Leerplicht

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Vanaf 5 jaar moet het naar school. Dan begint de leerplicht. Kinderen blijven tot een bepaalde leeftijd leerplichtig, afhankelijk van een eventuele startkwalificatie.

Als een jongere niet naar school gaat, schakelt de gemeente een leerplichtambtenaar in.

Bel 14 043

Wat u moet weten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken