Wat doet de gemeente bij gladheid?

Maatschappelijk verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en het gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente vraagt maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen om zelf gladheid te bestrijden vóór het eigen perceel

Jaarlijks stelt de gemeente een gladheidsbestrijdingsplan op. Dit plan is bedoeld om wegen en openbare ruimtes veilig te houden tijdens winterse weeromstandigheden. In dit plan staan uitgangspunten beschreven en hoe deze uitgevoerd worden. De gladheidbestrijding vindt vervolgens plaats volgens dit plan. Als het glad dreigt te worden, strooit de gemeente zout op de wegen. Snelwegen en provinciale wegen worden gestrooid door Rijkswaterstaat of de provincie. Door de hoge milieubelasting van wegenzout en de vaak lage verkeersintensiteit worden vlakke en licht hellende wegen binnen een 30 km zone niet gestrooid. Sneeuwt het hevig of langere tijd achter elkaar? Dan is het onmogelijk om alle routes ijs- en sneeuwvrij te houden. Let daarom goed op als u de weg opgaat!

Veiligheid voor de weggebruiker staat uiteraard voorop bij gladheidbestrijding. Toch bepaalt het gedrag van de automobilist, de motorrijder, fietser en voetganger óók de mate van veiligheid. Aanpassen aan winterse omstandigheden is een gedeelde verantwoordelijkheid die bijdraagt aan de algemene veiligheid op de weg tijdens het koude seizoen. Weggebruikers kunnen bijvoorbeeld winterbanden gebruiken zodat ze een betere grip krijgen op gladde oppervlakken.
De gemeente vraagt maatschappelijke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen om zelf gladheid te bestrijden vóór het eigen perceel! Op diverse locaties zijn door de gemeente zoutbakken geplaatst. Dit zout kunt u gebruiken voor gladheidsbestrijding op gemeentegrond.

De gemeente moet passende maatregelen nemen om gladheid te voorkomen en te bestrijden, maar van de gemeente kan niet worden verwacht dat wordt gegarandeerd dat er nergens in de gemeente gladheid ontstaat of bestaat. De mogelijkheden ter voorkoming van gladheid zijn begrensd, zowel technisch als financieel. Er moet daarom gekozen worden waar de gladheid wel en waar niet bestreden wordt. Gemeente Gulpen-Wittem vindt het acceptabel dat iedere bewoner binnen de bebouwde kom (30km-zone) op vlakke en ligt hellende wegen binnen een straal 500 meter een gestrooide route kan bereiken (behoudens enkele uitzonderingen). Impliciet betekent dit dat er delen van kernen zijn waar geen gladheid wordt bestreden, zoals sommige bebouwde straten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij maken van de stoep voor uw woning.

Communicatie over gladheidsbestrijding

Inwoners worden over gladheidbestrijdingsacties geïnformeerd via de gemeentelijke website, facebook en X. Het starten van een actie wordt met de buurgemeentes gedeeld door de gladheidbestrijdingscoördinatoren via een gezamenlijke whatsappsgroep.

Telefoonnummer gladheidsbestrijding

In de periode 1 november t/m 1 april kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week het calamiteitentelefoonnummer voor de gladheidsbestrijding bellen: 06-53830650.
Meer informatie over de strooiroutes nodig? Vraag deze op via mail: roger.peltzer@gulpen-wittem.nl. of christian.limpens@gulpen-wittem.nl

Fietspaden

Fietspaden in Gulpen-Wittem krijgen bij het voorkomen en bestrijden van gladheid ook aandacht. Hier wordt gladheid bestreden met 'natzout' en indien nodig sneeuw geschoven. 

De gemeente Gulpen-Wittem behandelt het vrij liggende fietspad bij Wijlre langs de Vrakelbergerweg van huisnummer 1 tot Vrouwendelweg. Het overige deel van deze weg wordt behandeld door de Gemeente Voerendaal (Vrouwendelweg tot aan de kruising Mingersborgerweg). 

Ter informatie: op fietspad Hoogcruts wordt door de provincie gladheid bestreden.
 

Voetpaden

Voetpaden worden alleen gestrooid bij sneeuw of langdurige gladheid. Veelgebruikte voetpaden in en rond de kernen strooien we eerst of we maken ze sneeuwvrij. Blijft het langer glad? Dan strooien we ook de voetpaden bij bejaarden- en verpleeghuizen, sociale en culturele instellingen en openbare gemeentelijke gebouwen. Hier wordt ook een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van inwoners van onze gemeente.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken