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als u denkt dat de servicekosten te hoog zijn kunt u dit melden en kan de gemeente voor u nakijken of de kosten redelijk zijn.

Doe een melding

Als verhuurders zich niet aan de regels houden, kunt u een melding bij ons doen zodat bekeken en beoordeelt kan worden of, en welke, handhavingsacties benodigd zijn. U kunt hierbij denken aan het geven van een boete. U kunt daarnaast hulp en advies vragen bij uw problemen met uw verhuurder bij de Huurcommissie.
U kunt een melding doen door een bericht te sturen naar het e-mailadres huurmelding@gulpen-wittem.nl of door het algemene telefoonnummer te bellen: 14 043. Beschrijf in uw melding de klacht zo gedetailleerd mogelijk.

Hier moet u op letten wanneer u een woning huurt

 • Het huurcontract moet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook andere rechten en plichten die u afspreekt met de verhuurder moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Wil of doet een verhuurder dat niet, dan is de verhuurder in overtreding. U kunt dat melden bij de Huurcommissie en bij de gemeente.
 • De verhuurder mag niet meer dan 2 maanden huur als borg vragen. Als u de huur opzegt, moet de borg binnen 2 weken zijn teruggestort.
 • Als een verhuurder alleen cash betalingen wil, dan mag dat. U kunt dan in elk geval vragen om een betalingsbewijs. Als de verhuurder dat niet wil geven kan het zijn dat er iets niet in de haak is.
 • Als u een woning deelt met iemand die de hoofdhuurder is, heeft u alleen rechten als u getrouwd bent met de hoofdhuurder of een geregistreerd partnerschap heeft.
 • Als de huur wordt opgezegd door de verhuurder en u bent het er niet mee eens, vraag dan altijd eerst om hulp en advies bij de Huurcommissie.
 • Meld gebreken aan uw woning meteen bij de verhuurder. Denk daarbij ook aan isolatie. Als uw verhuurder niet in actie komt kunt u hulp en advies krijgen bij de Huurcommissie.
 • Heeft u contact met een verhuurder over de huur van een woning? Let dan goed op dat het ook echt een verhuurder is. Laat u niet oplichten. Als u de woning nog niet hebt gezien betaal dan nog niks.
 • Heeft u online een woning gevonden? Dan hoeft u geen bemiddelingskosten te betalen. Heeft u die toch betaald? Informeer bij de Huurcommissie hoe u dat bedrag terug kunt krijgen.
 • Als u een kamer wilt huren, vraag dan altijd of u zich kunt inschrijven.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken