Diverse subsidies

De gemeente Gulpen-Wittem verleent diverse subsidies waaronder aan verenigingen, de Samen Doen Regeling, de Budgetsubsidie en de Incidentele subsidie.

Subsidies verduurzamen woning

Met subsidies en financiële middelen wordt het verduurzamen van uw woning en het besparen van energie voor u nog aantrekkelijker. De WoonWijzerWinkel heeft een aantal landelijke subsidiepotjes op een rij gezet. Er zijn tevens provinciaal, regionaal en lokaal veel subsidies beschikbaar. Deze zijn goed te vinden via de Energiesubsidiewijzer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidies gemeente Gulpen-Wittem

In april 2021 heeft de gemeenteraad de “Algemene Subsidie Verordening Gulpen-Wittem 2021” (ASV) vastgesteld. Dit is de grondslag voor subsidieregelingen. Deze regelingen zijn op dit moment vastgelegd in het document “Beleidsregels Subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2018”. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met subsidies@gulpen-wittem.nl.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Er zijn vier hoofdregelingen, namelijk:

  • de Basissubsidie (jaarlijkse subsidie voor verenigingen)
  • de Samen Doen Regeling (voor maatschappelijke activiteiten die door verenigingen of burgers worden georganiseerd, inclusief Zelfsturing)
  • de Budgetsubsidie (subsidie aan semiprofessionele organisaties)
  • de Incidentele Kunst & Cultuursubsidie

De gemeente wil een subsidiebeleid waarin het accent ligt op Samen Doen (maatschappelijke meerwaarde van activiteiten en initiatieven). In de gemeente worden veel goede en zinvolle activiteiten georganiseerd door verenigingen, organisaties en burgers waardoor het prettig wonen is in Gulpen-Wittem. Het is belangrijk dat deze activiteiten blijven bestaan, en het liefst uitgebreid of vernieuwd worden. Zo kunnen onze inwoners meedoen aan de maatschappij, naar eigen wil en kunnen. De initiatiefnemers van deze activiteiten zijn veelal verenigingen en (burger)initiatieven.

Subsidies worden alleen verleend voor activiteiten die het gemeentelijk beleid ondersteunen.

Aanvraagformulieren subsidies

Aanvraagformulieren voor subsidies kunt u per mail opvragen bij team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl.

Vragen over subsidies

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met team subsidies. Mail: subsidies@gulpen-wittem.nl, telefoonnummer 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken