Info over alle werkzaamheden aan leidingen en kabels

Werkzaamheden aan leidingen en kabels in Gulpen-Wittem: MOOR Platform®

Alle informatie over werkzaamheden aan leidingen en kabels in Gulpen-Wittem bekijk je op MOOR Platform®.

Enexis bewonersbrief vervangen hoofdleiding gas - Schweibergerweg te Mechelen -  week 36 t/m week 42 2020

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gasnet.

Binnenkort starten wij in uw wijk met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe leiding. Ook wordt de gasaansluiting naar uw woning opnieuw aangesloten (overname) of vernieuwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Geleuken Infra in opdracht van Enexis. Het heraansluiten van de binneninstallatie, in geval van vernieuwen van de aansluitleiding, wordt eveneens door van Geleuken Infra verzorgd. Aan deze werkzaamheden zijn voor u geen kosten verbonden.

In geval van vernieuwing van uw aansluitleiding zal - uit veiligheidsoverwegingen - uw binnen installatie worden afgeperst. Mocht uw binneninstallatie niet gasdicht zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gaslevering te onderbreken. Indien deze situatie zich voordoet, dient u met uw gasinstallateur contact op te nemen om de situatie te herstellen. Na herstel wordt de gaslevering gecontinueerd. In geval van overname van uw aansluitleiding zal uw binnen installatie niet worden afgeperst.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Van Geleuken Infra zal u tijdig informeren over het tijdstip waarop de werkzaamheden bij u uitgevoerd worden. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met R. Craemers  tel. 06-83771876

Belangrijk: De graafwerkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden als er voertuigen langs het trottoir/in de parkeerhavens geparkeerd staan. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig elders te plaatsen indien de werkzaamheden naderen/tijdens de werkzaamheden.

In verband met de werkzaamheden zal de straat ter hoogte van het werkvak voor doorgaand verkeer worden afgesloten tussen 7.30 uur en 16.30 uur met uitzondering voor aanwonenden.

Inzameling restafval/GFT: Indien het zich voordoet dat er op de dag van inzameling het straatwerk opgebroken is/wordt, gelieve uw restafval/GFT plaatsen op een straathoek waar op dat moment geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan op de avond voor inzameling vanaf 19:00u tot 6:00u op de dag van inzameling.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking.

P. Roijen
Uitvoerder

Enexis bewonersbrief vervangen hoofdleiding gas - Hoebigerweg te Eys - week 27 t/m week 31 2020

Geachte heer, mevrouw,

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gasnet.

Binnenkort starten wij in uw wijk met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe leiding. Ook wordt de gasaansluiting naar uw woning opnieuw aangesloten (overname) of vernieuwd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Geleuken Infra in opdracht van Enexis.

Het heraansluiten van de binneninstallatie, in geval van vernieuwen van de aansluitleiding, wordt eveneens door van Geleuken Infra verzorgd. Aan deze werkzaamheden zijn voor u geen kosten verbonden.

In geval van vernieuwing van uw aansluitleiding zal - uit veiligheidsoverwegingen - uw binnen installatie worden afgeperst. Mocht uw binneninstallatie niet gasdicht zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gaslevering te onderbreken. Indien deze situatie zich voordoet, dient u met uw gasinstallateur contact op te nemen om de situatie te herstellen. Na herstel wordt de gaslevering gecontinueerd.

In geval van overname van uw aansluitleiding zal uw binnen installatie niet worden afgeperst.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Van Geleuken Infra zal u tijdig informeren over het tijdstip waarop de werkzaamheden bij u uitgevoerd worden. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met R. Craemers  tel. 06-83771876

Belangrijk: De graafwerkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden als er voertuigen langs het trottoir/in de parkeerhavens geparkeerd staan. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig elders te plaatsen indien de werkzaamheden naderen/tijdens de werkzaamheden.

In verband met de werkzaamheden zal de straat ter hoogte van het werkvak voor doorgaand verkeer worden afgesloten tussen 7.30 uur en 16.30 uur ,dit is met uitzondering van aanwonende.

Inzameling restafval/GFT: Indien het zich voordoet dat er op de dag van inzameling het straatwerk opgebroken is/wordt, gelieve uw restafval/GFT plaatsen op een straathoek waar op dat moment geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan op de avond voor inzameling vanaf 19:00u tot 6:00u op de dag van inzameling.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking.

P. Roijen
Uitvoerder

Tel. 06 83771876

Werkzaamheden vervangen elektriciteitsnet Ingberdorpstraat - 17 augustus 2020

Geleuken Infra BV, in opdracht van Enexis, start op 17 augustus 2020 start met de werkzaamheden t.b.v. het vervangen van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden bestaan vooral uit graafwerkzaamheden, vervangen van bestaande kabel en herstellen van de bestrating en/of beplanting.

Deze werkzaamheden vinden plaats bij de trafo t.h.v. huisnummer 3/5 en tussen huisnummer 46 en 54. Voor de werkzaamheden tussen huisnummers 46 en 54 is de weg op woensdag 19 augustus 2020 een dag afgesloten voor doorgaand verkeer 2020. De overige dagen kan het doorgaande verkeer door en zal er enige overlast zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het werkgebied afgezet. Toegang tot het werkgebied wordt alléén verleend aan bewoners.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om overdag (07.30-16.15) binnen het werkgebied te parkeren.

Aanleg netuitbreiding Elektra Slenakerweg/Euverem in Gulpen - 24 augustus 2020

In verband met uitbreiding van het elektriciteit netwerk legt Enexis nieuwe elektra kabels aan langs het tracé Euverem.Vanaf maandag 24 augustus 2020 starten de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen +/- 1-3 weken in beslag nemen. Om de leiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trilling overlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. Indien nodig worden de vervuilde locaties schoongemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM Energie & Water tussen 07:30 uur tot 16:15 uur.Er is een tijdelijke verkeerslicht regeling om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te waarborgen vanaf de inrit vakantiepark richting buitengebied. Op de kruising Euverem – Kampsweg staan verkeersregelaars.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken