Leerlingenvervoer

Voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

Wat u moet weten over leerlingenvervoer

Hoe wordt het leerlingenvervoer geregeld?

Er zijn 3 manieren waarop we u tegemoet kunnen komen met het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke manier het beste past bij uw situatie.

  • U krijgt een vergoeding voor een fiets en/of openbaar vervoer
  • Wij zorgen voor (aangepast) vervoer met een busje
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (eigen vervoer)

De gemeente Maastricht voert het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

Aanvragen

U kunt leerlingenvervoer online aanvragen:

Leerlingenvervoer online aanvragen

U kunt leerlingenvervoer ook schriftelijk aanvragen. Daarvoor heeft u nodig:

  • Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar
  • Vervoersadvies van de school schooljaar
  • Kopie van uw bankpas
  • verklaring over de aard van de handicap
  • Voor BO en SBO: IB60-formulier (alleen meesturen als het gezamenlijk inkomen in 2020 lager was dan € 28.350,-)

De schriftelijke aanvraag doet u bij:
Gemeente Maastricht, Team leerlingenvervoer
Postbus 4902
​6202 TC Maastricht

Tel: 14 043 afdeling leerlingenvervoer
Email: leerlingenvervoer@maastricht.nl

Vervoersadvies school verplicht

Voor het vervoersadvies van de school vult de directeur van de school het formulier vervoersadvies in. De school verklaart met de schoolstempel dat uw kind onderwijs volgt op deze school. Ook kan de school aangeven of uw kind naar hun oordeel wel of niet zelfstandig of begeleid naar school kan reizen. De school moet het advies duidelijk onderbouwen. Zorg ervoor dat u dit formulier eerst door de school laat invullen. Dan kunt u het direct meesturen met uw aanvraag. Doet u uw aanvraag digitaal? Scan het ingevulde vervoersadvies van de school dan in en stuur het mee.

Het formulier vervoersadvies school is verplicht. Zonder dit formulier kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Hoe leerlingenvervoer aanvragen

Wilt u leerlingenvervoer schriftelijk aanvragen, of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met gemeente Maastricht.

Gemeente Maastricht, Team leerlingenvervoer
Postbus 4902
6202 TC Maastricht

Tel: 14 043 afdeling leerlingenvervoer
Email: leerlingenvervoer@maastricht.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken