Wat doet de gemeente bij gladheid?

Als het glad dreigt te worden, strooit de gemeente zout op de wegen. Snelwegen en provinciale wegen worden gestrooid door Rijkswaterstaat of de provincie. Door de hoge milieubelasting van wegenzout en de vaak lage verkeersintensiteit worden vlakke en licht hellende wegen binnen een 30 km zone niet gestrooid. Sneeuwt het hevig of langere tijd achter elkaar? Dan is het onmogelijk om alle routes ijs- en sneeuwvrij te houden. Let daarom goed op als u de weg opgaat!

Veiligheid voor de weggebruiker staat uiteraard voorop bij de gemeentelijke gladheidbestrijding. Toch bepaalt het gedrag van de automobilist, de motorrijder, fietser en voetganger ook de mate van veiligheid. Pas uw (rij-)gedrag aan aan de winterse omstandigheden en kies een alternatieve route aIs de gewenste route niet goed begaanbaar is. De gemeente vraagt maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen om zelf gladheid te bestrijden vóór het eigen perceel! Op diverse locaties zijn door de gemeente zoutbakken geplaatst. Dit zout kunt u gebruiken voor gladheidsbestrijding op gemeentegrond. 

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij maken van de stoep voor uw woning.

Telefoonnummer gladheidsbestrijding

In de periode 1 november t/m 1 april kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week het calamiteitentelefoonnummer voor de gladheidsbestrijding bellen: 06-53830650.
Meer informatie over de strooiroutes nodig? Vraag deze op via mail: roger.peltzer@gulpen-wittem.nl. of christian.limpens@gulpen-wittem.nl

Fietspaden

Fietspaden in Gulpen-Wittem krijgen bij het voorkomen en bestrijden van gladheid ook aandacht. Hier wordt gladheid bestreden met 'natzout' en indien nodig sneeuw geschoven. 

Ter informatie: op fietspad Hoogcruts wordt door de provincie gladheid bestreden.
Het fietspad gelegen aan de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg dat deel uit maakt van de fietsverbinding Wijlre-Ubachsberg-Heerlen wordt behandeld door de gemeente Voerendaal; ook op grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem. Er wordt geen dooimiddel aangebracht maar een stroef maker (zand), dit heeft te maken met de garantie van het betonfietspad, er worden waarschuwingsborden geplaatst. Bij extreem winterweer wordt het fietspad afgesloten middels schrikhekken.

Voetpaden

Voetpaden worden alleen gestrooid bij sneeuw of langdurige gladheid. Veelgebruikte voetpaden in en rond de kernen strooien we eerst of we maken ze sneeuwvrij. Blijft het langer glad? Dan strooien we ook de voetpaden bij bejaarden- en verpleeghuizen, sociale en culturele instellingen en openbare gemeentelijke gebouwen. Hier wordt ook een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners van onze gemeente.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken