Gemeentelijke onderscheidingen Gulpen-Wittem

Criteria voordracht

Kent u een persoon, bedrijf, instelling of vereniging die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving en daarom een onderscheiding verdient? Dan kunt u deze voordragen bij de gemeente.

Het is aan te bevelen vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de burgemeester, Patricia Hillebrand-Damen (tel. 043 8800770, e-mail patricia.damen@gulpen-wittem.nl), om te informeren of de voordracht aan de gestelde criteria voldoet.

Er zijn 4 gemeentelijke onderscheidingen in Gulpen-Wittem:

 • Erespeld: voor personen die een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan de Gulpen-Wittemse samenleving. Bijvoorbeeld een bijzondere prestatie of verdienste gedurende een langere periode.
 • Ereburgerschap: wordt bij hoge uitzondering verleend aan personen die zich op uitzonderlijke wijze gedurende een langere periode verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente.
 • Jongerenlintje: voor jongeren van 6 t/m 20 jaar die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Gulpen-Wittemse samenleving of die een bijzondere prestatie hebben verricht.
 • Uitstralingsprijs: voor personen, verenigingen, stichtingen of bedrijven die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente.

Wanneer indienen?

 • Erespeld: de aanvraag dient uiterlijk 3 maanden voor de uitreikingsdatum binnen te zijn.
 • Ereburgerschap: de aanvraag dient minimaal 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de gemeente binnen te zijn.
 • Jongerenlintje: een voorstel dient uiterlijk 14 september van elk jaar bij de gemeente te zijn ingediend.
 • Uitstralingsprijs: het college van B&W neemt een besluit over een voorstel van de Uitstralingscommissie.

Erespeld

Personen die een aantoonbare positieve bijdrage hebben geleverd aan de Gulpen-Wittemse samenleving, kunnen worden voorgedragen voor een Erespeld. Dat kan zijn wegens een bijzondere prestatie of verdienste gedurende een langere periode. Het college van B&W kent de Erespelden toe. U kunt de erespeld digitaal aanvragen. Bij de aanvraag vult u de gegevens van de voorgedragen persoon in, uw gegevens, en de gegevens van eventuele ondersteuners (motivering voordracht).

De aanvraag dient uiterlijk 3 maanden voor de uitreikingsdatum binnen te zijn.
Meer informatie nodig? Mail aan het secretariaat van de burgemeester; Patricia Hillebrand-Damen, patricia.damen@gulpen-wittem.nl. Per post: t.a.v. De burgemeester van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Telefonische inlichtingen via: 043 8800770.

Motivering

Het is aan te bevelen een motivering toe te voegen bij de aanvraag waarin u aangeeft waarom u vindt dat de verdiensten zo bijzonder zijn. Behalve uitgebreide informatie over bezigheden, moet ook een compleet beeld van de jaren dat de betreffende persoon daarmee bezig is geweest, worden toegevoegd. Voeg ook schriftelijke onderbouwingen (door betrokken partijen) van verdiensten toe als bijlage.

Aanvraag erespeld

Ereburgerschap

Het Ereburgerschap blijft beperkt tot personen die zich op uitzonderlijke wijze gedurende een langere periode verdienstelijk hebben gemaakt. Het Ereburgerschap wordt slechts bij hele hoge uitzondering verleend. De verlening van het Ereburgerschap gebeurt door een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad. In een besloten vergadering van de gemeenteraad vindt de besluitvorming over de toekenning plaats. De aanvraag dient minimaal 6 maanden voor beoogde uitreikingsdatum bij de gemeente binnen te zijn. Stuur hiervoor een e-mail aan het secretariaat van de burgemeester, Patricia Hillebrand-Damen, patricia.damen@gulpen-wittem.nl, om te informeren of de voordracht die u wilt doen aan de gestelde criteria voldoet. Per post: t.a.v. De burgemeester van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Telefonische inlichtingen via: 043 8800770.

Motivering

Het is aan te bevelen een motivering toe te voegen aan de aanvraag waarin u aangeeft waarom u vindt dat de verdiensten zo bijzonder zijn.
Behalve uitgebreide informatie over bezigheden, moet ook een compleet beeld van de jaren dat deze persoon daarmee bezig is geweest worden toegevoegd. Voeg ook schriftelijke onderbouwingen (door betrokken partijen) van verdiensten toe als bijlage.

Jongerenlintje

Jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 20 jaar die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Gulpen-Wittemse samenleving of die een bijzondere prestatie hebben verricht, kunnen een Jongerenlintje ontvangen. De selectiecommissie bestaat uit 5 inwoners uit Gulpen-Wittem waarvan de samenstelling steeds wisselt. Deze commissie bekijkt de aanvraag en adviseert het college van B&W over de toekenning van een Jongerenlintje. Het Jongerenlintje wordt sinds 2018 uitgereikt.

Een voorstel dient uiterlijk 15 september van elk jaar bij de gemeente te worden ingediend. U kunt het jongerenlintje digitaal aanvragen. Bij de aanvraag vult u de gegevens van de voorgedragen jongere in, uw gegevens, én de gegevens van eventuele ondersteuners (motivering van de voordracht).

U kunt een aanvraagformulier ook invullen en per e-mail of post indienen. Door een e-mail aan het secretariaat van de burgemeester te sturen: Patricia Hillebrand-Damen, patricia.damen@gulpen-wittem.nl. Per post: t.a.v. De burgemeester van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Telefonische inlichtingen via: 043 8800770.

Aanvraag jongerenlintje

Uitstralingsprijs

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, ieder jaar op 1 januari, reikt de burgemeester namens het college van B&W de Uitstralingsprijs uit. De Uitstralingsprijs wordt toegekend aan een persoon, vereniging, stichting of bedrijf die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd en daardoor een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in de gemeente Gulpen-Wittem. Het kan ook zijn dat op een opvallende manier naar buiten is getreden waardoor de gemeente in een positief daglicht is gesteld. Een comité van 6 inwoners uit Gulpen-Wittem, waarvan de samenstelling telkens wisselt, adviseert het college over de toekenning van de Uitstralingsprijs. Het college van B&W neemt een besluit over het voorstel van de Uitstralingscommissie.
Een voorstel kan ingediend worden door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de burgemeester, Patricia Hillebrand-Damen, patricia.damen@gulpen-wittem.nl. Per post: t.a.v. De burgemeester van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Telefonische inlichtingen via: 043 8800770.

Voorwaarden

 • de voordracht moet voldoen aan de criteria
 • De aanvraag moet op tijd zijn ingediend
 • De kandidaten moeten van onbesproken gedrag zijn

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken