Schade-aangifteformulier VNG-VrijwilligersPolis

Een schade-aangifteformulier VNG-VrijwilligersPolis kan door de vrijwilliger of organisatie naar de gemeente gestuurd worden.

Bel voor meer informatie naar tel. 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Gulpen-Wittem heeft per 1 januari 2009 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren. De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Iedereen die binnen de gemeente actief is als vrijwilliger is automatisch verzekerd. U hoeft zich niet aan te melden!

Verzekeringspakket

In het verzekeringspakket is het volgende opgenomen:

• Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers (Mantelzorgers zijn voor dit onderdeel meeverzekerd)
• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Uitgesloten van deze verzekering

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Dit vloeit voort uit voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Vanwege hun bijzondere maatschappelijke positie in de samenleving zijn ze toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering. De overige onderdelen van de vrijwilligerspolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing.

Schade … en dan?

Hier kunt u een schadeformulier downloaden “schadeformulier vrijwilligers”. Het formulier is ook fysiek verkrijgbaar. Neemt u daarvoor contact op met de medewerker verzekeringen van gemeente Gulpen-Wittem. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea BV met de benadeelde afgewikkeld. Bij vragen over de schadeafwikkeling kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer Achmea BV.

Schade aangifteformulier VNG VrijwilligersPolis (PDF, 41.4 kB)

Wat u moet weten

De vrijwilliger of organisatie stuurt het schadeformulier naar de gemeente. De gemeente stelt vast of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis en meldt de schade bij Centraal Beheer Achmea BV. De schadebehandelaar van Centraal Beheer Achmea neemt contact op met de benadeelde. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld door Centraal Beheer Achmea. Als er sprake is van een eigen risico zal dit met de rechtspersoon worden afgehandeld. Centraal Beheer Achmea stelt de gemeente op de hoogte van de afwikkeling.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken