Aanvullende bijdrage kinderopvang

Wilt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag? Vraag dit aan bij de Belastingdienst. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk op sociaal-medische indicatie? Dan kunt u een tegemoetkoming van de gemeente aanvragen. Ook is een vergoeding mogelijk als u wordt begeleid naar werk en u meer betaalt voor de kinderopvang dan dat u vergoed krijgt via de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen (Belastingdienst)

Voor tegemoetkoming van de gemeente: bel 14 043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken