Diverse subsidies

Subsidies voor verenigingen, de Samen Doen Regeling, de Budgetsubsidie en de Incidentele subsidie.

Subsidies gemeente Gulpen-Wittem 2018

In december 2017 heeft de gemeenteraad de 'Algemene Subsidie Verordening' (ASV) Gulpen-Wittem 2018 vastgesteld. Op basis hiervan wordt een subsidie toegekend of afgewezen. 

Welke subsidieregelingen zijn er?

Er zijn vier hoofdregelingen, namelijk:

  • de Basissubsidie (jaarlijkse subsidie voor verenigingen)
  • de Samen Doen Regeling (voor maatschappelijke activiteiten die door verenigingen of burgers worden georganiseerd, inclusief Zelfsturing)
  • de Budgetsubsidie (subsidie aan semiprofessionele organisaties)
  • de Incidentele subsidie (o.a. Evenementen)

De gemeente wil een subsidiebeleid waarin het accent ligt op Samen Doen (maatschappelijke meerwaarde van activiteiten en initiatieven). In de gemeente worden veel goede en zinvolle activiteiten georganiseerd door verenigingen, organisaties en burgers waardoor het prettig wonen is in Gulpen-Wittem. Het is belangrijk dat deze activiteiten blijven bestaan, en het liefst uitgebreid of vernieuwd worden. Zo kunnen onze inwoners meedoen aan de maatschappij, naar eigen wil en kunnen. De initiatiefnemers van deze activiteiten zijn veelal verenigingen en (burger)initiatieven. Met het subsidiebeleid 2018 komen er meer mogelijkheden om dit soort activiteiten te financieel te ondersteunen (ook bovenop de jaarlijkse subsidie aan verenigingen).

Aanvraagformulieren subsidies

U kunt de volgende aanvraagformulieren downloaden en opsturen:

Overzicht verleende Samen Doen subsidies 2018

Bekijk het overzicht van alle verleende Samen Doen subsidies 2018 (PDF, 201.8 kB)

Beleidsregels behorende bij de subsidies

Wat zijn de Beleidsregels behorende bij de subsidieregelingen?
De beleidsregels zijn een uitwerking van de zogenaamde Algemene Subsidieverordening. In deze regels wordt de vertaalslag gemaakt van het gemeentelijk beleid (denk aan Samen Doen, Jongeren op gezond Gewicht, GGD etc.) naar subsidieregels. Als de gemeente een subsidie geeft, moet de activiteit het gemeentelijk beleid ondersteunen.
Bekijk hier de beleidsregels (PDF, 484.4 kB) en de toelichting op het subsidiebeleid 2018 (PDF, 560.5 kB).

Vragen over subsidies

Van januari t/m maart 2018 organiseert de beleidsmedewerker Subsidies Linda Frints iedere laatste maandag van de maand een inloopuurtje. Dit vindt plaats van 15.30 uur tot 16.30 uur in het gemeentehuis. U kunt binnenlopen met uw vragen over de subsidieverordening, maar ook voor een aanvraag die u wilt gaan indienen, of een idee dat u wilt toetsen aan de Subsidieregeling.

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met Linda Frints. Mail: linda.frints@gulpen-wittem.nl. Telefoonnummer 14 043.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Afspraak maken