Info over alle werkzaamheden aan leidingen en kabels

Werkzaamheden aan leidingen en kabels in Gulpen-Wittem: MOOR Platform®

Alle informatie over werkzaamheden aan leidingen en kabels in Gulpen-Wittem bekijk je op MOOR Platform®.

Enexis bewonersbrief vervangen installatie in trafostation - Kelderweg te Eys - 12 t/m 18 oktober 2020

Om een veilige en continue levering te garanderen zal een deel van de installatie in het transformator station aan de Kelderweg vervangen worden.

Planning en werkwijze
We gaan vanaf maandag 12-10-2020 starten met de werkzaamheden in uw straat. De Werkzaamheden zullen +/- 6 werkdagen in beslag nemen.

In overleg met de gemeente zullen wij hiervoor het wandel/fietspad vanaf de Kelderweg naar de Lodewijk VIV straat moeten afsluiten in verband met het graven van het benodigde montagegat. Het wandel/fietspad zal de gehele week afgesloten blijven.

Daarnaast zal er tijdens de graafwerkzaamheden en na montage tijdens het dichten van de sleuf een vrachtwagen met container op locatie staan. Hierdoor is de Kelderweg vanaf huisnummer 16 tot aan de Hoebigerweg de gehele dag geblokkeerd. Blokkade van de Kelderweg in verband met transporten zal plaats vinden op maandag 12-10-2020 en naar verwachting op vrijdag 16-10-2020. Een en ander afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

In verband met de veiligheid zullen wij de werkvakken afbakenen door gebruik te maken van reflecterende schilden en dranghekken. Uw woning zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden.

Te verwachten overlast en werktijden
Er zal machinaal gegraven worden. Hierdoor kan enige geluids- en trilling overlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door onze aannemer BAM Energie & Water. Werktijden zijn van 07:30u tot 16:15u. De werkzaamheden zijn doorgesproken met de gemeente. De gemeente zal toezicht houden op de werkzaamheden.

Uitvoerder namens BAM Infra Energie & Water Zuid is dhr. Roy Lamers.
Hij is op werkdagen tussen 07.30 – 16.30 bereikbaar op telefoonnummer 06-55250141. U kunt hem benaderen voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip en uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Maike vd Stelt
Uitvoerder AE&I
Enexis B.V., Maastricht

Enexis bewonersbrief vervangen hoofdleiding gas - Pastoor Ruttenstraat en Hilleshagerweg te Mechelen - week 43 t/m 47 2020

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gasnet.

Binnenkort starten wij in uw wijk met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe leiding. Ook wordt de gasaansluiting naar uw woning opnieuw aangesloten (overname) of vernieuwd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Geleuken Infra in opdracht van Enexis.

Het heraansluiten van de binneninstallatie in geval van vernieuwen van de aansluitleiding wordt eveneens door van Geleuken Infra verzorgd. Aan deze werkzaamheden zijn voor u geen kosten verbonden.

In geval van vernieuwing van uw aansluitleiding zal - uit veiligheidsoverwegingen - uw binnen installatie worden afgeperst. Mocht uw binneninstallatie niet gasdicht zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gaslevering te onderbreken. Indien deze situatie zich voordoet, dient u met uw gasinstallateur contact op te nemen om de situatie te herstellen. Na herstel wordt de gaslevering gecontinueerd.

In geval van overname van uw aansluitleiding wordt uw binneninstallatie niet afgeperst.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Van Geleuken Infra zal u tijdig informeren over het tijdstip waarop de werkzaamheden bij u uitgevoerd worden. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Koen Cober tel. 06-54772831.

De werkzaamheden zullen ongeveer van week 43 t/m week 47 plaatsvinden.

Belangrijk: De graafwerkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden als er voertuigen langs het trottoir en/of in de parkeerhavens geparkeerd staan. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig elders te plaatsen indien de werkzaamheden naderen/tijdens de werkzaamheden.

Inzameling restafval/GFT: Indien het zich voordoet dat er op de dag van inzameling het straatwerk opgebroken is/wordt, gelieve uw restafval/GFT plaatsen op een straathoek waar op dat moment geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan op de avond voor inzameling vanaf 19:00u tot 6:00u op de dag van inzameling.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking.

Dhr. P. Roijen
Uitvoerder
Enexis B.V.

Enexis bewonersbrief vervangen hoofdleiding gas - Schweibergerweg te Mechelen -  week 36 t/m week 42 2020

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gasnet.

Binnenkort starten wij in uw wijk met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe leiding. Ook wordt de gasaansluiting naar uw woning opnieuw aangesloten (overname) of vernieuwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Geleuken Infra in opdracht van Enexis. Het heraansluiten van de binneninstallatie, in geval van vernieuwen van de aansluitleiding, wordt eveneens door van Geleuken Infra verzorgd. Aan deze werkzaamheden zijn voor u geen kosten verbonden.

In geval van vernieuwing van uw aansluitleiding zal - uit veiligheidsoverwegingen - uw binnen installatie worden afgeperst. Mocht uw binneninstallatie niet gasdicht zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gaslevering te onderbreken. Indien deze situatie zich voordoet, dient u met uw gasinstallateur contact op te nemen om de situatie te herstellen. Na herstel wordt de gaslevering gecontinueerd. In geval van overname van uw aansluitleiding zal uw binnen installatie niet worden afgeperst.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Van Geleuken Infra zal u tijdig informeren over het tijdstip waarop de werkzaamheden bij u uitgevoerd worden. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met R. Craemers  tel. 06-83771876

Belangrijk: De graafwerkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden als er voertuigen langs het trottoir/in de parkeerhavens geparkeerd staan. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig elders te plaatsen indien de werkzaamheden naderen/tijdens de werkzaamheden.

In verband met de werkzaamheden zal de straat ter hoogte van het werkvak voor doorgaand verkeer worden afgesloten tussen 7.30 uur en 16.30 uur met uitzondering voor aanwonenden.

Inzameling restafval/GFT: Indien het zich voordoet dat er op de dag van inzameling het straatwerk opgebroken is/wordt, gelieve uw restafval/GFT plaatsen op een straathoek waar op dat moment geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan op de avond voor inzameling vanaf 19:00u tot 6:00u op de dag van inzameling.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking.

P. Roijen
Uitvoerder

Enexis bewonersbrief vervangen hoofdleiding gas - Hoebigerweg te Eys - week 27 t/m week 31 2020

Geachte heer, mevrouw,

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gasnet.

Binnenkort starten wij in uw wijk met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe leiding. Ook wordt de gasaansluiting naar uw woning opnieuw aangesloten (overname) of vernieuwd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Geleuken Infra in opdracht van Enexis.

Het heraansluiten van de binneninstallatie, in geval van vernieuwen van de aansluitleiding, wordt eveneens door van Geleuken Infra verzorgd. Aan deze werkzaamheden zijn voor u geen kosten verbonden.

In geval van vernieuwing van uw aansluitleiding zal - uit veiligheidsoverwegingen - uw binnen installatie worden afgeperst. Mocht uw binneninstallatie niet gasdicht zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gaslevering te onderbreken. Indien deze situatie zich voordoet, dient u met uw gasinstallateur contact op te nemen om de situatie te herstellen. Na herstel wordt de gaslevering gecontinueerd.

In geval van overname van uw aansluitleiding zal uw binnen installatie niet worden afgeperst.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Van Geleuken Infra zal u tijdig informeren over het tijdstip waarop de werkzaamheden bij u uitgevoerd worden. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met R. Craemers  tel. 06-83771876

Belangrijk: De graafwerkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden als er voertuigen langs het trottoir/in de parkeerhavens geparkeerd staan. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig elders te plaatsen indien de werkzaamheden naderen/tijdens de werkzaamheden.

In verband met de werkzaamheden zal de straat ter hoogte van het werkvak voor doorgaand verkeer worden afgesloten tussen 7.30 uur en 16.30 uur ,dit is met uitzondering van aanwonende.

Inzameling restafval/GFT: Indien het zich voordoet dat er op de dag van inzameling het straatwerk opgebroken is/wordt, gelieve uw restafval/GFT plaatsen op een straathoek waar op dat moment geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan op de avond voor inzameling vanaf 19:00u tot 6:00u op de dag van inzameling.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking.

P. Roijen
Uitvoerder

Tel. 06 83771876

Werkzaamheden vervangen elektriciteitsnet Ingberdorpstraat - 17 augustus 2020

Geleuken Infra BV, in opdracht van Enexis, start op 17 augustus 2020 start met de werkzaamheden t.b.v. het vervangen van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden bestaan vooral uit graafwerkzaamheden, vervangen van bestaande kabel en herstellen van de bestrating en/of beplanting.

Deze werkzaamheden vinden plaats bij de trafo ter hoogte van huisnummer 3/5 en tussen huisnummer 46 en 54. Voor de werkzaamheden tussen huisnummers 46 en 54 is de weg op woensdag 19 augustus 2020 een dag afgesloten voor doorgaand verkeer 2020. De overige dagen kan het doorgaande verkeer door en zal er enige overlast zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het werkgebied afgezet. Toegang tot het werkgebied wordt alléén verleend aan bewoners.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om overdag (07.30-16.15) binnen het werkgebied te parkeren.

Aanleg netuitbreiding Elektra Slenakerweg/Euverem in Gulpen - 24 augustus 2020

In verband met uitbreiding van het elektriciteit netwerk legt Enexis nieuwe elektra kabels aan langs het tracé Euverem.Vanaf maandag 24 augustus 2020 starten de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen +/- 1-3 weken in beslag nemen. Om de leiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Hierdoor kan enige geluids- en trilling overlast ontstaan. Ook kan door modder de stoep/straat vervuild raken. Indien nodig worden de vervuilde locaties schoongemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM Energie & Water tussen 07:30 uur tot 16:15 uur. Er is een tijdelijke verkeerslicht regeling om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te waarborgen vanaf de inrit vakantiepark richting buitengebied. Op de kruising Euverem – Kampsweg staan verkeersregelaars.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken