Digitale nachtregister

Het nachtregister is een register voor recreatieondernemers

Het nachtregister is een register voor recreatieondernemers waarin de gegevens van overnachtende gasten genoteerd worden. Het is volgens de wet verplicht om zo'n register bij te houden. Eén van de doelen van het nachtregister is dat hulpdiensten beter hun werk kunnen doen bij een ramp. Als er bijvoorbeeld brand is kan de brandweer snel zien wie er op de locatie aanwezig is. Ook kan het nachtregister een afschrikkende werking hebben op criminelen. De gemeente Gulpen-Wittem werkt vanaf 1 januari 2021 met een digitaal nachtregister.

Aanmelden digitale nachtregister

Meld u aan voor het digitale nachtregister Gulpen-Wittem

Bij de eerste aanmelding klikt u op 'Nog geen account?'. Vervolgens vult u uw gegevens in en klikt op 'Registreren'. Na goedkeuring van uw aanmelding, ontvangt u van de gemeente automatisch bericht. Daarna kunt u ermee aan de slag.

Gebruik

Bij vragen over het digitale nachtregister, neem contact op met het de gemeente Gulpen-Wittem via mail: bedrijven@gulpen-wittem.nl of tel. 14 043.

Veelgestelde vragen over het digitale nachtregister

Is het digitale nachtregister per 1 januari 2021 verplicht?

Ja. Op 1 januari 2021 wordt het voor logiesverstrekkende ondernemers in de gemeente Gulpen-Wittem verplicht om te registreren in het digitale nachtregister, zodra de ondernemer aangesloten is op het digitale nachtregister. Dit is door het college van B&W van de gemeente Gulpen-Wittem besloten.

Wat verandert er voor ondernemers?

In het verleden werd vaak een papieren nachtregister bijgehouden of werd er in een eigen systeem geregistreerd. Vanaf 1 januari 2021 zijn alle recreatieondernemers verplicht op dezelfde wijze in het door de gemeente beschikbaar gestelde systeem te registeren. Dit geldt vanaf het moment van aansluiting van de ondernemer. Vóór 1 april 2021 is iedereen aangesloten.

Moeten ondernemers ervoor betalen?

Nee. De gemeente biedt deze dienst gratis aan ondernemers aan.

Waarom overgaan tot een digitaal nachtregister?

In de gemeente Gulpen-Wittem werd voorheen op verschillende manieren geregistreerd. Dit was niet duidelijk voor ondernemers, maar ook niet voor de gemeente en de BsGW (Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen). Het huidige digitale nachtregister voldoet tevens aan strengere Europese regelgeving en privacyregels.

Waarom is het belangrijk om een digitaal nachtregister bij te houden?

De controle op de naleving van het nachtregister is een belangrijke wettelijke taak van de gemeente. De gemeente dient namelijk te weten wie, waar verblijft. Dit kan belangrijk zijn in geval van bijvoorbeeld een ramp of voor de aanhouding van door de politie gezochte personen. Ook wordt het nachtregister gebruikt voor controle en afdracht van de toeristenbelasting.

Wat is het digitale nachtregister?

Dit is een registratie in een digitaal systeem door de eigenaar/uitbater van een recreatieonderneming (bijvoorbeeld hotel, pension, B&B) van personen die ter plaatse blijven overnachten. Het digitaal nachtregister dient ter vervanging van het vroegere papieren nachtregister.

Is het een verplichting om dit bij te houden?

Ja, het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Gulpen-Wittem bevat de verplichting tot het bijhouden van een nachtregister door degene die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen.

Moet het digitale nachtregister dagelijks bijgehouden worden?

Ja, er wordt verwacht dat het nachtregister up-to-date gehouden wordt. In geval van bijvoorbeeld een ramp, is het van belang om meteen de juiste gegevens in te kunnen zien.

Moeten gegevens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingevoerd worden?

Nee. Gegevens worden ingevoerd vanaf het moment van aansluiting van de ondernemer.

U maakt gebruik van een eigen reserveringssysteem. Moet u nu twee systemen bijhouden?

Momenteel werkt X-Com, de beheerder van het digitale nachtregister, aan een manier om gegevens te importeren in het nachtregister. Hiermee kunnen ondernemers wellicht gegevens uit het eigen systeem importeren in het systeem van het digitale nachtregister. Wanneer dit gerealiseerd is, informeren wij ondernemers hierover op deze pagina. Het staat gepland voor de eerste maanden van 2021.

Het is ook mogelijk om een directe koppeling tussen X-com en u als ondernemer te laten maken. Dit gaat echter buiten de gemeente om. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met X-com via info@digitaalnachtregister.nl om de mogelijkheden te bekijken. Eventuele kosten voor een dergelijke directe koppeling zijn voor de ondernemer.

Wat zijn de voordelen van een digitaal nachtregister?

  • Géén kosten voor ondernemers (gratis beschikbaar via de gemeentelijke website);
  • De handhaver is voorbereid en hoeft dus minder lang ter plaatse te zijn;
  • Eenzelfde systeem voor iedereen en ook minder fraudegevoelig;
  • Raakt niet zoek of verloren bij een ramp;
  • Actuele en juiste overnachtingscijfers beschikbaar voor ondernemers;
  • Voldoet aan de huidige privacywetgeving.

Wie stelt het nachtregister vast?

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat de burgemeester bepaalt op welke wijze het bijhouden van een nachtregister dient te gebeuren.

Wie moet een nachtregister bijhouden?

Het Wetboek van Strafrecht verplicht het bijhouden van een nachtregister door degene die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te geven. Dit geldt dus voor eigenaren van hotels, pensions, bed & breakfasts, vakantiewoningen/-appartementen, enzovoort.

Wanneer gaat het in?

Tussen 1 januari en 1 april 2021 worden ondernemers persoonlijk door de gemeente benaderd om zich aan te melden. Vanaf het moment van aansluiting wordt het gebruik van het digitale nachtregister verplicht gesteld en worden andere (papieren) systemen niet meer toegestaan.

Is een computer nodig om dit te installeren?

Ja, of een ander mobiel apparaat (tablet of smartphone) met toegang tot het internet.

Is een internetverbinding nodig?

Ja, om in het systeem te kunnen is een internetverbinding nodig.

Is toegang via een tablet of smartphone mogelijk?

Ja. Het digitale nachtregister kan ook geopend worden met een tablet of smartphone.

Hoeveel tijd ben ik ermee kwijt?

In vergelijking met het eerdere papieren nachtregister kost het digitale nachtregister minder tijd. Er hoeven minder gegevens ingevuld te worden. Ook het overzetten van gegevens van nachtverblijvers uit een eigen digitaal systeem is mogelijk. Vanaf halverwege 2021 komt er ook een geautomatiseerde rapportage waarmee aangifte voor de toeristenbelasting bij de BsGW gedaan kan worden. Andere doorontwikkelingen zoals koppelingen met veelgebruikte reserveringssystemen vinden op termijn plaats.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken