Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem maken bekend dat zij een nieuwe ontwerp-wegenlegger hebben opgemaakt. In deze wegenlegger wordt vastgelegd welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde kom.

Open de ontwerp-wegenlegger Gulpen-Wittem

Open de ontwerp-wegenlegger kaart met wegnummers

De ontwerp-wegenlegger is tot en met 20 oktober 2023 via deze webpagina in te zien.

Zienswijze

Eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend via onderstaand mailadres. In november en december 2023 worden de ingekomen reacties verwerkt. Als er geen zienswijzen binnenkomen, stelt de Gemeenteraad van Gulpen-Wittem de wegenlegger medio februari 2024 vast.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een zienswijze indienen? Neem dan contact op met Nico Willems van de gemeente Gulpen-Wittem via e-mailadres nico.willems@gulpen-wittem.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken