Als onderdeel van het programma Water in Balans heeft het waterschap alle Limburgse beken getoetst om te kijken of ze bepaalde hoosbuien goed genoeg aankunnen. Zo heeft het waterschap ook gekeken naar de Mechelderbeek. Het Mechelderbeekdal ligt tussen het Vijlenerbos, Elzetterbos en Mechelen. Vanaf de bosrand en het plateau bij Vijlen voert de beek water af richting de Geul in Mechelen. De afbeelding onder het kopje 'plangebied' geeft het gebied weer.

De Mechelderbeek moet minimaal een bui kunnen verwerken, die gemiddeld 1 keer per 25 jaar kan vallen. Dat kan de Mechelderbeek nu niet goed genoeg. Daarom werken de gemeente Gulpen-Wittem, gemeente Vaals en Waterschap Limburg samen om het Mechelderbeekdal beter bestand te maken tegen dit soort buien, waarbij Waterschap Limburg kartrekker is. Het hele gebied wordt onder de loep genomen: er wordt gekeken naar maatregelen in de natuur en in de landbouw, in de beek zelf en naar maatregelen in het bebouwd gebied.

Volg het project via de projectpagina van het Waterschap Limburg. U vindt daar het laatste nieuws, belangrijke documenten en u kunt zich op die website abonneren voor een digitale nieuwsbrief over het project.

Aanpak

Samen met de inwoners en andere belanghebbenden in het Mechelderbeekdal wordt de wateroverlast in kaart gebracht, ervaringen gedeeld en gezamenlijk mogelijke oplossingen in beeld gebracht om het Mechelderbeekdal zo in te richten dat het heftige buien in de toekomst beter aan kan en de leefomgeving verbeterd wordt.

Onze opgave tegen wateroverlast is groot én het gebied is groot en divers. We hebben 2 jaar de tijd nodig om het gebied en de maatregelen goed in kaart te brengen. Daarna hopen we een zogenaamd voorkeursalternatief te hebben, waar iedereen zich in kan terugvinden en dat bijdraagt aan het doel om wateroverlast te verminderen. Vervolgens zal dit voorkeursalternatief in circa 1 jaar uitgewerkt worden tot een concreet uitvoeringsplan.

Gezien de tijd die het kost tot daadwerkelijke uitvoering van deze verkenning gaan we voor de tussenliggende periode op zoek naar kansen om op korte termijn maatregelen te treffen in het gebied. De maatregelen hebben niet alleen effect in Mechelen, maar ook in het hoger-gelegen Vijlen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken