Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef dit door via de landelijke website Verlorenofgevonden.nl:

Geef direct door via verlorenofgevonden.nl

Registratie van gevonden of verloren voorwerpen

U kunt uw gevonden of verloren voorwerpen digitaal melden via Verlorenofgevonden.nl. De gemeente is aangesloten bij deze digitale service, waardoor het niet langer noodzakelijk is om voor een aangifte/melding een bezoek te brengen aan de balie in het gemeentehuis. Op Verlorenofgevonden.nl kunt u, onafhankelijk van de plek waar het voorwerp gevonden of verloren is, aangifte doen. U kunt het gevonden of verloren voorwerp ook melden bij de gemeentebalie, waarna onze medewerkers het verder afhandelen.

Voorwerp thuis bewaren of bij gemeente afgeven?

U kunt een gevonden voorwerp thuis bewaren of bij de gemeente inleveren. Eventueel kunt u na een jaar eigenaar worden van het voorwerp. U mag dus een voorwerp thuis bewaren. U bent dan wel verplicht goed voor het voorwerp te zorgen en het te melden! Vindt u het niet prettig om een gevonden voorwerp thuis te bewaren? Dan blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan om binnen kantooruren aan de balie van het gemeentehuis het gevonden voorwerp af te geven.

Wanneer u een ID (paspoort, rijbewijs, ID kaart) heeft gevonden, bent u verplicht deze bij een gemeente in te leveren. Het is namelijk staatseigendom en mag niet thuis worden bewaard.

Bent u uw sleutels verloren, neem dan contact op via telefoon 14 043 of kom langs in het Klantcontactcentrum. Sleutels registreren wij niet op de website met gevonden voorwerpen, omdat ze moeilijk te omschrijven zijn.

Doordat deze registratie gekoppeld is aan meerdere landelijke databases, zoals bijvoorbeeld Stopheling.nl, krijgen de gemeenten een signaal als een voorwerp van diefstal afkomstig is. Op dat moment wordt de politie ingeschakeld.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken