Uitvoeringsjaar 2023

Rioolreconstructie en watermaatregelen Burg.Pappersweg - Mr. Beukenweg e.o. Mechelen: 2023-2024

uitvoeringsjaar 2024

 • Reconstructie N598 "de Hut- de Planck": uitvoering
 • Wittemer Allee: aanleg vrijliggend fietspad + reconstructie rijweg en kern Wittem + Molenvijver: 2024-2025
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Rioolreconstructie Koningin Julianastraat-Prins Bernardstraat e.o. Gulpen + Beversbergweg: 2024-2025*
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Rioolreconstructie en watermaatregelen Burg.Pappersweg - Mr. Beukenweg e.o. Mechelen: 2023-2024
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast
 • KRW buffer vijver Gulpen
 • Aanbrengen IBA-systeem Berghof: 2023-2024

Uitvoeringsjaar 2025

 • Rehabilitatie ged. Patijerweg: kom t/m S-bocht
 • Rehabilitatie Berghem-Oude Heirbaan
 • Rehabilitatie parkeerplaats Looiersplein Gulpen
 • Rioolreconstructie Roodweg-Kapelaan Houbenstraat Epen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast
 • Upgrade IBA systemen
 • Muur Hoofdstraat Mechelen

Uitvoeringsjaar 2026

 • Rehabilitatie en watermaatregelen Landsraderweg (Gulpen) - Berghem
 • Rehabilitatie Gulpenerweg ( Wijlre-Gulpen)
 • Rioolreconstructie Ingberdorpsstraat (buiten bebouwde kom): 2026-2028
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast

Uitvoeringsjaar 2027

 • Rioolreconstructie Industrieweg Wijlre
 • Rehabilitatie Hoofdstraat Mechelen
 • Rehabilitatie kern Trintelen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten
 • Maatregelen wateroverlast

Uitvoeringsjaar 2028

 • Rehabilitatie gedeelte Hilleshagerweg Mechelen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten

Uitvoeringsjaar 2029

 • Rioolreconstructie Nieuwstraat Gulpen
 • Beheer en onderhoud civiele kunstwerken
 • Wegwerken achterstallig onderhoud wegen: groot/klein onderhoud
 • Onderhoud markeringen, veldwegen, elementenverharding, calamiteiten

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken