Koninklijke onderscheiding

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding (een 'lintje') verdient?

U kunt hem of haar voordragen. Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk. Maar ook iemand die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in de sport, wetenschap of op zijn of haar werk kunt u voordragen. Voordrachten dient u in bij de gemeente.

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding gebeurt door het invullen van een digitaal aanvraagformulier op de website lintje.nl.

Op de website lintjes.nl vindt u ook meer informatie van de Kanselarij Der Nederlandse Orden.

Wat u moet weten bij de voordracht

  • Wilt u dat de onderscheiding bij de 'lintjesregen' rond Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan uw voorstel bij de gemeente in vóór 1 juni van het jaar ervoor.
  • Als u iemand wilt voordragen voor een lintje bij een bijzondere gelegenheid zoals bijvoorbeeld een jubileum van deze persoon, dan moet het voorstelformulier 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum zijn ingediend.
  • Heeft u een kandidaat op het oog? Neem dan contact op met het secretariaat van de burgemeester, Patricia Hillebrand-Damen (043 8800770), patricia.damen@gulpen-wittem.nl om te informeren of betrokkene in aanmerking voor een onderscheiding kan komen.

Aanvullende informatie

Lintjesregen

Heel wat landgenoten ontvangen bij gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding, ook wel een lintje genoemd. Deze blijk van waardering ontvangen zij omdat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dat kan zijn door bijvoorbeeld een langdurige inzet als vrijwilliger bij een vereniging of maatschappelijke organisatie, maar ook voor een uitzonderlijke prestatie.

Bijzondere gelegenheid

Niet alleen bij de lintjesregen, maar ook bij bijzondere gelegenheden kan een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt. Bijvoorbeeld bij de viering van een jubileum van betrokkene.

Voorwaarden

Vrijwilligers komen in aanmerking als zij zich aantoonbaar belangeloos hebben ingezet voor de samenleving. Ook kan iemand die in zijn betaalde baan een buitengewone prestatie geleverd heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De prestatie moet aanzienlijk meer zijn dan wat van iemand in zo'n functie wordt verwacht. Bovendien moet de prestatie een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Voor een Koninklijke onderscheiding gelden criteria waaraan de voordracht moet voldoen. Zo dient onder meer:

  • De aanvraag tijdig te worden ingediend
  • De kandidaat van onbesproken gedrag te zijn

Waar aanvraag indienen?

Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding gebeurt door het invullen van een digitaal aanvraagformulier op de website lintje.nl.

Tijdstip indienen aanvraag

Als u een kandidaat wilt voordragen voor de Lintjesregen, dan dient de aanvraag uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaande aan Koningsdag te zijn ingediend. Bij een bijzondere gelegenheid dient de aanvraag ongeveer 6 maanden van tevoren bij de gemeente binnen te zijn.

Motivering

De motivering is een belangrijk onderdeel van het voorstel. Hierin moet worden aangegeven wat de bijzondere verdiensten zijn van de kandidaat en waarom deze zo bijzonder zijn. Behalve uitgebreide informatie over de bezigheden, moet ook een compleet beeld van de jaren dat de betreffende persoon daarmee bezig is geweest worden toegevoegd. Voeg ook schriftelijke onderbouwingen (door betrokken partijen) van verdiensten toe als bijlage.

Inlichtingen vooraf

Het is aan te bevelen vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de burgemeester, Patricia Hillebrand-Damen (043 8800770, patricia.damen@gulpen-wittem.nl), om te informeren of de persoon die u wilt voordragen aan de gestelde criteria voldoet.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken